Conferencia_final_Anywhere

Terrassa ha participat a la Conferència Final de presentació de resultats del projecte europeu ANYWHERE d’anticipació de fenòmens metereològics extrems, els dies 29-30 d’octubre a Brussel·les.

El projecte ANYWHERE, iniciat el 2016, ha estat coordinat i liderat pel Centre de Recerca Aplicada en Hidrometereologia (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el marc del programa Horitzó 2020.

El projecte ha desenvolupat una plataforma tecnològica de productes i serveis per millorar les previsions dels impactes metereològics en situacions d’emergència, creades per gestionar situacions climàtiques adverses, com inundacions, sequeres, onades de calor, nevades, incendis, ventades, etc. El sistema ha estat dissenyat per adaptar-se especialment a les necessitats dels responsables i dels serveis, com els de protecció civil, que són els que donen resposta a aquest tipus de situació. De fet, els serveis de protecció civil local, per proximitat amb la ciutadania, són dels més motivats a utilitzar eines tecnològiques eficients per anticipar-se en situació de fenòmens metereològics extrems i així millorar la seva capacitat de resposta, sobretot per a col·lectius de màxima vulnerabilitat com poden ser els infants o la gent gran, o en infraestructures com els hospitals, les escoles, les carreteres, etc.

Jordi_Roca_campings_zones_inundables

Presentació de Jordi Roca, Centre de Recerca Aplicada en Hidrometria (UPC)

Els socis principals del consorci del projecte, que tenia un pressupost de 14M€, han estat, a banda de la UPC, organismes de Catalunya i Espanya, de la Ligúria (Gènova), de Còrsega, dels Alps Suïssos i d’Escandinàvia. També han format part del consorci diverses universitats europees, empreses especialitzades, la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua.

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Protecció Civil, va donar suport formal al projecte des del seu inici. Els resultats del projecte van ser presentats a l’Square Brussels Convention Centre de Brussel.les, a Bèlgica, on es van poder analitzar i provar els diferents serveis i eines de gestió i de previsió metereològica.

Un cop finalitzada aquesta gran iniciativa europea, que ha finalitzat el 30 d’octubre amb la Conferència Final, el procés de comercialització del catàleg de productes aconseguit podrà ser gestionat a través de la creació d’una fundació que capitalitzi el resultat del projecte i li doni perennitat.

Web del projecte ANYWHERE.


cimera_cglu_plantada_arbre

El 4t dia de la Cimera Mundial dels  Governs Locals i Regionals va començar amb el llançament de la campanya “Plant Tree Not Bombs” (planta arbres, i no bombes) i la presència d’alts representants de CGLU, de la ciutat de Durban i del govern sudafricà. Amb aquesta cerimònia simbòlica es va voler mostrar que les polítiques locals per la pau es troben al capdamunt de l’agenda i de la Cimera Mundial.

L’Assemblea de les Amèriques es va centrar en la governança multinivell, la de l’Orient Mitjà i Àsia occidental en les recomanacions de política sobre gestió de la migració, consolidació de la pau i resiliència i l’Assemblea Metropolitana va tancar enfasitzant el paper dels governs locals i regionals a l’hora d’abordar l’espai públic i les polítiques que hi garanteixen l’accés equitatiu.

També es va parlar de la “localització” dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), localització entesa com a disseny d’accions per assolir la sostenibilitat del planeta, tot començant per les accions implementables ja a nivell municipal. Podeu veure’n el debat a Youtube (a partir del minut 14′ 30”).


inauguracio_congres

Ahir, el tercer dia del congrés mundial de governs locals i regionals (UCLG), va tenir lloc la cerimònia d’obertura amb l’assistència de 3000 persones. El plenari va tractar la renovació de la democràcia, que ha de venir del nivell local, dialogant amb les comunitats.

Cimera_UCLG_inauguracio

En aquesta jornada l’Assemblea Africana va plantejar les qüestions crítiques de la descentralització i les finances locals, l’Assemblea Europea es va centrar en la localització dels ODS i la relació dels governs locals amb l’Agenda 2030 i l’Assemblea Euroasiàtico-Pacífica va posar èmfasi en els reptes de localitzar el Marc de Sendai (per la reducció dels desastres) i la seva relació amb el patrimoni.

De la cimera n’han sorgit diversos manifestos (finances locals, igualtat, cultura, ecologia, vivenda adequada, biodiversitat, transparència i govern obert, migració i resilència) que podeu trobar aquí.


Cimera_2nDia

Cimera UCLG – Durban 2019 – 2n dia

Ahir, 2n dia de la cimera de l’UCLG -Unió de governs local i regionals – es va elegir Meridiam com a gestor del Fons Internacional d’Inversions Municipals (IMIF), un fons dissenyat exclusivament per donar suport financer als governs subnacionals (entesos com a tots aquells govern municipals i regionals).

Meridiam és una B-Corporation -empresa d’interès per a la societat-, fundada el 2005 a partir del convenciment que els interessos del sectors públic i privat són compatibles amb les necessitats col·lectives i està especialitzada en el finançament i gestió d’estructures públiques sostenibles a llarg termini.

El sistema de finançament de ciutats i regions és clau pel desenvolupament sostenible, i per accelerar l’implementació de l’Agenda 2030.

El 2n dia també fou escenari del Fòrum d’Aprenentatge de CGLU on es van donar recomanacions específiques sobre metodologies i mecanismes d’aprenentatge innovadors.

Cimera 2n dia

Learning exchange

Finalment, en aquesta 2a jornada també es varen celebrar 3 fòrums: el de ciutats intermèdies, el de les regions i el de ciutats perifèriques.


cimera_CGLU

De l’11 al 15 de novembre té lloc la cimera mundial de Governs Locals i Regionals (CGLU) a la ciutat Sud-africana de Durban. La cimera  està organitzada per l’Asociació sud-africana de governs locals (SALGA) i l’àrea metropolitana de Durban-Ethekwini.

Ahir es va començar amb el “Local4Actioon Hub”, un espai pensat per intercanviar i recollir idees, i també es va fer sentir el hashtag #CitiesAreListening.

L’objectiu de la cimera és promoure el diàleg i posicionar els governs locals per poder influir en l’agenda política global. Els governs locals demanen un seient a la taula de negociació internacional, reservada normalment només als estats.

Durant la roda de premsa el president de CGLU, Parks Tau, ha demanat a les ciutats dels món que treballin plegades per transformar els territoris a través dels esforços i les accions locals.

Dilluns 11 i dimarts 12 són dedicats als intercanvis i reunions preparatòries. La cimera s’inaugura oficialment dimecres 13. Dijous i divendres es faran les eleccions per escollir el nou lideratge de CGLU, pels propers 3 anys.

Els associats en aquesta organització mundial de les Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) representen el 70% de la població mundial.

L’Ajuntament de Terrassa hi té una participació activa.

AjTRS_Durban

Podeu fer el seguiment de la cimera aquí.


TERRASSA Programa ODS

El proper dimecres 27 de novembre el Consell Català del Moviment Europeu ha organitzat, en col.laboració amb l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona, una jornada sobre els objectius de desenvolupament sostenible en l’àmbit local.

L’acte començarà a les 18:00, amb la salutació i presentacions institucionals, seguirà amb la xerrada acadèmica oferta per l’Universitat Oberta de Catalunya i acabarà amb un debat moderat per Joaquim Millan, d’Eurolocal.

L’acte, està previst que duri 2 hores i finalitzi a les 20:00 amb un refrigeri.

Si hi voleu assistir ho podeu fer apuntant-vos en aquest enllaç 

Trobareu el detall de la jornada aquí: Programa


EDF Munic 2019- Eurocities

La trobada del  Fòrum de Desenvolupament Econòmic (de l’associació de ciutats europees EUROCITIES) tingué lloc a Munic el 16-18 d’octubre d’enguany i va girar entorn el concepte de “Ciutats Creatives” i com la transformació urbana i les estratègies d’innovació estimulen la creativitat i l’emprenedoria.

Durant els 3 dies del fòrum hi va haver trobades dels diversos grups de treball, com el de city branding – que vicepresideix la nostra ciutat-, el d’innovació, el d’emprenedoria i PIMEs o el de serveis i contractació públics). Hi van assistir més de 100 participants de 30 països.

El proper Fòrum de Desenvolupament Econòmic es farà a la ciutat de Valladolid, a mitjan febrer 2020.