La Comissió Europea ha aprovat, en virtut de les normes sobre ajudes estatals de la UE, el mapa de concessió d’ajudes regionals a la inversió d’Espanya per al període
2014-2020. El mapa es basa en les noves Directrius sobre ajudes de finalitat regional
adoptades per la Comissió el juny de 2013 (vegeu IP/13/569), que estableixen les
condicions en què els Estats membres poden concedir ajudes estatals a les
empreses amb fins de desenvolupament regional. L’objectiu d’aquestes Directrius és impulsar el creixement i la cohesió en el mercat únic.

El mapa d’ajudes regionals d’Espanya defineix les regions que poden acollir-se a les ajudes regionals a la inversió i estableix els imports màxims («intensitats d’ajuda») per a les empreses de les regions subvencionables. El mapa estarà en vigor entre l’1 de juliol de 2014 i el 31 de desembre de 2020.

CE4 

 

 

 


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *