Trencant barreres a la Xarxa: L’Ajuntament de Terrassa, primer ajuntament de Catalunya que facilita l’accés a la seva web a persones amb problemes de lectura a través de ReadSpeakerimer ajuntament de Catalunya que facilita l’accés a la seva we…

El fet que avui en dia la majoria dels continguts d’internet estiguin basats en text, suposa un gran problema per a moltes persones:   molts dispositius de navegació web no són òptims per a mostrar grans quantitats de contingut en Continue reading

Fer més amb menys: la virtualització de l’emmagatzematge com a principal factor econòmic de reducció de despesa en tecno…

Antecedents/Problemàtica L’empresa d’avui en dia és una gran devoradora d’emmagatzematge (storage). Mentre que els estàndards de mercat indiquen que el 97% de les empreses tenen un creixement en emmagatzematge superior al 80% anual, la majoria d’estudis coincideixen en el fet Continue reading