Nou web de les 18 Ciutats del Cinema, de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO

Ja pots consultar tota la informació relacionada amb la Xarxa de Ciutats de Cinema de la UNESCO amb només un clic!

Tot gràcies a la creació d’un nou lloc web que connecta les 18 ciutats de cinema de la UNESCO:  www.citiesoffilm.org

És un nou portal, en què Terrassa ha col·laborat de forma important, en el qual es pot trobar tota la informació vinculada amb la ciutat, el cinema i la resta de ciutats membres de la xarxa. Una iniciativa nascuda amb l’objectiu de millorar la col·laboració del sector del cinema a nivell mundial.

La nova pàgina web mostra els treballs relacionats amb el món audiovisual que es desenvolupen en les ciutats membres i suposa un pas important en la millora de la col·laboració internacional entre elles.

Si vols saber què significa ser Ciutat del Cinema de la UNESCO, la relació i vinculació entre cinema i educació a Terrassa o les diferents produccions cinematogràfiques que es fan a la ciutat només et cal fer una visita a www.citiesoffilm.org

Aquest nou lloc web, conté perfils de totes i cadascuna de les ciutats membres, exemples d’iniciatives clau dutes a terme per les ciutats membres de la xarxa i notícies sobre èxits i oportunitats de col·laboració.

Terrassa, ciutat de cine de la UNESCO des de l’any 2017, se suma així a una iniciativa que representa una clara aposta per la internacionalització i la difusió de l’important àmbit audiovisual que caracteritza la nostra ciutat.

18 Ciutats del Cinema UNESCO

Les 17 companyes de viatge de Terrassa, com a Ciutat del CinemaTerrassa ha estat seleccionada en primera ronda per formar part del grup de 100 ciutats de la Intelligent Cities Challenge (ICC) de la Comissió Europea, un repte que volen entomar les ciutats per convertir-se en més sostenibles i socialment responsables fent ús de les tecnologies avançades.

Aquesta iniciativa es financia en el marc del programa COSME.

INTELLIGENT CITIES CHALLENGE

El repte s’iniciarà la setmana del 28 de setembre i es desenvoluparà en els propers 2 anys.

Les ciutats seleccionades rebran orientació, participaran en entrenaments en grup, aprendran d’altres ciutats participants, assistiran a esdeveniments d’alt nivell i planificaran col·lectivament un canvi a gran escala, aprofitant les  tecnologies avançades per aconseguir un creixement verd, intel·ligent i sostenible.

El Consorci Gavà – Castelldefels també ha estat seleccionat, així com Barcelona en qualitat de ciutat mentora.

EL PROJECTE DE TERRASSA

El projecte terrassenc s’orienta a tres objectius concrets a curt i mitjà termini :

  • 1. Especialització intel·ligent de la ciutat en salut i promoció de la vida saludable.
  • 2. Elaboració d’un Pla Director de resiliència urbana, per mitjà d’un procés obert i participatiu.
  • 3. Reedició del Pla Director Smart City Terrassa, per donar continuïtat a la implementació del model de ciutat intel·ligent.

El projecte ICC requerirà una gran dedicació d’esforços, temps i recursos, tant de l’equip de treball multidisciplinari organitzat amb la UPC i la CECOT, com dels Serveis d’Innovació, Tecnologia i Protecció Civil, que han estat els promotors interns de la candidatura.

Podeu trobar la notificació oficial i informació general del projecte a: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/


S’ha acabat la presidència rotatòria i semestral del Consell de la Unió que ostentava Croàcia i ara li toca el torn a la 1a ministra alemanya Angela Merkel, fins a finals de desembre del 2020.

El Consell de la Unió està compost pels ministres dels governs dels Estats Membres, que es reuneixen per debatre, modificar, adoptar lleis i coordinar les polítiques. La presidència del Consell s’encarrega de presidir-ne les sessions i fixar-ne l’ordre del dia.

Conjuntament amb el Parlament Europeu, el Consell és la principal instància decisòria de la UE.


El Parlament Europeu, reunit en sessió plenària el 18 de juny, ha adoptat diverses resolucions, i en destaca la que fa referència a l’Estratègia Europea sobre discapacitat més enllà de 2020.

Es calcula que uns 100 milions de persones amb discapacitat a la Unió Europea segueixen estant privades dels seus drets humans fonamentals i s’enfronten diàriament a barreres que els impedeixen portar una vida independent; que les dones representen més del 60% de les persones amb discapacitat i que, així també, la gran majoria dels cuidadors i cuidadores de persones amb discapacitat són dones; que el nombre de nens i nenes amb discapacitat es desconeix per falta d’estadístiques, però podria situar-se en al voltant de l’15% del nombre total d’infants a la Unió Europea; que, com a conseqüència de l’increment de envelliment de la població, cada vegada més persones viuran amb una discapacitat i requeriran d’un entorn més accessible i un major suport, així com serveis adaptats.

En aquest sentit, el TFUE (Tractat en Funcionament de la UE) imposa a la Unió l’obligació de lluitar contra tota discriminació per raó de discapacitat en la definició i execució de les seves polítiques i accions (article 10), i li confereix, així mateix, el poder d’adoptar disposicions legislatives per combatre aquest tipus de discriminació (article 19). Alhora, la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de les NNUU és el primer tractat internacional de drets humans ratificat per la Unió i tots els seus estats membres.

La Resolució recorda que l’Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020 ha donat un marc per a les propostes polítiques i legislatives destinades a aplicar la CDPD, tant dintre com fora de la Unió. Tanmateix critica que no s’ha adaptat als àmbits polítics emergents, per exemple, no s’ha harmonitzat amb l’Agenda 2030, a l’aplicació de la qual s’han compromès la Unió i tots els seus estats membres, ni tampoc amb el Pilar europeu de drets socials.

Durant la crisi de la COVID-19, les persones amb discapacitat han experimentat greus problemes i violacions de drets, com ara pertorbacions en els serveis d’assistència, atenció i suport personals, un accés desigual o nul a la informació relativa a la salut i a l’atenció sanitària, inclosa l’atenció urgent, manca d’informació general i pública en matèria de seguretat, manca de mesures preventives en les residències, un accés desigual a les alternatives ofertes per les institucions educatives, és a dir, a la formació en línia i a distància, i un augment dels casos de violència domèstica, etc.

Per tot això, el Parlament Europeu demana a la Comissió que prengui com a base els èxits obtinguts i millori el seu compromís amb els drets de les persones amb discapacitat a través d’una ambiciosa Estratègia Europea sobre Discapacitat posterior a 2020, completa, ambiciosa i a llarg termini que: inclogui àmbits prioritaris clarament definits que abastin totes les disposicions de la CDPD; contingui objectius ambiciosos, clars i mesurables; mostri la diversitat de les persones amb discapacitat i les seves necessitats, a través d’accions específiques; integri els drets de totes les persones amb discapacitat en totes les polítiques i tots els àmbits; reconegui i abordi les formes múltiples i intersectorials de discriminació a què s’enfronten les persones amb discapacitat; garanteixi la integració de la perspectiva de gènere; es recolzi en un mecanisme de seguiment adequat i dotat de recursos suficients, amb referències i indicadors clars; fomenti la col·laboració amb les autoritats, les empreses, els interlocutors socials i la societat civil a escala europea, nacional, regional i local, per tal d’assegurar una aplicació satisfactòria de l’Estratègia posterior a 2020; etc.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0156_ES.html


Cities4Europe – Europe for citizens és una campanya de la xarxa de grans ciutats europees EUROCITIES per presentar iniciatives exitoses de ciutats membres, iniciatives que han aconseguit involucrar la ciutadania i han presentat idees de noves formes de democràcia i de planificació en comú.

La campanya volia inspirar altres ciutats i instigar els diversos nivells de govern i les institucions europees a adoptar mecanismes que incloguessin els ciutadans en el disseny de les polítiques públiques.

Cites4Europe va arrencar el maig del 2018 i durant 2 anys hi han participat 90 ciutats, 74 de les quals han estat signatàries de la declaració pel compromís ciutadà; aquest compromís reconeix obertament el distanciament entre institucions i ciutadans, i hi vol posar remei potenciant la participació ciutadana, la democràcia participativa a tots els nivells de governança, i comprometent-se a establir un diàleg amb la ciutadania sobre el futur comú. Els ciutadans cal que tinguin un paper prioritari en les polítiques. L’objectiu final: reforçar la governança participativa, per aconseguir una Europa millor, capaç de donar resposta a les pressions socials que té.

Els 4 principis de compromís resumits són:

  1. Una major participació ciutadana en la governança
  2. Els reptes socials només poden ser redreçats si les polítiques públiques tenen en compte els governs locals, la ciutadania i els altres actors locals.
  3. Els ciutadans són els que estan més ben posicionats per entendre i donar solucions als temes quotidians.
  4. L’èxit de la tasca dependrà de si se sap refer la confiança entre els governs locals i la seva ciutadania.

Podeu conèixer els 4 principis amb més detall en aquest document.

Mentre ha durat la campanya s’han dut a terme 18 panels de ciutadans (1200 persones) en 18 ciutats membres dels quals n’ha sortit un informe de recomanacions sobre accions futures que la UE hauria d’emprendre. Vegeu l’informe en aquesta pàgina.

El febrer de l’any passat Terrassa va hostatjar un d’aquests debats.


Resultats de la Fira Terrassa Tria Futur

Font: Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa

La Fira Terrassa Tria Futur d’Orientació Formativa i Professional, en la seva primera edició aquest 2020, es va  haver d’adaptar per  oferir-se en mode telemàtic. Els resultats han estat bons, i el que és millor és que les xerrades i píndoles informatives segueixen a disposició de tothom que ho vulgui.

Com sol passar a la vida, el costat positiu sempre hi és.

http://blogs.terrassa.cat/firatriafutur/


Us deixem un vídeo que hem confeccionat en aquesta ocasió amb una edició passada del concert del Dia d’Europa, de l’Ajuntament de Terrassa, amb els Amics de l’Òpera i la Sarsuela de Terrassa, dirigits per Joan Manau.

Hi van intervenir la soprano Anna Farrés, el tenor Ezequiel Casamada i el baix-baríton Joan Carles Esteve, tots ells acompanyats de la pianista Mònica Lao; amb el suport de Terrassa Música Clàssica i la Diputació de Barcelona.

https://www.youtube.com/watch?v=khqOiCixO08

Enguany, des del confinament, us desitgem una bona audició de l’Himne a l’Alegria, de Beethoven, actualment també, Himne d’Europa.


Primer dia de la Fira Terrassa Tria Futur d’orientació formativa i professional, reformatada enguany entorn a una plataforma per oferir els serveis virtualment i telemàtica. Una bona adaptació de la ciutat a la inesperada situació de brot de covid-19.

El Servei de Relacions Internacional de l’Ajuntament de Terrassa ha contribuït en l’organització mitjançant l’intervenció del consultor i expert Joaquim Millan d’Eurolocal amb dues xerrades i 3 píndoles informatives sobre mobilitat internacional: avui i demà a les 13:00 una trobada per zoom per parlar de “Quina Europa tenim i com ser actius en aquest espai comú” i “Els grans eixos de la mobilitat juvenil europea”.