L’Arxiu Municipal Administratiu

maig 15, 2012 in Arxiu administratiu, Arxius

La inauguració de l’actual edifici de l’Ajuntament de Terrassa, l’any 1903, es pot considerar com la data de creació del servei de l’arxiu municipal tal com l’entenem actualment. D’ençà del trasllat de l’Ajuntament a la nova seu, l’Arxiu Municipal recull tota la documentació de la Institució, des de mitjans del segle XIX fins a l’actualitat.

Els fons municipals més antics, d’època medieval i moderna, havien quedat guardats a la Torre del Palau juntament amb el fons notarial i de la batllia de Terrassa. Avui aquests importants fons es poden consultar a l’Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental.

L’Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa (AMAT) es va refer l’any 1990 per donar resposta a les necessitats organitzatives de l’Ajuntament. Les noves instal·lacions es situaren a la planta baixa de l’edifici central del Raval de Montserrat, després de molt anys patint certa precarietat a les golfes de l’edifici. Actualment encara s’ubica al mateix lloc, però l’Arxiu disposa d’altres dipòsits auxiliars per a gestionar el gran volum de documentació que genera l’Ajuntament.

L’AMAT, doncs, és el servei que s’ocupa de gestionar, conservar, organitzar, difondre i posar a l’abast dels ciutadans i de la pròpia administració tota la documentació municipal que generen i reben els diferents serveis municipals. La majoria de la documentació data a partir dels anys 1980 en endavant.

Be Sociable, Share!