El programa INTERREG EUROPE es concep com un programa per a l’intercanvi d’experiències i coneixement amb l’objectiu de millorar les polítiques de desenvolupament regional i local. Ofereix oportunitats a les autoritats públiques per compartir idees i experiències sobre polítiques públiques en la pràctica amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida per als seus ciutadans i comunitats. Amb aquesta finalitat, el programa ha prioritzat quatre objectius temàtics, centrats en la promoció de la investigació i la innovació, la competitivitat de les PIMES, la transició cap a una economia de baix carboni i la protecció del medi ambient i l’eficiència en l’ús de recursos.

El Programa Interreg Europe obre una tercera convocatòria el pròxim 1 de març, després de l’èxit de les dues primeres, i es tancarà el 30 de juny d’aquest 2017. Finança dos tipus d’accions: una, projectes de cooperació interregional, mentre l’altra es centra en plataformes d’aprenentatge continuat per trobar solucions a l’hora d’implementar polítiques públiques.

Més informació:  Interreg Europe


About internacional

Servei de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *