Memòria 2016 Gestió Documental-Arxiu i Registre

maig 3, 2017 in Aministració electrònica, Arxiu administratiu, Arxius, General, Gestió documental

Durant l’any 2016, l’Arxiu Municipal Administratiu i el Registre General han estat treballant en un sol equip en la digitalització i classificació de la documentació que presenten els ciutadans al registre general, evolucionant l’eina de gestió documental i integrant-la amb altres sistemes d’informació, millorant el gestor d’imatges i donant accés als ciutadans a la informació de l’arxiu,

Una de les tasques importants que es realitzen són les sessions de formació referents al registre general, digitalització i classificació documental a les persones que fan atenció al públic i tasques de registre. Aquestes sessions es personalitzen per fer-les més directes i efectives. En total hem realitzat unes 450 hores de formació a uns 225 usuaris de l’ajuntament.

L’Arxiu Municipal ha continuat les seves tasques descriptives i de control de gestió de documents electrònics, sobretot en l’àmbit de la formació i assessorament a les persones usuàries, classificació i gestió de les unitats de xarxa compartides. Des de arxiu municipal es controla el creixement i l’accessibilitat de la documentació electrònica que es troba a les unitats de xarxa.  Actualment ja tenim més de 600.000 documents digitals al gestor documental, els quals es tramiten 100% electrònicament.

La família Biarnès va entregar un total de 17.633 negatius de 35 mm (637 sobres de rodets) de fotografia esportiva realitzada entre els anys 1953-1969, on també podem trobar fotografies d’instal·lacions i obres de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa, d’aquests mateixos anys.

Pel que fa a la consulta de documents per part dels ciutadans, hem atès a 738 persones i  hem deixat en prèstec a les oficines municipals 2.022 documents.

Per explicar bé tota aquesta informació hem preparat algunes infografies que descriuen les tasques realitzades per l’arxiu Municipal i Registre General durant l’any 2016 i els volums de tractament documental a l’Arxiu Municipal Administratiu de Terrassa.

Memòria i balanç de gestió Arxiu Municipal-Registre 2016

 

Be Sociable, Share!