Els documents de la Festa Major

juny 25, 2012 in Arxiu històric, Arxius

La Festa Major no es genera per combustió espontània, sinó que hi ha tota una feina d’organització, planificació i coordinació per la qual l’Ajuntament genera molts documents, com ara contractes, actes de reunions,  convenis,  sol·licituds, cartells i programes. Una documentació que, amb el pas del temps i respectant el cicle de vida documental, acabarà essent custodiada a l’Arxiu de Terrassa i formarà part del patrimoni documental de la nostra ciutat.

Això mateix passa amb totes aquelles activitats o afers que desenvolupa l’Ajuntament. Gairebé tot es  plasma en un document. Aquest és el procés de formació del fons documental de l’Ajuntament de Terrassa, una via per poder conèixer la història de l’organització i una ajuda en la correcta presa de decisions dins de la mateixa institució, garantint tant els seus drets i deures com els dels seus administrats.

Una part de la documentació relacionada amb la Festa Major, que l’Arxiu ha conservat i guardat durant aquests anys, són els programes de la  Festa Major, dels quals en tenim  des del 1900. Ara, gràcies a la digitalització realitzada amb la col·laboració d’una Casa d’oficis (2010-2011), els posem a disposició de la ciutadania a la nostra pàgina web:

http://arxiumunicipal.terrassa.cat/afons.php?id_menu=102

Be Sociable, Share!