Ajuntament de Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Guia de digitalització de documents

novembre 26, 2013 in Accés a la informació, Arxiu administratiu, Gestió documental

 

La digitalització dels documents municipals és un dels processos importants en el suport i el desenvolupament  de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, i també és un dels objectius principals de l’estratègia de difusió i accessibilitat documental de l’Arxiu Històric de la nostra ciutat.

Convertir els documents en format paper en documents electrònics ajuda l’automatització dels procediments, facilita la simplificació administrativa, afavoreix l’accés dels ciutadans a la informació, agilitza la gestió documental, i permet l’accés remot de la documentació històrica.

La digitalització segura també ens permet anar abandonant progressivament  la documentació en paper per passar a la documentació electrònica, desenvolupar la tramitació electrònica i d’aquesta manera complir la normativa en matèria d’administració electrònica.

Aquest mes de novembre l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat una Guia de digitalització de documents, que té per objectiu establir les pautes de treball i els criteris a seguir per tal de garantir els millors resultats en la digitalització, uniformitzar els protocols d’actuació i l’ús de la tecnologia adequada en qualsevol projecte de digitalització que es porti a terme a l’Ajuntament de Terrassa. Amb la finalitat d’assegurar la fiabilitat, la integritat, la usabilitat i la conservació dels documents digitals, així com definir el procés de digitalització i compulsa electrònica dels documents des del registre general d’entrada.

             Podeu accedir al document:  Guia de digitalització de documents

Per tal d’assegurar l’autenticitat, fiabilitat, integritat dels documents digitalitzats es procedirà  a la compulsa electrònica mitjançant una signatura reconeguda al servei del personal de l’administració municipal, tal i com preveu l’article 40 de l’Ordenança Municipal per al Govern i l’Administració Electrònica de Terrassa.

Els documents de la Festa Major

juny 25, 2012 in Arxiu històric, Arxius

La Festa Major no es genera per combustió espontània, sinó que hi ha tota una feina d’organització, planificació i coordinació per la qual l’Ajuntament genera molts documents, com ara contractes, actes de reunions,  convenis,  sol·licituds, cartells i programes. Una documentació que, amb el pas del temps i respectant el cicle de vida documental, acabarà essent custodiada a l’Arxiu de Terrassa i formarà part del patrimoni documental de la nostra ciutat.

Això mateix passa amb totes aquelles activitats o afers que desenvolupa l’Ajuntament. Gairebé tot es  plasma en un document. Aquest és el procés de formació del fons documental de l’Ajuntament de Terrassa, una via per poder conèixer la història de l’organització i una ajuda en la correcta presa de decisions dins de la mateixa institució, garantint tant els seus drets i deures com els dels seus administrats.

Una part de la documentació relacionada amb la Festa Major, que l’Arxiu ha conservat i guardat durant aquests anys, són els programes de la  Festa Major, dels quals en tenim  des del 1900. Ara, gràcies a la digitalització realitzada amb la col·laboració d’una Casa d’oficis (2010-2011), els posem a disposició de la ciutadania a la nostra pàgina web:

http://arxiumunicipal.terrassa.cat/afons.php?id_menu=102