L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Terrassa cedeix a l’Ajuntament de Badalona el seu quadre de classificació arxivísti…

El Quadre de Classificació (QdC) és l’eina essencial per a poder implantar i desenvolupar un sistema de gestió documental en una organització. L’elaboració, gestió i l’aplicació del quadre de classificació corporatiu, és una tasca intel·lectualment complexa, que exigeix un gran coneixement de l’organització, de les seves funcions i activitats. El Saber més…