Ajuntament de Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Memòria 2016 Gestió Documental-Arxiu i Registre

maig 3, 2017 in Aministració electrònica, Arxiu administratiu, Arxius, General, Gestió documental

Read the rest of this entry →

Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual 2015

octubre 26, 2015 in Arxiu fotogràfic, Difusió, General

ELS FONS AUDIOVISUALS DE LES TELEVIONS LOCALS EN RISC DE DESAPARÈIXER

El dia 10 de juny del 2015 l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals (OPATL) de Catalunya i Andorra alertava que el tancament de moltes televisions locals posava en perill la conservació i preservació dels seus fons audiovisuals.

A principis dels anys 80’s del segle XX, van sorgir una gran quantitat de Televisions locals a Catalunya, fruit d’iniciatives individuals o col·lectives, voluntàries, que es dedicaven a gravar amb vídeo domèstic totes les activitats i esdeveniments del poble, ciutat o barriada (en el cas de Barcelona).

Amb el temps, algunes d’aquestes televisions locals es van municipalitzar, d’altres continuaven com iniciatives privades, però la majoria van créixer i van augmentar els seus recursos, el seu personal, les hores d’emissió, els programes propis i els seus fons audiovisuals, veritable actiu de les televisions, que guardaven en els seus propis arxius.

audiovisuals

 

Les imatges enregistrades per aquestes televisions locals són úniques i irrepetibles, ens mostren els esdeveniments més rellevants de la vida local i comarcal, són imatges que només podem trobar en els arxius de les TV locals. Són imatges, programes propis, noticiaris, programes en directe, produccions propis, bruts de càmera, que únicament les podem veure en els arxius d’aquestes televisions i per tant formen un important i valuós patrimoni cultural que no podem deixar perdre.

Tot el conjunt de vídeos de les televisions locals catalanes forma un immens patrimoni audiovisual, molt valuós per a la seva explotació i reutilització en el futur. Les imatges tenen un alt valor testimonial, per a perpetuar la memòria col·lectiva, però també tenen un elevat valor iconogràfic i per a ser utilitzades en reportatges, publicitat, documentals i en general per a la seva explotació en la industria audiovisual.

El valor exacte d’aquestes imatges el coneixerem en el futur! Per això l’hem de preservar!

El resultat és que a gairebé tots els municipis de Catalunya existeix una televisió local que conserva un fons audiovisual propi de cintes de vídeo, en diferents sistemes (beta, VHS, H8, Umatic i altres) que es troba en risc de desaparèixer si no es passa a sistemes digitals i es fa el tractament arxivístic de descripció, canvi de format i condicionament adequat per a la seva preservació . El problema és que, arran de la crisi econòmica, moltes d’aquestes televisions locals s’han quedat sense recursos i no poden atendre els seus arxius i fons audiovisuals.

L’Observatori Permanent de Televisions Locals  de Catalunya i Andorra,  que treballa en equip i es reuneix des de l’any 2008, ha calculat que a tot Catalunya hi ha unes 250.000 hores de vídeo enregistrades procedents de les televisions locals, i que la majoria d’aquestes hores es troben en formats de vídeo analògics.

El principal perill d’aquestes cintes de vídeo, és la seva ràpida degradació, amb el pas del temps (pocs anys) es perd la informació; les imatges, el color, la banda sonora, es poden desmagnetitzar i esborrar completament. Cal afegir-hi el problema de l’obsolescència dels aparells reproductors de les cintes de vídeo. Cada vegada queden menys aparells de reproducció de vídeos en bon estat de conservació.

Així, què podem fer? Com podem mantenir aquest important i valuós patrimoni audiovisual en perill de desaparició?

La única solució és la digitalització, convertir totes aquestes hores d’audiovisuals enregistrades en cintes de vídeo a formats digitals de preservació, migrar la informació que contenen a nous suports i formats.

A hores d’ara ja és urgent!

Es indispensable prioritzar la digitalització d’aquest patrimoni audiovisual, ja que el seu suport original no resisteix més. De res ens serviran els milers d’hores enregistrades en un suport degradat i que ja no podem fer servir! Si no canviem el suport de les cintes de vídeo i migrem la informació a sistemes digitals, ens quedarem sense imatges, sense un autèntic patrimoni audiovisual.

Aquesta és la principal urgència. Cal destinar recursos a la digitalització del vídeo analògic. També caldrà fer la descripció de les imatges, tractar els fons audiovisuals, condicionar-los i preparar-los per a la seva consulta, accés i posterior reutilització i explotació.

L’OPATL ha presentat una declaració amb 15 propostes molt clares i concretes que convindria seguir:

http://blogstv.laxarxa.com/observatori/2015/06/09/declaracio-per-la-proteccio-i-la-promocio-dels-arxius-audiovisuals-de-les-televisions-locals-dandorra-i-catalunya/

Si us plau, fem-ne cas!

 

Arxius de Terrassa 2014

febrer 4, 2015 in Arxius, Arxivers, Difusió, General

Passar comptes del treball realitzat, donar resultats, explicar la feina que fem els professionals dels arxius i les persones que hi treballem, fer balanç de l’any que hem passat, oferir dades i informació concreta, és una obligació que tenim tots els serveis públics.

Per als arxius de Terrassa, l’any 2014 ha estat un any excepcional en molts aspectes, molt productiu i també molt absorvent i engrescador.

Potser no n’hem estat prou conscients fins que no ha acabat l’any i la perspectiva del mes de gener i la preparació de la memòria anual ens ha donat la dimensió real.

L’any 2014 va començar amb un projecte molt innovador, interessant i atrevit, que va requerir la implicació i coordinació de molts serveis i persones. Ens referim a la digitalització dels documents del registre d’entrada i la seva  compulsa electrònica, de manera que qualsevol documents que s’entrega a l’Ajuntament de Terrassa es converteix en digital des de l’inici de la tramitació.

Ara, avui podem dir que el projecte ha estat un èxit. Que l’Ajuntament l’ha assumit i l’ha fet seu, amb les dificultats i reticencies inicials, i hem aconseguit canviar la manera de treballar i entendre el registre general.

Dades estadístiques 2014 Digitalització i Compulsa

Total Registres d’entrada amb documents compulsats ⇒ 38.423 registres

Total Registres d’entrada amb documents compulsats ⇒ 69.564 Documents

Total espai ocupat (MB) ⇒ 39.488 Mb

Total expedients iniciats amb documents digitalitzats des del registre ⇒ 19.449 Expedients

Total documents ingressats al gestor documental (inclou registre d’entrada)87.027 Documents

Durant els mesos d’abril i maig vàrem començar preparar el trasllat dels arxius de Terrassa:

– L’Arxiu històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental estrenava una nova seu

L’Arxiu Municipal aprofitava les antigues instal·lacions de l’Arxiu Històric i es preparava per a buidar tres dipòsits d’arxiu i unificar la documentació.

Entre els dos arxius vàrem traslladar:

 • Més de 45.000 capses de documents
 • 59 planeres amb plànols
 • 71 arxivadors
 • 14 armaris, 13 taules i cadires
 • Prestatgeries i llibres de la biblioteca
 • Amb un pressupost total de 52.030 € (IVA inclós)
IMG_20140612_133502

Trasllat de l’Arxiu Administratiu

El trasllat de diferents arxius es va realitzar del 9 de maig al 6 de juny amb la implicació i ajuda de  tots els colaboradors/res dels arxius de Terrassa i una empresa especialitzada en trasllats d’arxius. El  9 de juny, Dia Internacional dels Arxius vam celebrar la inauguració del nou equipament a ple rendiment, el que ens va omplir de satisfacció i de tranquil·litat arxivera en pensar que tenim equipament per anys!

Encara el mes de juliol i agost vàrem tenir temps per a acceptar fer-nos càrrec del servei del Registre General de l’Ajuntament  i modificar les nostres linies de treball. Durant les mesos de tardor i hivern hem estat encaixant el nou servei amb tots els canvis que comporta.

L’Arxiu ha continuat present a les xarxes socials per fer visible la seva tasca i apropar-se als ciutadans.

Pàgines vistes del web Arxiu Municipal ⇒ 49.161

Pàgines vistes del web Arxiu Comarcal ⇒ 2.807

Pàgines vistes Guia de l’Arxiu ⇒ 4.859

Tuits enviats des de @ArxiudeTerrassa  ⇒ 562

Per acabar l’any, el 17 de desembre, aconseguiem aprovar la DUA a l’Ajuntament i ens adheriem com institució a la campanya engegada per l’Associació d’Arxivers de Catalunya i el CIA/ICA  per donar a conèixer la professió i els arxius.

web

Acte de presentació de l’adhesió a la DUA

 

Les noves instal·lacions de l’Arxiu

juliol 4, 2014 in Accés a la informació, Arxiu administratiu, Arxiu històric, Arxius

En motiu de la celebració del dia internacional d’Arxius el 9 de juny es va inaugurar la nova seu de l’Arxiu Històric i Comarcal al carrer Baldrich núm. 268. A la suma d’aquest nou equipament per l’Arxiu s’ha d’afegir el trasllat de l’Arxiu Administratiu al carrer Pantà núm. 20.

Amb aquestes noves instal·lacions i redistribució d’espais is dipòsits l’Arxiu s’adapta a les necessitats actuals  i augmenta els seus dipòsits per garantir un tractament, conservació i preservació adequada de la documentació.

 

Canvis a les instal·lacions d'arxiu

Les instal·lacions de l’arxiu en el passat i en el present.

Sala de consulta del carrer Baldrich

Nova sala de consulta de l’Arxiu del carrer Baldrich.

Façana del nou arxiu

Façana de l’Arxiu del carrer Baldrich.

 Esteu tots convidats a apropar-vos a l’Arxiu ja sigui per les activitats que es programen a l’Arxiu del carrer Baldrich (per exemple, les activitats realitzades per Festa Major) o per consultar documentació en qualsevol de les nostres seus.

Us recordem a més que teniu disponibles alguns tràmits a SEU electrònica per a consultar documentació:

Consulta d’assessorament de recerca a l’Arxiu Històric de Terrassa

Consulta d’assessorament genealògic a l’Arxiu Històric de Terrassa

Sol·licitud de fotografies i imatges de l’Arxiu Municipal de Terrassa

 

Autèntics des del principi. Digitalització i compulsa electrònica de documents

desembre 19, 2013 in Accés a la informació, Aministració electrònica, Arxiu administratiu, Gestor documental

Durant el mes de gener l’Ajuntament de Terrassa implementarà un innovador projecte a les oficines d’atenció ciutadana i registre d’entrada, es tracta de la digitalització i compulsa electrònica de tota la documentació en paper que aporta la ciutadania per iniciar qualsevol procediment administratiu.

L’objectiu principal és el de convertir en digitals tots els documents en paper que la ciutadania aporta a l’Ajuntament per a realitzar les gestions i tràmits administratius, que es presenten al registre d’entrada o en alguns serveis municipals.

La finalitat d’aquest projecte és aconseguir:

1.- Convertit tots els documents en paper que entren per registre d’entrada en documents digitals amb els mateixos valors legals que els originals per tal de tramitar-los i gestionar-los electrònicament.

2.- Aplicar la compulsa electròncia en els documents originals, seguint la normativa municipal tot garantint la seguretat, l’autenticitat, la integritat i l’accessibilitat de la documentació i a la informació.

3.- Tramitar, gestionar i conservar els expedients 100% electrònicament dins els sistemes d’informació municipals.

4.- Reduir el volum de paper que entra a les oficines d’atenció ciutadana fins a la seva eliminació definitiva.

5.- Complir els requeriments legals en matèria d’administració electrònica i les Normes tècniques d’interoperabilitat.

El procés de digitalització s’inicia amb l’assentament del registre d’entrada, de la mateixa manera que s’ha fer fins ara. Un cop s’ha escollit el tema del registre i el codi de classificació que li correspon, s’obre el mòdul de digitalització.  Cadascuna de les persones que registren tenen un escàner de sobretaula i escanegen els documents que aporta la ciutadania.

Una vegada han estat escanejats s’han d’emplenar i completar les metadades identificatives de cadascun dels documents presentats, de manera que tots els documents quedaran perfectament descrits i identificats abans d’ingressar en el gestor documental.

Quan els documents siguin originals (no còpies), s’hauran de compulsar amb una signatura electrònica reconeguda del personal al servei de l’administració. Aquesta signatura és dettached, i queda associada al document dins el gestor documental.

Per a finalitzar el procés, i dins el programa de registre d’entrada s’obre un pantalla de resultats, on les persones d’atenció ciutadana veuran els títols dels documents que han digitalitzat i extreuran un comprovant que entregaran al ciutadà/na.

Els documents en paper quedaran en mans del ciutadans que els han presentat.

A partir d’aquí els documents es consultaran i és tramitaran electrònicament, en aquest sentit caldrà fer un esforç per explicar i informar bé del projecte als diferents  serveis municipals i fer moltes sessions de formació i acompanyament a les persones d’atenció ciutadana i registre general.

Amb aquest projecte es fa un gran pas per a eliminar definitivament la documentació en paper que presenten els ciutadans a l’administració municipal, i també ens permet la simplificació administrativa, el reaprofitament de la informació i sobretot fer més transparent la nostra administració.

L’Arxiu Municipal és un dels impulsors d’aquest projecte, juntament amb els departaments d’explotació i desenvolupament de sistemes d’informació.

 

 

 

Guia de digitalització de documents

novembre 26, 2013 in Accés a la informació, Arxiu administratiu, Gestió documental

 

La digitalització dels documents municipals és un dels processos importants en el suport i el desenvolupament  de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, i també és un dels objectius principals de l’estratègia de difusió i accessibilitat documental de l’Arxiu Històric de la nostra ciutat.

Convertir els documents en format paper en documents electrònics ajuda l’automatització dels procediments, facilita la simplificació administrativa, afavoreix l’accés dels ciutadans a la informació, agilitza la gestió documental, i permet l’accés remot de la documentació històrica.

La digitalització segura també ens permet anar abandonant progressivament  la documentació en paper per passar a la documentació electrònica, desenvolupar la tramitació electrònica i d’aquesta manera complir la normativa en matèria d’administració electrònica.

Aquest mes de novembre l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat una Guia de digitalització de documents, que té per objectiu establir les pautes de treball i els criteris a seguir per tal de garantir els millors resultats en la digitalització, uniformitzar els protocols d’actuació i l’ús de la tecnologia adequada en qualsevol projecte de digitalització que es porti a terme a l’Ajuntament de Terrassa. Amb la finalitat d’assegurar la fiabilitat, la integritat, la usabilitat i la conservació dels documents digitals, així com definir el procés de digitalització i compulsa electrònica dels documents des del registre general d’entrada.

             Podeu accedir al document:  Guia de digitalització de documents

Per tal d’assegurar l’autenticitat, fiabilitat, integritat dels documents digitalitzats es procedirà  a la compulsa electrònica mitjançant una signatura reconeguda al servei del personal de l’administració municipal, tal i com preveu l’article 40 de l’Ordenança Municipal per al Govern i l’Administració Electrònica de Terrassa.

Pere Puig i Ustrell, mestre d’arxivers i arxiveres

setembre 10, 2013 in Arxius, Arxivers

El proppassat mes d’agost s’ha jubilat el Doctor Pere Puig i Ustrell, director de l’Arxiu Històric de Terrassa des de l’any 1974, i de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental des del 1984.

Pere Puig és un expert paleògraf, diplomatista i arxiver de prestigi, doctrines que va estudiar a Roma entre els anys 1977 i 1980, mentre ja havia començat a treballar a l’Arxiu Històric de Terrassa.

És un pioner de l’arxivística a Catalunya i un gran difusor de la història, dels arxius i del patrimoni documental  terrassencs durant gairebé 40 anys.

També és membre permanent de la Junta del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, com a secretari, i des del 1986 ha estat a la direcció de la Revista Terme durant 27 anys, essent a ell a qui devem la continuïtat ininterrompuda de l’edició de la revista terrassenca.

D’ençà que l’any 1975 publicà, conjuntament amb J.M Martí Bonet i J. Sanllehí i Ubach, l’Evolució paleogràfica del nom de Terrassa, i l’any 1976 Pergamins de l’Arxiu Històric de Terrassa (1208-1276); el Pere no ha deixat d’investigar, tractar, descriure i promoure la documentació de la nostra ciutat.

Ben aviat començà la seva investigació més profunda i exhaustiva amb l’estudi i descripció dels pergamins del Priorat de Santa Maria de Terrassa i de Sant Llorenç del Munt, que culminà amb la presentació de la seva tesi doctoral: Diplomatari de Sant Llorenç del Munt dels segles X i XI, l’any 1990, amb resultat d’Excel·lent Cum Laude.

Conjuntament amb alguns dels seus deixebles arxivers, Joan Soler, Vicenç Ruiz, continuà la recerca i investigació dels pergamins del Priorat de Terrassa amb els Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’ÈgaraTerrassa 958- 1207  i Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara, 1203-1291, publicats els anys 2001 i 2012, respectivament.

A partir de l’any 1981 també es fa càrrec de l’Arxiu General de l’Ajuntament i començà la catalogació del fons notarial de l’Arxiu Històric, que es publicà l’any 1984: Arxiu notarial de Terrassa, editat per la Fundació Noguera i que va marcar el camí en la descripció i catalogació dels arxius notarials a Catalunya.

Completà l’estudi del fons notarial terrassenc l’any 1992, amb la publicació del primer protocol notarial de Terrassa: Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242.

El seu coneixement tècnic i erudit del tractament dels pergamins, tant en l’àmbit diplomàtic com en l’arxivístic,  el converteixen en un dels millors especialistes del nostre país, i  es demostra en els dos estudis publicats: Els pergamins documentals. Naturalesa, tractament arxivístic i contingut diplomàtic. Barcelona 1995 i Los pergaminos, qué son y cómo se tratan. Ed. Trea. Gijón, 2008.

La seva adaptació i les propostes que presenta en l’aplicació de les normes  Internacionals de descripció ISAD(G) als pergamins documentals són una de les grans aportacions del Pere Puig a l’arxivística contemporània.

Podríem continuar allargant aquest currículum amb múltiples propostes, col·laboracions i treballs realitzats pel Pere en publicacions especialitzades, o amb les seves aportacions al grup de treball dels comtats catalans a la Catalunya Carolíngia. Però els arxivers de Terrassa, com a companys i companyes seves volem destacar el valor humà, la personalitat del Pere Puig en el seu àmbit professional i laboral, i la seva extraordinària dedicació a la divulgació de la història de Terrassa.

Honest i perseverant, conseqüent tant en la seva vida professional com en la personal, d’esperit científic, metòdic i rigorós en l’investigació, amb una gran capacitat de treball, discret,  nerviós i pacient al mateix temps. Savi i erudit del món clàssic, llicenciat en filologia clàssica, especialista en grec antic, professor de llatí medieval. Poliglota en llengües modernes, domina l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià, i té coneixements de rus.

Però per a les arxiveres i els arxivers de Terrassa, el Pere Puig és molt més, és un mestre, un Mestre d’arxivers.

Actualment és un referent de l’arxivística catalana, i m’atreveixo a dir que ha creat l’Escola de Terrassa en l’àmbit de l’arxivística catalana; les persones que avui treballem o que han treballat en els arxius terrassencs ens reconeixem com els seus deixebles. En definitiva, la vitalitat i l’empenta dels arxius de Terrassa avui no es pot entendre sense la feina feta per Pere Puig durant els 40 anys de la seva vida professional.

El Pere ens ha sabut transmetre els seus coneixements i el seu mètode de treball a les noves generacions d’arxivers que hem après al seu costat, no només arxivística i  paleografia, llatí i diplomàtica,  sinó que ens ha ensenyat una manera de treballar, ens ha transmès els valors de la constància, el rigor i la discreció en el treball. Ens ha llegat una manera d’entendre els arxius com a centres de cultura, el valor del patrimoni documental, la difusió de la història de Terrassa, l’estimació a la seva ciutat i al seu país.

Generositat, honestedat i rigor científic, aquestes són algunes de les grans característiques del caràcter del Pere, sense aquests elements no es pot arribar a ser un gran mestre i, per descomptat, no es pot crear escola.

Estar al seu costat quan treballa amb documentació antiga, sobretot amb els pergamins, és un moment especialment delicat, màgic i privilegiat, que ens ha permès aprendre uns coneixements que només es poden adquirir de manera directa per un gran mestre.

El seu profund coneixement del llatí, de l’escriptura antiga, de la diplomàtica, dels suports documentals, de la història i de les institucions medievals fan que les transcripcions dels pergamins siguin gairebé perfectes i els seus estudis es reconeguin a tot Europa.

Moltes gràcies Pere, gràcies per la teva dedicació, per tot el que ens has ensenyat, per tot el que has treballat, per tot el que has lluitat per fer que els arxius de terrassa tinguin un lloc en el panorama arxivístic català i europeu, per la divulgació i el coneixement de la història de Terrassa, pel mestratge a diferents generacions d’arxivers i arxiveres, investigadors, i, sobretot, pel teu guiatge vital en molts sentits.

Guia dels fons de l’Arxiu Històric de Terrassa

juny 28, 2013 in Arxius, Difusió

En motiu de la celebració dels Dia Internacional dels arxius, l’Arxiu  de Terrassa ha presentat la  principal eina de difusió per als arxius: la guia dels seus fons documentals.

La Guia dels fons de l’Arxiu Històric és un immens treball de descripció documental i, alhora de síntesi, on es donen a conèixer els fons documentals cabdals que es conserven als nostres Arxius.

La Guia de Fons de l’Arxiu presenta un total de 177 fons documentals i 6 col·leccions les més significatives, que abasten un arc cronològic des de mitjans segle IX fins a l’actualitat, amb una descripció sistematitzada i clara dels seus continguts. Presenta la documentació que s’hi conserva, com ha estat tractada i preservada durant molts anys, per tal que avui pugui ser  accessible, i consultable per a qualsevol ciutadà.

Presentació Guia dels fons documentals de l'Arxiu

Aquesta guia també és el resultat del treball de molts arxivers i arxiveres que han treballat als arxius de Terrassa, els darrers 35 anys, i que amb el seu esforç s’ha anat completant la descripció dels seus fons documentals, seguint la norma catalana (NODAC).

La Guia es presenta en dos formats; el tradicional una publicació en paper, que és el número 5 de la Col·lecció Joan Arnella de l’Arxiu Municipal i que ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona. Es una publicació de 221 pàgines, format DIN A4, profusament il·lustrades amb fotografies i imatges dels documents que formen part de l’Arxiu.

L’altre format és en e-book per ipad, que ha estat possible gràcies a la col·laboració amb una empresa terrassenca de publicacions digitals, i que ens ha permès una editar una guia multimèdia, amb galeries d’imatges, vídeos explicatius, veu i una gran quantitat de possibilitats visuals que fan que al guia sigui molt més atractiva i dinàmica.

La gran innovació de la Guia e-book és que permet l’actualització de la guia de manera permanent a un cost molt assequible, és a dir afegir, modificar, ampliar i millorar els continguts de la Guia de Fons, serà una tasca relativament senzilla i ràpida. També ens permet arribar a un públic més àmpli  amb interessos i perfils diferents.

Aquesta eina de consulta és un bon exercici de síntesi de la informació, que contenen els nostres arxius, de transparència, de proximitat a la ciutadania i és signe de la maduresa que han assolit els arxius de Terrassa.

També podeu consultar i descarregar gratuïtament la guia de fons de l’arxiu a aquesta adreça:

http://issuu.com/arxiusdeterrassa/docs/guia_de_fons_arxiu_terrassa_1

Esperem les vostres consultes i comentaris!

Exposicions virtuals de l’Arxiu

abril 2, 2013 in Arxiu fotogràfic, Difusió

Aquest any el Verspoesia gira  en torn a un poema de Ferran Canyameres que parla del Conjunt de les Esglésies de Sant Pere. És per això que conjuntament amb el Museu de Terrassa i les Biblioteques públiques de Terrassa, l’Arxiu vol compartir amb tots vosaltres una exposició virtual a la nostra pàgina web on podeu gaudir d’una selecció d’imatges de les Esglésies de Sant Pere. Es tracta d’imatges de diferents èpoques que il·lustren l’evolució i els canvis que ha sofert el conjunt.

http://arxiumunicipal.terrassa.cat/galeries.php

Us convidem també a visitar les altres exposicions virtuals:

 • Mostra de la col·lecció Baltasar Ragon. Fotografia antiga de Terrassa.
 •  De l’estació del tren de dalt a l’estació del tren de baix.
 •  El Règim Municipal de Terrassa al llarg dels segles.
 • Fons del Teatre Principal – Ignasi Amat i Monset, tresorer (1893-1960).
 • Poesia Poca-solta: El Making-off.
 • Fons Casteller Emili Miró (1893-1996).

Esperem que us agradi!

L’Àmfora, una llibreria emblemàtica de la nostra ciutat

març 8, 2013 in Arxius

Després del seu condicionament ja es pot consultar el fons de la llibreria L’Àmfora, la llibreria que més va fer per l’impuls i la difusió del llibre en català a la nostra ciutat en plena dictadura franquista. Inaugurada el 24 de desembre de l’any 1963 a la Plaça Vella, 14, llavors Plaça d’Espanya, la llibreria era fruit de la il·lusió d’uns quants terrassencs per recuperar la lectura en català a Terrassa en uns moments complicats per a la nostra llengua. Més enllà de vendre llibres, la llibreria actuà també com a dinamitzadora de la vida cultural terrassenca amb l’organització de concerts de representants de la Nova Cançó, presentació de discs i tertúlies amb escriptors. Així, passen per la llibreria cantants com: Raimon, Serrat, Guillermina Mota, Guillem d’Efak, etc. Tancà portes l’any 1989 amb la sensació d’haver complert amb els objectius inicials.

Són 3 capses de documentació administrativa ordenada cronològicament amb retalls de premsa, correspondència, catàlegs de llibres, fotografies,… en definitiva el dia a dia d’aquest establiment emblemàtic terrassenc. Aquest fons ingressà a l’Arxiu fruit del donatiu de Jaume Canyameres i Cortazar que conservava la documentació com a soci promotor i president des de l’any 1980 de la societat Literart, S. A., societat impulsora de la llibreria.