Assistents al taller de la Diputació de Barcelona FOTO: Diputació

L’Ajuntament de Terrassa va participar, el 14 de març, en un taller sobre localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els ens locals juntament amb representants d’una vintena més de municipis de la demarcació de Barcelona. La trobada, organitzada pel Grup d’Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona, va servir per treballar el fet que tots els ODS tenen metes que es relacionen directament amb les responsabilitats dels GLR (governs locals i regionals), en particular amb el seu paper en la prestació de serveis bàsics. Aquesta localització, doncs, serveix per identificar:

1.Com els governs locals i regionals contribueixen a la consecució dels ODS a nivell nacional a través d’una acció de baix cap a dalt.

2.Com els ODS es converteixen en un marc idoni per al disseny i la implementació de polítiques de desenvolupament local i regional.

El procés de localització compta amb les següents fases: Sensibilització, incidència, alineació dels processos de planificació i implementació i seguiment i reporting final.

Què són, però, els ODS? 

  • Són un conjunt de 17 objectius i 169 fites acordats a la Cimera de Desenvolupament de Nacions Unides, celebrada el 25 de setembre de 2015
  • Representen la columna vertebral de l’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible
  • Marcaran l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030, estimulant l’acció en 5 esferes d’importància crítica (conegudes com ‘les 5 P’): People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership

Per conèixer cadascun dels 17 ODS amb més detall, només cal clicar damunt de cadascun d’ells:


Terrassa és una de les cinc ciutats que colideren el grup de Ciutats Intermèdies (I-Cities) i n’actua com a ciutat líder a Europa dins la xarxa mundial de ciutats CGLU. El Fòrum del Marroc servirà com a cloenda d’un procés de diferents fòrums contintentals duts a terme durant el darrer any i mig per recollir la veu de les I-Cities sobre diferents agendes globals i la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El Primer Fòrum Mundial de Ciutats Intermèdies (I-Cities) tindrà lloc a Chefchaouen, Marroc, del 5 al 7 de juliol de 2018. La xarxa, de fet, està liderada per la mateixa ciutat de Chefchaouen, amb el suport directe de quatre ciutats més que també lideren diferents àrees regionals: Terrassa (Europa), Neveshir, Turquia (MEWA, Middle East & West Asia, Orient Mitjà i Àsia Occidental), Cuenca, Equador (Amèrica Llatina) i Odienné, Costa d’Ivori (Àfrica). Els objectius principals del Fòrum Mundial passen per produir recomanacions polítiques i instruments per facilitar la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS, SDGs en anglès) en les I-Cities i pensant amb una escala global. El Fòrum també pretén generar propostes de governança per implementar diverses agendes globals a través de la focalització en la Nova Agenda Urbana. Les ciutats intermèdies (aquelles amb una població entre 50.000 i 1.000.000 de ciutadans) tenen el potencial de fer front a la varietat de desafiaments que suposa el creixement de la població i, precisament, implementar de manera més estratègica els ODS.

Es tanca, doncs, un procés iniciat l’octubre de 2016 a Bogotá, Colòmbia, quan es va crear el grup d’I-Cities durant el cinquè Congrés Mundial de CGLU. Els següents fòrums regionals van tenir lloc a Odienné (maig de 2017), Neveshir (setembre de 2017), Terrassa (novembre de 2017) i Cuenca (març de 2018). Les trobades han servit per anar recollint conclusions sobre com crear un terreny comú per fer realitat els ODS a nivell local. De fet, la darrera trobada de Cuenca, amb gairebé 600 participants, es va focalitzar en els principals reptes als quals s’enfronten les ciutats intermèdies per implementar els objectius de desenvolupament sostenible a partir de tres aspectes transversals (compromís ciutadà, mobilitat urbana i igualtat de gènere). En el cas del fòrum de Terrassa, l’eix temàtic que es va tractar va ser el City Branding.

Les conclusions de les diferents trobades temàtiques per regions han servit per presentar, a Cuenca, una declaració amb propostes que serviran com a base al primer Fòrum Mundial. Aquest document serveix per visualitzar el recorregut des de l’aprovació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (Nova York, 2015) i la Nova Agenda Urbana (Quito, 2016), al que cal sumar les declaracions sorgides en els diferents fòrums d’I-Cities de CGLU (entre ells, l’europeu de Terrassa el novembre de 2017). L’objectiu final és que els 17 ODS siguin integrals en les polítiques, programes i projectes dels governs locals de les ciutats intermèdies. Algunes de les temàtiques rellevants identificades com a transversals al desenvolupament sostenible tenen a veure amb temes de gènere, mobilitat, participació ciutadana, cultura, i recursos naturals i canvi climàtic. El 25 de setembre de 2015, els estats membres de les Nacions Unides van acordar 17 objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a part de l’Agenda de Desenvolupament Post-2015. Aquests ODS es basen en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, l’Agenda Global que regia del 2000 al 2015, i que dirigiran l’acció global sobre desenvolupament sostenible fins al 2030.

A la trobada del Fòrum continental de Terrassa, la temàtica del City Branding (CONCLUSIONS FÒRUM) va servir per vincular-ho amb els ODS a través d’aspectes vinculats a les ciutats intermèdies com la inclusió social i el paper de la ciutadania; tenir en compte els entorns rurals; treballar amb els diferents agents del territori; generar polítiques públiques i fer visible la identitat comuna a partir del background migratori dels ciutadans.

Com enfoca Terrassa l’aplicació dels ODS? L’actual pla de mandat (2015-2019) inclou eixos i línies d’actuació que hi tenen molt a veure. En aquest document es detallen els 17 ODS juntament amb aquelles línies d’actuació a Terrassa que s’hi relacionen.


Imatge d’un partit de l’Atlètic. FOTO: ATHC

Atlètic Terrassa HC / Redacció

L’Atlètic Terrassa promou un consorci entre cinc clubs de hockey i cinc universitats europees amb l’objectiu de facilitar la compaginació de la carrera acadèmica i esportiva d’alt nivell pels estudiants en el marc dels programes d’intercanvi.

El Projecte STICK (Sport and Academic Talent Integration through Exchange Programmes in Hockey), finançat per la Comissió Europea a través de l’acció SPORT del programa Erasmus+,  té com a objectiu dissenyar un programa d’intercanvi esportiu i acadèmic en el marc del programa Erasmus+, buscant una solució a la dificultat dels esportistes d’elit i d’alt rendiment de participar en una mobilitat Erasmus sense que vagi en detriment de la seva carrera esportiva.

El projecte, proposat per l’Atlètic Terrassa i la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat seleccionat en la convocatòria 2017 de l’Acció SPORT del programa europeu ERASMUS+, entre un total de 370 propostes, obtenint una molt bona puntuació (87 sobre 100). El total de propostes seleccionades per la Comissió Europea ha estat de 160. STICK busca, per una banda, donar suport a la carrera dual dels esportistes i, de l’altra, reduir la pèrdua de talent esportiu per part dels Clubs quan aquests estudiants finalment opten per marxar d’Erasmus. El projecte comptarà amb un pressupost total de 372.251€ i es durà a terme en el transcurs de dos anys entre tots els socis del consorci, que es calcula que en seran una vintena comptant totes les institucions. L’Atlètic, a més, s’ha capacitat amb la creació d’un departament destinat exclusivament a tirar endavant el projecte, que consta com el primer destinat a l’àmbit del hockey herba a nivell europeu.

El projecte el durà a terme un consorci conformat per un total de 10 institucions de 5 països europeus on el hockey herba té una gran rellevància, amb un club de hockey i una universitat per país:  l’Atlètic Terrassa Hockey Club, coordinador i promotor del projecte, i la Universitat Autònoma de Barcelona per part del nostre país; a Bèlgica, es compta amb la participació del KHC Dragons i la Universiteit Antwerpen; a Holanda, el Rotterdam HC i l’Erasmus Universiteit Rotterdam; a Anglaterra, el Beeston HC i la Nottingham Trent University; i, finalment, a Irlanda, el Pembroke Wanderers amb la Dublin City University.

Actualment, els estudiants de les universitats europees han de desenvolupar, no només coneixements acadèmics, sinó també aquelles habilitats i competències que els han de permetre tenir èxit en un mercat laboral molt globalitzat. Avui, les habilitats i competències lingüístiques i interculturals són bàsiques i és per aquest motiu que la Comissió Europea dóna suport a programes de mobilitat per facilitar estades a l’estranger als estudiants, mitjançant el famós programa Erasmus. Els esportistes d’elit amateur no s’escapen d’aquesta realitat. Han de desenvolupar dues carreres paral·leles al màxim nivell: l’acadèmica i l’esportiva. Si volen estar al màxim nivell, els entrenaments i les competicions els exigeixen molt. Alhora, han d’intentar excel·lir al màxim a la Universitat, ja que el seu futur laboral no depèn de l’esport, i si dels seus estudis i de les seves aptituds professionals.

Massa sovint, aquests estudiants es veuen obligats a renunciar a viure una experiència a fora, a causa de l’exigència que suposa l’esport d’alt rendiment. També passa que molts d’ells decideixen superposar els estudis i això fa que deixin d’entrenar, a canvi de viure una experiència acadèmica internacional. D’altres opten per viure únicament la mobilitat esportiva, deixant a un costat l’acadèmica, ja que el club estranger on tenen l’oferta no té cap universitat propera amb conveni Erasmus amb la seva universitat d’origen.  De forma col·lateral, molts clubs i federacions perden talent per competir a alt nivell.

Mireia Galí (Generalitat), presentant STICK el 6 de març en una jornada sobre ajuts europeus i projectes esportius

Els requisits del Programa Erasmus+ i l’esport d’elit no congenien gaire bé i, si les universitats i els clubs treballen conjuntament, es pot fer possible que els esportistes d’alt nivell no hagin d’escollir entre la seva carrera acadèmica i professional i la seva vida esportiva, podent combinar així ambdues coses. El projecte STICK, amb una durada de dos anys, estarà enfocat, inicialment, a l’hoquei herba, com a esport pilot, però l’objectiu final del projecte és fer extensiu aquest model de mobilitat acadèmic-esportiu a tots els esports. A llarg termini s’espera que la Comissió Europea implementi aquest esquema de mobilitat específic pels esportistes d’elit i d’alt rendiment en les bases dels futurs programes.


La Comissió Europea ha anunciat aquesta setmana que s’obre, fins el 21 de juny, el procés de candidatures per a les ciutats que vulguin optar a ser Capital Europea de la Innovació 2018. S’atorguen 6 premis a ciutats que hagin aplicat solucions innovadores als seus reptes socials a partir de l’1 de gener de 2017. Concretament es premien iniciatives que hagin generat ecosistemes urbans que connectin ciutadans, el sector públic, l’acadèmic i les empreses i que tradueixin els resultats en benestar per a la ciutadania. Es valora que hagin estat projectes experimentals i que hagin inclòs la ciutadania en els processos de disseny i presa de decisions.

European Capital of Innovation Award

El primer premi consistirà en 1.000.000 € mentre que els 5 finalistes obtindran un premi de 100.000 € cada un. En l’anterior edició el primer premi va ser per a la ciutat de París, mentre que Tel Aviv i Tallin obtingueren el segon.

 


La Sala Europa del Vapor Universitari de Terrassa va acollir dilluns, 19 de febrer, una sessió de presentació de resultats de dos projectes estratègics de la ciutat: identitat, competitivitat i projecció exterior, i internacionalització. Hi van participar el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat de l’Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado; la cap de l’oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona, Kontxi Odriozola; el cap del servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat de Terrassa, Joan Chicón, i el director de Future Places, Juan Carlos Belloso, consultor expert en branding i internacionalització.

Chicón, Aguado, Odriozola i Belloso

La identitat de Terrassa, després de més d’un any de feina implicant diferents actors de la ciutat, passa per tots aquells actius i valors que la defineixen, però també per les mancances detectades pel que fa a la seva imatge i percepció. Una idea central dels projectes és la de Terrassa, esperit creatiu, concepte que, segons Belloso, “ens explica i ajuda a entendre el nostre passat com a ciutat, però també com som, com afrontem els reptes, com fem les coses i com encarem el futur”. Es tracta, doncs, de aportar contingut a reflexió al voltant del posicionament i la projecció exterior de Terrassa. Les dues estratègies formen part de l’actual pla de mandat municipal, amb l’objectiu de facilitar l’atracció de coneixement i recursos cap a la ciutat i exercir influència en processos territorials i ciutadans. I tot, tenint en compte les estratègies globals i estatals, amb accions com la Nova Agenda Urbana o els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS). La construcció i projecció exterior d’una identitat i un pla d’internacionalització han d’ajudar a la ciutat a competir i col·laborar en un entorn global, fent-la més atractiva i rellevant en les seves actuacions internacionals, a més de posar en valor i visualitzar els seus principals actius i avantatges.

En l’acte de presentació, al que van assistir més de 60 persones representants de diferents entitats terrassenques, es va fer èmfasi, precisament, en el factor de la participació per part dels agents de la ciutat, el que ha permès mesos de treballs d’elaboració conjunta que s’han traduït en els dos plans estratègics. Ara, aquests plans caldrà implementar-los amb una visió local transversal.

 


Terrassa s’ha unit a la campanya Cities4Europe, promoguda des de la xarxa Eurocities amb l’objectiu de donar visibilitat a iniciatives locals que tenen a veure amb la unió de la ciutadania i amb nous models de democràcia i de foment del sentiment d’un futur comú a Europa. La campanya s’engegarà el mes de maig de 2018, amb la idea de treballar sobre la idea d’Europa en una època de cert euroescepticisme. Entitats europees com UNRIC (United Nations Regional Information Centre), European Festival Associations i Social Platform (xarxa d’ONG europees) també s’hi han afegit.

Eurocities és una xarxa que acull 140 ciutats europees de 39 països. Parlem d’un context en què la ciutadania hi té un pes específic a l’hora de ser vincles directes amb les autoritats locals. La campanya integrarà vàries activitats en diferents ciutats que s’hagin sumat a la iniciativa, des de mostres d’art fins a assemblees juvenils, passant per campanyes de sensibilització als mitjans i debats actius. Hi ha també un web específic que recollirà entrevistes i informacions, i que vol ser tot un aparador de les activitats programades per les ciutats, així com aquells esdeveniments que siguin transnacionals.

Bozar, Brussel·les

El llançament oficial de la campanya tindrà lloc el dilluns 7 de maig de 2018 amb una posada en marxa simultània a diverses ciutats. Aquell mateix dia, Brussel·les acollirà un esdeveniment que comptarà amb un debat al Centre for Fine Arts de Brussel·les (Bozar), amb una reunió entre representants polítics i amb un sopar final a l’Ajuntament de la mateixa capital europea.

Web de la campanya


La Seu d’Ègara / Foto: Diputació de Barcelona

Terrassa està present a Brussel·les mostrant la seva joia de la corona, la Seu d’Egara. Durant gairebé quatre mesos, des del passat 4 de desembre i fins al 29 de març de l’any que ve, l’Espai Catalunya Europa de la Delegació del Govern de la Generalitat a la capital europea acull la mostra “Els tresors de la Seu d’Ègara” organitzada per l’Ajuntament de Terrassa a través del servei de Cultura i amb el suport del servei de Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat.

La Seu d’Ègara, peça clau del patrimoni cultural català i universal, posseeix un conjunt pictòric únic en el panorama de la història de l’art cristià alt medieval occidental. De fet, la seva singularitat i importància fan que el conjunt monumental sigui candidat a convertir-se en patrimoni de la Humanitat de la Unesco. Segons el tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, “la proposta d’organitzar aquesta exposició a la capital europea es va presentar al llavors representant del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea, Amadeu Altafaj, durant una reunió mantinguda l’abril de 2016, i de seguida es va acollir amb molt d’interès. Una mostra, que a banda de representar un important aparador de promoció per a la ciutat de Terrassa, vol difondre i donar a conèixer el valor patrimonial de la Seu d’Ègara en el seu camí per convertir el conjunt monumental en patrimoni de la Unesco”.

L’exposició consta d’una vintena de plafons amb imatges del conjunt monumental acompanyades de textos explicatius que ajuden els visitants a conèixer la història i l’evolució d’un dels elements arquitectònics i patrimonials més importants, singulars i representatius de Terrassa, de Catalunya i d’Europa. A través d’aquesta mostra es vol interpretar l’evolució del conjunt monumental i difondre el seu valor cultural i patrimonial al conjunt de la societat. Un compendi d’art, història i cultura que ofereix una visió ajustada de l’extraordinària realitat i evolució de la Seu d’Ègara, des dels seus orígens a l’època ibèrica i romana, passant pels successius períodes altmedieval, romànic, gòtic i modern fins a arribar a l’actualitat. La mostra facilita una aproximació a la Seu d’Ègara des del punt de vista arqueològic, arquitectònic i pictòric donant a conèixer de forma entenedora i divulgativa les diferents troballes vinculades, primer, amb els orígens de l’emplaçament i, després, amb el posterior conjunt episcopal de la Seu d’Ègara. Al mateix temps, es facilita a les persones visitants les eines necessàries per tal que puguin conèixer i posar en valor la importància de l’arquitectura i les pintures corresponents al període del Bisbat d’Ègara.

. LLOC: Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea a Brussel·les. Espai Catalunya Europa. 227, Rue de la Loi – Wetstraat (Brussel·les).

· ORGANITZA: Ajuntament de Terrassa.

. HORARI: de dilluns a dijous, de 10 a 17 h; divendres, de 10 a 16 h i dissabtes, diumenges i festius, tancat. Tancat per vacances: del 25 de desembre al 2 de gener.


Terrassa va ser una de les ciutats participants del recent seminari a Madrid “La construcción de la Agenda Urbana (AU) Española en el marco de otras políticas urbanas nacionales en Europa”, organitzat pel Ministeri de Foment. Representants dels ministeris responsables de les polítiques urbanes en diferents països europeus (Espanya, Alemanya, França, Polònia, la República Txeca i Holanda) van presentar les seves línies i programes, indicant com s’està implementant la Nova Agenda Urbana d’UN-Habitat i l’AU de la Unió Europea. La trobada també va servir perquè els participants posessin en comú idees i reflexions sobre la construcció de l’AU Espanyola.

L’Ajuntament de Terrassa ja va participar en el grup de treball de l’AU Espanyola els anys 2015 i 2016, un instrument que ha de servir per avançar en el desenvolupament dels compromisos de les agendes urbanes internacionals, vinculades també al paper de les ciutats intermèdies (Terrassa colidera el grup mundial d’I-Cities de CGLU) i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Així, la nova política urbana espanyola ha d’afrontar reptes estructurals (canvi climàtic, envelliment de la població, pobresa urbana, mobilitat sostenible,…) vinculats directament a aquests objectius.

En definitiva, que en les darreres dècades les ciutats han anat guanyant pes en l’àmbit global i les autoritats locals han començat a ser reconegudes com a agents clau en l’impuls i implementació d’acords internacionals, apoderant les ciutats per prendre les decisions més adequades a cada realitat.


Foto: Eurocities

La Comissió Europea ha atorgat el Premi de Capital Europea de la Innovació (iCapital) de 2017 a París, guardó que va acompanyat d’un milió d’euros. La ciutat ha rebut el premi per la seva estratègia d’innovació. París compta amb 100.000 metres quadrats d’incubadores construïts en un període de deu anys, i també acull un campus de posada en marxa d’empreses més gran del món, Station F, que pot allotjar més de 1.000 noves empreses. La ciutat també té un laboratori d’innovació urbana i social que treballa com a xarxa de projectes que abasta París, incloent-hi petits tallers coneguts com FabLabs i una granja urbana on la gent pot cultivar hortalisses i aprendre a reduir els residus d’aliments.
Tel Aviv i Tallinn van ser seleccionats com a finalistes i premiats amb 100.000€, amb projectes d’e-societat basat en un estil de vida saludable (Tallinn) i d’un ADN creatiu i innovador en una societat jove i amb polítiques municipals que potencien la creativitat i l’experimentació (Tel Aviv). 

Station F, París / Foto: Financial Times

32 ciutats van ser les candidates a Capital Europea de la Iinnovació 2017: Aarhus, Berlin, Copenhaguen, Hèlsinki, Niça, París, Tampere, Tallinn, Tolouse i Tel Aviv. Les nou primeres són membres de la xarxa Eurocities, de la que Terrassa també en forma part.


Terrassa ha estat una de les 64 ciutats designades com a Ciutats Creatives de la Unesco, tal com va anunciar la seva directora general, Irina Bokova. D’aquesta manera Terrassa passa a formar part de la xarxa de ciutats creatives de la Unesco a la secció Cinema, convertint-se en l’única ciutat d’Espanya que ho ha aconseguit. La Unesco ha reconegut el compromís de la ciutat per posar la creativitat en el centre de les seves estratègies. Així, Terrassa s’afegeix a un selecte club de nou ciutats format per Roma (Itàlia), Bradford (Anglaterra), Galway (Irlanda), Sofia (Bulgària), Bitola (Macedònia), Sidney (Austràlia), Busan (Corea del Sud) i Santos (Brasil).
Terrassa és un dels centres més importants de creació audiovisual i producció a Catalunya i Espanya. S’ha convertit en un referent per al sud d’Europa i aposta per la innovació, el talent i la creativitat com a eixos estratègics del seu futur desenvolupament econòmic i cultural. La nostra ciutat és la seu de la Universitat més destacada d’aprenentatge audiovisual a Catalunya i un dels millors d’Europa, l’ESCAC [Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya], des de principis del segle XXI i el Parc Audiovisual de Catalunya, un gran complex dedicat a la creació i producció que està estretament lligat al Parc Científic i tecnològic ‘Orbital 40’. El PAC ha acollit el rodatge de pel·lícules de directors com José Antonio Bayona i Jaume Balagueró, entre d’altres, i actualment acull la gravació del concurs televisiu Operación Triunfo.

Parc Audiovisual de Catalunya

Terrassa és una ciutat de pel·lícula, ja que acull molts reportatges audiovisuals i produccions a través de la Terrassa Film Office. També comptem amb la recentment creada “Taula de l’audiovisual”, un fòrum públic-privat per a la participació i col·laboració en el qual les entitats més importants en el camp cinematogràfic local, creadors, educadors i autoritats locals i sector iniciatives debaten sobre el sector.
Cinema i mitjans audiovisuals són el present i el futur de Terrassa, però també formen part del seu passat, simbolitzat pel fet de comptar amb l’Arxiu per a la preservació del patrimoni cinematogràfic de Catalunya, filial de la Filmoteca de Catalunya, situat al Parc Audiovisual.