La gestió documental a l’Ajuntament de Terrassa: presentació del Sistema Paradis

juny 14, 2012 in Gestió documental

La concepció d’arxiu com a simple destinació final de la documentació ha passat a millor vida quan s’ha assumit que la gestió dels documents no es pot fer al final del seu cicle de vida sinó que s’ha de fer necessàriament des de la seva creació. Això s’ha fet més evident amb la irrupció massiva del document electrònic i, sobretot, a partir de 2007 amb l’aprovació de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

L’Ajuntament de Terrassa ja havia avançat feina amb l’aprovació del Reglament del Sistema Arxivístic Municipal l’any 2004 i de l’Ordenança del Govern i l’Administració Electrònica de l’any 2007, que  ja definien les funcions i les responsabilitats de l’Arxiu Municipal en matèria de gestió documental. Aquesta va ser la base que va donar l’empenta perquè l’Arxiu comencés a treballar i planificar el seu Sistema de Gestió Documental: el Sistema Paradís.

El Sistema Paradís s’entén com el conjunt de polítiques, normes, aplicacions i instruments de gestió que regulen i controlen la producció de documents en el sí de l’Ajuntament de Terrassa, i que permeten el seu ús, gestió i preservació.

Com hem planificat el projecte? Per on hem començat? Com s’està implantant? Què ha calgut treballar i desenvolupar per a poder fer-ho realitat? En quin punt ens trobem? Quin és el nostre dia a dia?

És a través d’aquest blog que anirem tractant aquests aspectes, problemàtiques i reflexions sobre la nostre feina al voltant de la gestió dels documents electrònics i el Sistema Paradís.

Per més informació podeu llegir l’article que l’Arxiu va escriure l’any 2009 :

http://arxiumunicipal.terrassa.cat/docs/recursos/Sistema_paradis_cat.pdf

Be Sociable, Share!