Aquest mes de juliol entrarà en vigor una nova directiva europea sobre els drets dels consumidors. La nova legislació reforça la protecció dels consumidors en àmbits com el comerç electrònic, la publicitat, les devolucions i els serveis d’atenció al client.

La despesa dels ciutadans suposa un 56% del PIB de la UE i, per tant, representa un enorme potencial de creixement i innovació. La Comissió Europea té clar que cal que els consumidors estiguin protegits i, alhora, que coneguin els seus drets. 

El Programa de Consumidors 2014-2020, dissenyat per la Comissió Europea, conserva els millors elements de l’anterior, (2007-2014) però s’adapta als nous reptes i ofereix més protecció en els àmbits del comerç electrònic, la publicitat, les devolucions i els serveis d’atenció al client.

140424_postermini_consumidors


La reunió va tenir lloc entre els dies 1 i 2 d’abril a Brussel·les, amb la participació del servei de Mobilitat Urbana de l’Ajuntament de Terrassa.

Els participants van compartir experiències, èxits i lliçons apreses durant els tres anys del projecte i de les xarxes de treball que s’han consolidat.

El projecte CASCADE ha permès millorar les normes existents i inspirar-ne de noves. Els participants també van discutir com fer que l’experiència i coneixements adquirits a través CASCADE i la xarxa de ciutats es mantingui després de que el projecte s’acabi. Es va emfatitzar que les ciutats participants poden ajudar a altres ciutats i que per tant la metodologia ha de ser difosa tant a nivell nacional com europeu i que, per  tant, s’ha de mantenir el contacte entre ciutats.

CASCADE finalitza el 31 de maig de 2014, però els socis  s’han compromès a continuar la col·laboració i l’intercanvi d’experiències després de la finalització del projecte.

Més informació: http://www.cascadecities.eu/

cascade final meeting


El programa dóna suport i promou una millor comprensió de la Unió Europea entre el seus conciutadans, així com difon i imparteix coneixements del que suposa viure a Europa i ser ciutadà europeu i, per tant, intenta portar a terme el desenvolupament d’una identitat europea.

Els objectius generals del programa per al període 2014-2020 són els següents:

• Contribuir a una millor comprensió de la Unió Europea, la seva història i la seva diversitat

• fomentar la ciutadania europea i millorar les condicions d’una participació activa, cívica i democràtica en la vida de la Unió Europea

Els objectius específics del nou programa seran:

• Estimular el debat, la reflexió i el desenvolupament de les xarxes en qüestions de la memòria històrica i altres aspectes de la Unió Europea: la seva història, identitat i objectius.

• Fomentar una millor comprensió dels ciutadans en relació amb el procés polític de la UE i promoure oportunitats de participació social i voluntariat de la comunitat.

La Comissió Europea ha aprovat un pressupost de 186 milions d’euros per al període 2014-2020.

Més informació:http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm

citizenship_en


Entre els dies 3 i 4 d’abril va tenir lloc el seminari d’àrees metropolitanes a l’Hotel Don Candido de Terrassa.

Terrassa, en col•laboració amb els 10 municipis que formen part del sistema urbà, van organitzar el seminari que va comptar amb participants d’onze ciutats de 10 països europeus: BrabanStad (Holanda), Bratislava (Eslovàquia), Brno (República Txeca), Grenoble (França), Lille (França), Oslo (Noruega), Preston (Regne Unit), Rennes (França), Varsòvia (Polònia), Zurich (Suïssa).

L’objectiu d’aquest seminari es va centrar en l’intercanvi d’experiències i de coneixement amb la finalitat de millorar la gestió de les àrees metropolitanes i dels sistemes de ciutats, així com aconseguir tenir una major incidència en el dibuix de les polítiques urbanes europees, que tenen un impacte directe sobre la ciutadania i els municipis, a través d’aquesta plataforma d’EUROCITIES.
WGMA_EUROCITIES


El 31 de març va tenir lloc una reunió del grup “Task Force 2014” d’EUROCITIES a Brussel·les, en la que Terrassa hi va ser present en representació del Sistema Urbà. Es tracta de la primera reunió d’aquest Grup de Treball, vinculat al Comitè de les Regions, en la que es va discutir l’Agenda Urbana de la Unió Europea i es va començar a establir l’estratègia europea un cop passades les eleccions.

Urban Agenda


Els dies 19 i 20 de març es va celebrar a Birmingham (Regne Unit) una reunió del Fòrum de Medi Ambient i Mobilitat de la Xarxa EUROCITIES, en el que es va presentar el projecte ADVANCE, finançat pel programa Energia Intel·ligent per a Europa de la Comissió Europea i a la que va participar el cap del Servei de Relacions Europees i Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa en representació del Servei de Mobilitat Urbana. 

A Terrassa s’aplicarà l’esquema d’auditoria ADVANCE, un cop s’hagi testat en les 2 ciutats de prova (Malmö i Scezcin). Al final del procés d’auditoria, la ciutat de Terrassa obtindrà un Pla d’Acció de Mobilitat que contindrà aquelles mesures i accions a desenvolupar per tal de mantenir l’estatus de ciutat “avançada”.

advance_logo_top

 


El Consell Universitari de Terrassa estarà representat per primera vegada en una reunió de la Xarxa EUniverCities. A aquesta reunió assistirà el Dr. Xavier Cañavate, director de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) que representarà a Terrassa i el campus universitari urbà de ciutat. Terrassa ha ingressat aquest any com a membre observador d’aquesta xarxa europea.

La reunió tindrà lloc a la ciutat d’Aalborg (Dinamarca), entre els dies 3 i 4 d’abril.

_____________________________________________________________________

Totes les ciutats europees i les universitats que formen part de la xarxa EUniverCities tenen com a objectiu millorar la cooperació entre ciutats i universitats  per tal de fomentar la col·laboració tecnològica i social, a través de l’intercanvi de bones pràctiques, experiències i idees per tal construir una Europa més sostenible i més eficient.

clip_image002 clip_image002Eunivercities

Posted in General

Els dies 3 i 4 d’abril la xarxa EUROCITIES i l’Ajuntament de Terrassa, com a ciutat amfitriona,  organitzaran un seminari sobre les Àrees Metropolitanes en el qual hi assistiran representants de les ciutats de Preston, Zurich, Varsòvia, Rennes, Oslo, BrabanStad, Lille, Grenoble, Brno i Bratislava.

El seminari forma part del treball que la ciutat de Terrassa i el seu Sistema Urbà (les ciutats del qual també hi participaran) estan desenvolupant en el Grup de Treball d’Àrees Metropolitanes del Fòrum de Desenvolupament Econòmic de la xarxa EUROCITIES.

En les diverses sessions previstes es tractaran i debatran temes i projectes sobre cooperació territorial, política de cohesió i de governança en les àrees metropolitanes.

El 25 de març els alcaldes i alcaldesses dels municipis del sistema urbà es van reunir per ultimar els detalls de la trobada i aprovar la memòria de gestió corresponent a l’exercici 2013.

140325 sistema urbà Terrassa prèvia Eurocities-3


Del 26 al 28 de febrer va tenir lloc una reunió del Fòrum de Desenvolupament Econòmic de la xarxa EUROCITIES a Utrecht (Holanda), amb la participació del Servei de Relacions Europees i Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa en representació del Sistema Urbà.

L’objectiu del Fòrum de Desenvolupament Econòmic és influir en els debats europeus sobre les polítiques de cohesió, intercanviar experiències entre les ciutats al voltant de temàtiques en relació al desenvolupament econòmic i proporcionar una plataforma per al desenvolupament de polítiques sobre estratègies de desenvolupament i regeneració urbana.

Es van discutir les oportunitats de l’Estratègia Europa 2020 per fer front als reptes dels escassos recursos econòmics i la reducció dels subsidis a Europa, així com el nou rol de les ciutats i les relacions amb altres institucions com les pimes i la ciutadania.

2010_EC_logo_rgb_large

Posted in General

El dijous 6 de març l’Escola d’Enginyeria Tècnica de Terrassa va acollir el debat sobre les eleccions al Parlament Europeu que portava per nom: “Debat amb la ciutadania. Eleccions al Parlament Europeu: una oportunitat per decidir quina Europa volem”. L’acte, organitzat conjuntament pel Consell Català del Moviment Europeu i el Servei de Relacions Europees i Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa, comptava amb dos ponents convidats, Joan Colom, president del Consell Català del Moviment Europeu i Susana Beltrán, professora de Dret Internacional Públic de la UAB. El presentador i conductor de l’acte fou Juan Antonio Gallardo, regidor delegat de Relacions Europees i Internacionals. 

Ambdós ponents van explicar perquè les eleccions del proper 25 de maig són diferents. Entre d’altres motius, segons els convidats a l’acte, la Unió Europea avança cap a la integració i, com a conseqüència, el Parlament Europeu, l’única institució europea elegida per sufragi universal, tindrà la capacitat per primera vegada de triar el nou president de la Comissió Europea, gràcies a les noves competències que li atorga el Tracta de Lisboa. Per tant, els votants podran participar en la decisió de qui pren el relleu de José Manuel Durão Barroso.

Tant Colom com Beltrán van destacar el fet que un 80% de les lleis, normatives, reglaments i directives que afecten a la ciutadania provenen del Parlament Europeu, i que per tant la participació en les eleccions que determinarà la seva composició és molt important.

IMG-20140306-02219