Dins dels àmbits d’actuació del Pla director Smart City Terrassa es troba el projecte Sentilo Terrassa i dins de les línies d’actuació del Pla de Reducció del Soroll de Terrassa es troba la línia de Millora de la qualitat acústica de l’espai públic amb les actuacions Programa de control de soroll de la flota de vehicles pesants de serveis públics i renovar la flota d’autobusos.

S’ha pogut dur a terme gràcies als sensors de soroll adquirits pel Servei de qualitat ambiental i el seu requeriment d’estudi, a CESVA instruments obrint a l’enviament directe a sentilo Terrassa els sensors que fabriquen i amb dades d’intensitat detallades al segon, al Servei de mobilitat, TMESA i el Grupo avanza per permetre l’accés a les dades dels autobusos, i a GMV innovating solutions desenvolupadors del SAE del Grupo avanza per donar els detalls tècnics de la API i així poder desenvolupar un dimoni que incorpora les dades dels autobusos a sentilo Terrassa.

Suposant que la intensitat I del soroll produït pels autobusos segueix amb el temps t  un model on

k és la intensitat sonora de l’autobús a 1m de distància, v és la velocitat de pas, D és la distància mínima de pas, i f  és la intensitat del soroll de fons.

L’impacte acústic serà l’acumulació de la intensitat del soroll al llarg del temps traient la del soroll de fons, en el nostre model k ·π / v · D

Ajustant la mitjana de les dades de tots els passos de cada tipus d’autobús al model obtenim els diferents

valors de k, v i f  així com la qualitat de l’ajust i el valor de l’impacte acústic

Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *