Nova plataforma de Business Intelligence per a la creació de quadres de comandament i suport a la pressa de decisions

La necessitat de disposar d’una eina de Business Intelligence sorgeix des dels diferents serveis de l’Ajuntament en el mateix moment que cal poder creuar i comparar dades dels diversos sistemes d’informació existents a l’Ajuntament i, d’aquesta manera, obtenir una visió mes completa de la informació. No és que fins ara Saber més…