AGOST DE 2019.- Terrassa va ser la cinquera ciutat catalana que va rebre més diners de diferents línies i programes de finançament de la Unió Europea entre els anys 2014 i 2017. Segons un estudi de la Generalitat, entitats amb seu a Terrassa han rebut gairebé 30 milions d’euros (29,86) en programes gestionats directament per la Comissió Europea, i que representen prop del 20% del total de la despesa de pressupost europeu.

Les 10 ciutats catalanes amb més finançament rebut són Barcelona (617,2 milions d’euros), Cerdanyola del Vallès (80,1), Castelldefels (54,5), Tarragona (30,1), Terrassa (29,8), Girona (17,1), Sant Cugat del Vallès (10,9), Santa Oliva (10,2), Caldes de Montbui (8,3) i l’Hospitalet de Llobregat (8,1). Altres ciutats que es troben entre els 3 i els 8 milions són Lleida, Mataró, Manresa, Badalona, Sabadell, Granollers i Vilanova i la Geltrú.

La Generalitat va presentar un estudi per analitzar la participació catalana en les diferents línies i programes de finançament de la Unió Europea de naturalesa competitiva entre els anys 2014 i 2017. Tenen aquesta consideració aquells programes de finançament gestionats directament per la Comissió Europea o les seves agències executives (Horizon 2020, l’Instrument Financer pour l’Environnement -LIFE-, etc.1) en contraposició als fons europeus de caràcter descentralitzat o gestionats per les administracions nacionals (centrals, autonòmiques, regionals i locals). Al portal web dels fons europeus a Catalunya, del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, es troba una explicació detallada dels diferents fons i programes de finançament de la Unió Europea. El web també ofereix notícies d’actualitat, agenda d’activitats, convocatòries publicades per part de les institucions europees, estatals i catalanes, què fa la Generalitat de Catalunya, eines per a la cerca de socis i exemples de projectes que s’han fet i s’estan fent a Catalunya amb finançament europeu.

En aquest treball, s’ha identificat un total de 918 entitats amb seu a Catalunya (953 incloent persones físiques) beneficiàries de finançament europeu entre els anys 2014 i 2017 (279 l’any 2014, 375 el 2015, 393 el 2016 i 406 -441 incloent persones físiques- el 2017). Això representa el 23% del total de les entitats beneficiàries a Espanya (23% el 2014, 22% el 2015, 23% els 2016 i 2017). Cada entitat participa, de mitjana, en 2,6 projectes considerant els quatre anys.

Aquestes entitats van participar en 2.479 projectes finançats per la UE (458 projectes el 2014, 672 el 2015, 677 el 2016 i 726 el 2017). Això representa el 28% del total de projectes amb participació espanyola (30% el 2017).

Pel que fa al volum de finançament aconseguit, les entitats amb seu a Catalunya han obtingut 972,2 milions d’euros (M€) (163,2 M€ el 2014; 272 M€ el 2015; 272,6 M€ el 2016 i 264,3 M€ el 2017). Això representa el 21% del total del finançament europeu captat per entitats espanyoles (21% el 2014, 19% el 2015, 22% el 2016 i 23% el 2017).

Els àmbits de finançament amb major participació d’entitats amb seu a Catalunya són: innovació, recerca i salut (78% dels recursos obtinguts); cooperació al desenvolupament i acció exterior (10% dels recursos captats); medi ambient, desenvolupament rural i pesca (3% dels recursos aconseguits), infraestructures, energia i transport (3% dels recursos rebuts); i ensenyament, joventut, formació i ocupació (2% dels recursos percebuts).

Pel que fa a les línies i els programes específics de finançament, 4 programes concentren el 87,5% dels recursos obtinguts per entitats amb seu a Catalunya. Aquests programes són (per ordre d’importància):

  • El programa marc de recerca i innovació Horizon 2020 (incloent el 7è Programa marc de recerca del marc financer previ) amb el 78% dels recursos en els quatre anys: 754,1 M€)
  • El programa d’ajuda humanitària, que aglutina el 4% dels recursos
  • El programa LIFE (incloent la finalització del programa LIFE del marc financer previ) (3% dels recursos)
  • El Mecanisme Connectar Europa (CEF en les seves sigles angleses) (2,5% dels recursos)

About internacional

Servei de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *