En el mes de juliol el Ple Municipal de Terrassa va aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de gestió energètica de l’enllumenat públic, il·luminació interior i renovables (Projecte TEI).Es tracta d’un projecte innovador i que presenta unes característiques que van més enllà de l’enllumenat. Les novetats es troben en: el contracte, en l’estalvi, la gestió i en la tecnologia. El plantejament gira al voltant que amb la nova licitació de la gestió del servei  d’enllumenat – ciutat, il·luminació interior dels edificis municipals i generació d’energies renovables . El projecte que contempla una forta inversió per generar estalvi energètic, no significa un augment del nivell d’endeutament de l’Ajuntament traslladant el risc operacional a l’empresa adjudicataria que recuperarà la inversió en funció que generi els estalvis previstos.. El projecte preveu que amb una inversió total de 14.512.860,76 euros es generi un estalvi econòmic de 1.307.223,17 euros/any i un estalvi energètic de 11,791 mWh/any i una reducció de les emissions de 3.975,5 TnC02/any.

fanal_rambla

En aquesta entrada al blog creiem interessant remarcar i donar a conèixer quins seran les millores que comporta:

  • Actualització de la plataforma d’enllumenat públic i implantació de plataformes de gestió i monitorització de l’enllumenat públic

El projecte TEI comportarà una uniformització de la tecnologia LED a la ciutat, aportant més intensitat, menor consum i màxima sostenibilitat. Aquesta intensitat i qualitat de la llum conjuntament amb una monitorització del seu sistema de funcionament global augmentarà la capacitat de detecció, regulació de la intensitat lumínica i reduirà el temps necessari per resoldre  les incidències.

  • Renovació del sistema d’il·luminació interior

Es canviarà el sistema d’il·luminació interior de 82 edificis, de forma que seguin un criteri de sostenibilitat, prioritzant la substitució de les llumeneres més utilitzades, s’instal·laran sistemes LED que generaran un estalvi important en la despesa energètica dels equipaments. D’altra banda, per tal de reduir la incidència de l’energia reactiva i les penalitzacions en factura que provoca, s’instal·laran bateries de condensadors en els edificis afectats.

  • Disposar d’un sistema d’informació energètic

El nou sistema d’informació energètic permetrà ajustar la potència contractada a la realment necessària, així com unificar les escomeses energètiques dels equipaments i quadres de control de l’enllumenat. D’aquesta forma es podrà ajustar la despesa al consum i controlar qualsevol anormalitat de la facturació. El primer que s’ha de fer per estalviar es saber realment quan es consumeix.

  • Implantar o avançar en la generació d’energia renovable i fotovoltaica

En alguns dels equipaments públics i municipals que tenen  un perfil d’utilització de l’energia adient per l’aprofitament de l’energia solar, s’instal·laran plantes de generació d’energia fotovoltàica per l’autoconsum. S’han seleccionat 5 escoles (Escola Ponent, Escola Isaac Peral, Escola Ramon y Cajal, Escola Sant Llorenç, Escola El Vallés) i 7 edificis municipals (BCT, S.C. Ajuntament, Panta20, Teatre Principal, Teatre Alegria, Edifici Glòries, Edifici Funerària).

  • Estendre la xarxa informàtica municipal per construir una infraestructura troncal que prepararà la ciutat per l’Internet de les Coses (IoT)

A partir de la connexió amb fibra òptica a la xarxa municipal, d’un subconjunt dels  412 quadres de comandament d’enllumenat públic, Terrassa disposarà d’una cobertura adient per al desplegament de la Internet de les coses IoT, construint de passada la troncal per al futur de les tecnologies Smart City a la ciutat.

En definitiva, han passat més de 2 anys des de que el projecte es va presentar i implementar-lo progressivament també implicarà un període determinat de temps. En aquesta transició s’hauran d’executar obres, preparar instal·lacions, habilitar noves llumeneres i  gestionar col·laboracions amb empreses de telefonia. Durant el primer any de vigència del contracte es realitzaran les inversions i actuacions de millora i renovació de les instal·lacions. Certament, la visió curt termini de les incomoditats de les obres i les despeses ens impedeix visualitzar els avenços i beneficis del llarg termini i en el cas del TEI en són molts.

El dia 5 d’octubre s’ha tancat el termini per a la presentació d’ofertes de les empreses de serveis energètics interessades en ser les adjudicatàries del projecte TEI en tots els seus àmbits. La previsió és que a principis de 2017, comenci la fase d’implantació de les millores, que generaran un estalvi energètic i d’emissions a partir de la seva posada en funcionament.

Be Sociable, Share!
Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *