Participa en la detecció d’amenaces a la ciutat

Resiliència Urbana

Molt sovint sentim parlar de resiliència com la capacitat de les persones, comunitats i sistemes per sobreviure, adaptar-se i créixer davant de l’estrès i les crisis i inclús transformant-se quan les condicions ho requereixen.

En un món caracteritzat per un fenomen de massiva urbanització, les ciutats i les seves relacions amb el territori concentren l’exposició més gran als riscos de la població mundial. La creixent preocupació relacionada amb els desastres naturals i els seus impactes sobre un número sempre major de persones exposades a ells, ha enfocat l’atenció internacional sobre el concepte de resiliència aplicat als entorns urbans.

En aquest sentit, la Resiliència Urbana es defineix com la capacitat d’una ciutat per:

  1. Prevenir les amenaces.
  2. Resistir els impactes.
  3. Respondre a les situacions de crisis.
  4. Recuperar les funcionalitats del sistema urbà.
  5. Aprendre de l’experiència.

La teva opinió compta

L’Ajuntament de Terrassa, en el març del procés participatiu «Terrassa Resilient», facilita un qüestionari per conèixer la percepció i experiència de la ciutadania sobre la resiliència urbana, és a dir, la capacitat de la ciutat per prevenir les amenaces, resistir els impactes i respondre a les situacions de crisi a les que està exposada.

Les respostes rebudes enriquiran el projecte “Terrassa preparada i resilient” en el qual l’Ajuntament de Terrassa està treballant en col·laboració amb els agents ciutadans implicats en el funcionament dels serveis, interns i externs, públics i privats.

Respon al qüestionari

Aquest procés participatiu vol ser la base per sustentar un Pla Director sobre resiliència urbana a la ciutat.

Els objectius del procés són:

  1. Identificar les prioritats per la protecció del benestar, la qualitat de vida i la seguretat de la ciutadania de Terrassa.
  2. Dissenyar un sistema de seguiment de la resiliència, per reduir, entre d’altres, els costos de qualsevol mena derivats dels impactes.
  3. Identificar diferents mesures i actuacions relacionades amb inversions i/o models de gestió.

Per què és important que participis en aquest procés?

La resiliència aplicada a les ciutats contribueix a la millora del desenvolupament i la gestió i és la base per assegurar un futur territorial, social i econòmic sostenible i estable.

Està comprovat que el desenvolupament d’una estratègia de resiliència urbana millora la resposta de les ciutats davant de qualsevol esdeveniment disruptiu. No obstant això, cal prioritzar i en aquesta priorització tots i totes tenim molt a dir.

Les respostes al qüestionari contribuiran a identificar i detectar les diferents problemàtiques que poden incidir en desenvolupament de l’ecosistema urbà, per això és fonamental que administracions, centres educatius, organitzacions socials, empreses i ciutadania en general, participin.

Més informació del projecte “Terrassa prepara i resilient” a la  Plataforma Participa a Terrassa  i al web municipal https://www.terrassa.cat/resiliencia-urbana

Be Sociable, Share!
Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *