Innovem Terrassa

El servei d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa, en la vessant de promoure la recerca i la transferència de coneixements universitat-empresa-ciutadania, coordina el projecte Innovem Terrassa, l’objectiu del qual consisteix en fer extensius, als àmbits de la universitat, l’empresa i la ciutadania, tots els esdeveniments d’actualitat relatius al coneixement, la recerca, la innovació i les noves tecnologies relacionats amb la nostra ciutat i el seu entorn.