El servei de Relacions Europees i Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa ha organitzat avui una sessió informativa adreçada als regidors i tècnics del consistori per tal de compartir aquelles convocatòries i programes europeus que puguin representar oportunitats per a la ciutat. Una trentena de persones han assistit a la sessió, que ha fet èmfasi en els següents programes i convocatòries:

  1. INTERREG SUDOE

Promou cooperació transnacional per resoldre problemes comuns al sud-oest d’Europa, com baixa inversió en recerca i desenvolupament, la baixa competitivitat de les pimes i l’exposició al canvi climàtic i a riscos ambientals. Projectes recents subvencionats, per exemple, han estat sobre impuls d’internacionalització de pimes del tèxtil i eines web per promoure l’ús segur de nanomaterials en el sector del plàstic.

  1. URBACT

Seleccionar bones pràctiques de desenvolupament urbà a escala europea per compartir-les i reproduir-les. Relacionades amb temes com el canvi climàtic i demogràfic, l’atur i la pobresa urbana. Han de ser pràctiques que reflecteixin una situació comuna i possibles propostes de millorar, adaptables a diferents realitats locals.

  1. UIA

Desenvolupar projectes vinculats a tres grans àrees temàtiques: economia circular, mobilitat urbana i integració de refugiats i immigrants.

  1. ERASMUS ESPORTS

Promoure programes transfronterers vinculats a esports. Exemples: integritat de l’esport (dopatge, violència, discriminació,…), bona governança en l’esport, promoure voluntariat en l’esport, inclusió social, igualtat d’oportunitats, consciència de l’esport com a millora de la salut, implementar formació i mòduls d’ensenyament.

  1. CULTURA CREATIVA

Protegir, desenvolupar i promoure diversitat cultural i lingüística europea i patrimoni cultural. Propostes del sector audiovisual (competències, xarxes amb tecnologies digitals, coproduccions, intercanvi entre empreses per augmentar visibilitat de projectes en mercats de la Unió Europea, esdeveniments, festivals, estratègia de marca,…) i cultural (promocionar gires, exposicions i festivals; circulació de literatura, i estimular interès audiència per obres culturals europees).

  1. EUROPA AMB LA CIUTADANIA

Impulsar la participació activa dels ciutadans en la vida democràtica de la UE, promovent valors fonamentals i el coneixement de la història compartida i la diversitat d’Europa. Projectes vinculats a memòria històrica (transició democràtica, fets històrics que celebren centenaris,…) o sobre compromís democràtic i participació ciutadana (debatre l’euroescepticisme, solidaritat en temps de crisi, combatre estigmatització immigrants, diàleg intercultural,…)


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *