Dins dels àmbits d’actuació del Pla director Smart City Terrassa es troben el Plànol de la ciutat i el projecte Sentilo Terrassa.

Sentilo funcionament Sitges Català

Un dels continguts que s’ofereixen al Plànol de la ciutat és Sentilo Terrassa on fins ara disposàvem d’informació sobre contenidors, analitzadors de xarxes i sensors meteorològics, i on ara s’afegirà informació sobre les escombradores.
Habitualment les solucions Smart City oferides per empreses tenen dues característiques que els hi donen el caràcter de sitja: no es creuen dades entre elles (tancades) i que cadascuna conté el seu propi sistema vertical (dispositius – plataforma d’intercanvi – programari). Sentilo Terrassa és la plataforma on es poden creuar, en un mateix format conegut per tothom, dades i ordres entre qualsevol dispositiu i programari.
Les empreses per adaptar-se i ampliar mercats han començat a obrir les seves sitges de manera que els seus dispositius sàpiguen enviar dades i rebre ordres, a i des de, Sentilo Terrassa en el format establert. Igualment el seu programari, ampliant les seves funcionalitats, ha començat a donar servei amb dades publicades a Sentilo Terrassa i subministrades per dispositius d’altres.

Escombradora Terrassa Eco-Equip

El projecte que ara presentem és un dels primers casos en el qual no es visualitzaran directament les dades provinents de la plataforma Sentilo Terrassa, sinó que a partir de dades de dos sensors (posicionament GPS i canvi d’estat de l’escombradora) s’han elaborat per part dels serveis de l’Ajuntament uns programes que generen mapes amb els recorreguts setmanal, mensual i anual, escombrats per un primer vehicle sensoritzat a tal efecte.

El sistema està recollint dades des de mitjans de febrer de 2016, d’aquesta forma, durant tot el 2016 la selecció de les dades anuals només representarà el realitzat fins aquesta data com a màxim. A mida que l’empresa municipal EcoEquip incorpori la sensorització a la resta d’escombradores mecàniques, obtindrem una informació directa i fidedigna dels carrers que s’escombren amb aquesta tecnologia i del rendiment total del Servei. Un dels objectius principals de la introducció de les tecnologies Smart, dins del funcionament dels Serveis Municipals, és facilitar informació directa sobre el seu funcionament a la ciutadania, per augmentar el coneixement i en paral•lel la seva valoració.

Sentilo Terrassa Plànol de la ciutatSentilo Terrassa Plànol de la ciutat Escombradora

Be Sociable, Share!
Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *