Els ministres de la UE responsables de desenvolupament urbà van aprovar el passat 30 de maig el Pacte d’Amsterdam, que suposa la posada en marxa de la nova Agenda Urbana de la UE. Aquest instrument permetrà que les ciutats europees es puguin implicar directament en la formulació de polítiques urbanes nacionals i comunitàries sobre diferents aspectes, tals com l’habitatge, la immigració o la pobresa urbana.
L’adopció d’aquesta agenda confereix un impuls cabdal amb relació a la governança multinivell i catapulta aquelles ciutats considerades més intel•ligents, verdes i integradores. L’objectiu de tot plegat és millorar l’elaboració i l’impacte de les polítiques urbanes, tant a nivell nacional com comunitari, donant la paraula i implicant les autoritats locals i regionals.
Així mateix, la Comissió Europea preveu la creació d’una finestra única de suport als ens regionals i locals en les polítiques i instruments de la UE relacionats amb la dimensió urbana. D’aquesta manera, es pretén impulsar la coordinació i la facilitació de l’accés al finançament de les ciutats europees per tal d’estimular les inversions, el creixement, econòmic, la innovació i l’habitabilitat.

Per a més informació, feu clic en el següent enllaç: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1924_es.htm

Agenda Urbana UE


About internacional

Servei de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *