http://sentilo.terrassa.cat

Sentilo, la plataforma de sensors i actuadors basada en codi obert, està dissenyada per encaixar a l’arquitectura Smart City de qualsevol ciutat que tingui com objectiu la transversalitat i la interoperabilitat

Sentilo es construeix amb el suport d’una comunitat activa i diversa de ciutats i empreses www.sentilo.io, que creuen que l’ús d’estàndards oberts i el programari lliure, son uns elements bàsics per a que una ciutat esdevingui una Smart City.

DIAGRAMA DE BLOCS FUNCIONALS

Sentilo Terrassa estableix una capa de gestió d’esdeveniments entre els dispositius distribuïts per tota la ciutat i les aplicacions de gestió dels serveis municipals.

Sentilo graficGràcies a aquests objectius d’alt nivell definits (facilitar el flux d’informació entre els gestors municipals per generar nous serveis a la ciutadania), les dades que son publicades per Sentilo Terrassa, poden utilitzar-se per: aplicacions internes de gestió pròpies del servei municipal que va implantar els dispositius, d’altres serveis interns pels quals les dades generades aporten valor, empreses, organismes i la ciutadania en general.

Dins de l’estratègia Smart de l’Ajuntament recollida al Pla Director Smart City Terrassa, s’incorpora la necessitat de col·laboració amb les universitats, centres d’investigació, empreses, associacions i la ciutadania, que han de ser en realitat els protagonistes de la transformació de Terrassa en una Smart City.

MODUL VISOR.

Sentilo Terrassa és principalment un despatxador en temps real de les dades que provenen del territori en direcció a les aplicacions destinades a gestionar-les. No obstant això, per a la gestió dels components i dels sensors instal·lats i, no menys important, per facilitar la comprensió i el desplegament de la solució, cal disposar d’un visor que ens permeti obtenir directament informació vinculada a les dades que es gestionen.

Actualment la plataforma ofereix tres possibles visors:

• Un visor universal on es mostren els components estàtics i els dinàmics sense traçabilitat.
• Un visor de rutes on es mostren els components dinàmics o mòbils, incorporant la ruta realitzada d’acord als últims punts de geo-posicionament informats.
• Un visor de l’estat del trànsit que ens informa del nivell de servei que presenta en cada moment les principals vies de la ciutat.

Sentilo planol 1Sentilo planol 2Sentilo planol 3

 

PRIMERES IMPLEMENTACIONS

Sobre la plataforma Sentilo Terrasa, s’ha implementat en primera instancia la integració de les següents fonts de dades:

• Serveis de recollia lateral de residus urbans.
• Monitorització de consums energètics.
• Nivell d’ocupació dels pàrquings “indoor”.
• Gestió de flota de vehicles del GEP (Gestió del Espai Públic)
• Estat del trànsit.

Durant els propers mesos, s’integraran nous serveis i sensors, els principals i que ja es troben en fase d’estudi, son:

• Gestió del reg
• Control de la contaminació atmosfèrica.
• Control de l’enllumenat públic.
• Sonòmetres instal·lats a la ciutat.
• Gestió de la flota de vehicles de neteja viària.
• Comptadors d’aforaments.
• Gestió de la flota de transport urbà.
• Gestió del cicle de l’aigua.

Be Sociable, Share!
Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *