A partir d’aquesta setmana, els serveis de Contractació d’Obres (dins de l’Àrea de Planificació i Territori) i de Contractació i Patrimoni (dins de l’Àrea de Govern) inicien el procés d’incorporar definitivament la signatura electrònica en els expedients de contractació que tramiten.Una vegada superada una etapa inicial de prova, el Servei de Contractació i Patrimoni ja tramita la signatura electrònica de gairebé tots els contractes, establint-se en principi com a obligatòria per a la seva formalització.

L’objectiu marcat és que, en el termini d’un any, la totalitat de les empreses signin electrònicament tots els contractes de serveis i/o subministrament que formalitzin amb l’Ajuntament. També es promou que, en els contractes menors i en els procediments negociats sense publicitat, les empreses presentin les seves ofertes electrònicament, a través de la seu electrònica.

Igualment, el Servei de Contractació d’Obres començarà ja a fer les primeres passes en la signatura electrònica dels contractes d’obres, incorporant aquesta possibilitat en els plecs de clàusules administratives particulars reguladores dels contractes.

Amb aquesta mesura, seguim avançant en la implantació de l’administració electrònica a casa nostra, amb totes les millores que això suposa, com per exemple:

  • La simplificació en l’enviament dels contractes.
  • L’increment de la seguretat (integritat documental).
  • L’eficiència en la utilització dels recursos tecnològics existents.
  • La reducció de costos (registre de contractes, enviament de documents, gestió, desplaçaments, etc.)
Be Sociable, Share!
Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *