El passat 27 de maig de 2010 l’Ajuntament de Terrassa va realitzar una subhasta electrònica per adjudicar un contracte de rènting de servidors. El pressupost base de licitació i preu de sortida era de 232.000 euros, exclòs l’IVA. L’adjudicació d’aquest contracte es va realitzar utilitzant el procediment obert, en què tot empresari interessat pot presentar una proposició. Un total de quatre empreses van presentar ofertes admissibles. Després d’una primera evaluació de les ofertes, de conformitat amb els criteris d’adjudicació, es va dur a terme la subhasta electrònica. D’acord amb aquella avaluació, l’Ajuntament va atorgar als licitadors una puntuació, en forma de coeficient, de 0,9 a 1. Aquest coeficient ponderaria l’oferta econòmica de les empreses en la subhasta electrònica.

 

La subhasta electrònica va consistir en un procés iteratiu per a la presentació de millores en el preu del contracte, basat en un dispositiu electrònic de classificació de les ofertes a través de mètodes d’avaluació automàtica: la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP), que és titularitat del Consorci Localret, del qual aquest Ajuntament en forma part. La subhasta es va iniciar a les 12:00 hores. La durada inicial prevista era fins a les 12:15 hores. El tancament de la subhasta es va fixar atenent la falta de presentació d’un nou millor preu durant cinc minuts a partir de la recepció de l’última oferta.

 

Així, un nou millor preu prorrogaria automàticament la subhasta cinc minuts més. Els licitadors havien de millorar l’última oferta pròpia almenys en 250 euros. Finalment, la subhasta electrònica es va prorrogar 106 vegades, i va finalitzar a les 14:14 hores. Els licitadors van realitzar un total de 118 millores en el preu del contracte. El millor preu dels licitadors va ser el d’ABAST SYSTEMS, SA, 195.416,24 €; el de CHG-Meridian Computer Spain, SL, 191.168,07 €; el d’ICOT, SA, 205.600,00 €; i, per últim, el d’ID GRUP SA, 232.000,00 €.

 

Finalment, d’acord amb la valoració prèvia de les ofertes, el millor preu ponderat va ser el de l’empresa ABAST SYSTEMS, SA: 195.416,24 €. Aquest preu suposa un estalvi del 15,77% sobre el preu de licitació.

Be Sociable, Share!
Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *