El Ayuntamiento de Terrassa unifica la gestión documental del arxivo físico y los activos digitales mediante su nuevo portal web

El Ayuntamiento de Terrassa, que da servicio a 213.129 ciudadanos, está inmerso en un proyecto de automatización de sus procesos de gestión con el ciudadano. El Consistorio cuenta con siete sociedades municipales y un instituto municipal. El archivo histórico data Continue reading

L’Ajuntament de Terrassa unifica la gestió documental de l’arxiu físic i els actius digitals mitjançant el seu nou portal web

L’Ajuntament de Terrassa, que dóna servei a 213.129 ciutadans, està immers en un projecte d’automatització dels seus processos de gestió amb el ciutadà. El Consistori compta amb set societats municipals i un institut municipal. L’arxiu històric data de 1400 i Continue reading

L’adopció de l’Esquema Nacional de Seguretat per l’Ajuntament de Terrassa

L’aprovació del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica estableix l’obligació, per a totes les Administracions Públiques, d’adoptar una pràctica de seguretat de la informació i controls Continue reading

Simplificació de les preinscripcions a les escoles bressol consultant automàticament dades d’altres administracions

Del 2 al 13 de maig s’està realitzant la preinscripció a les escoles bressol de la nostra ciutat. Des de l’any passat  el procediment  ha estat objecte de revisió i millora per tal d’estalviar l’aportació de documentació a la ciutadania. Continue reading