Al setembre de 2011 les Nacions Unides van aprovar la declaració sobre Govern Obert, que reconeix el valor que els principis del Govern Obert (transparència, participació i col·laboració) tenen per a “…millorar els serveis i la gestió dels recursos públics, assolir governs més eficaços i responsables, promoure la innovació …”.Instaurar aquests valors és una de les apostes d’aquest Ajuntament. Volem dotar-nos d’instruments que ens ajudin en el procés de renovació democràtic, el restabliment de la confiança en la política, la participació, la transparència i el desenvolupament polític, social i econòmic de la ciutat.El Govern Obert ens ha de permetre: 

  • Garantir que el flux constant d’informació municipal arribi a tota la ciutadania amb puntualitat i de manera clara i útil.
  • Facilitar que la informació pública esdevingui útil, tant per a crear opinió a través del coneixement, com per impulsar serveis més eficaços o productes derivats que generin valor i riquesa.
  • Fomentar valors com la integritat, l’eficàcia i la responsabilitat dels qui governen.

Dins d’aquest context, l’Ajuntament de Terrassa ha posat en funcionament dues noves iniciatives: el portal Open Data Terrassa i el portal de Transparència.

Open Data Terrassa

http://opendata.terrassa.cat/

Al portal Open Data Terrassa hi podem trobar dades publiques obertes per la seva explotació agrupades segons diferents tipologies: cens d’activitats, equipaments municipals, agenda cultural, informació econòmica, carrerer, fons fotogràfic de l’arxiu municipal, entre d’altres.

La llicència d’ús d’aquests continguts és personalitzada en funció de la tipologia i característiques de cada conjunt de dades.

A partir d’ara continuarem incorporant més dades obertes i en millorarem la seva reutilització tota vegada que el projecte té una vocació facilitadora de la generació d’activitat econòmica, aprofitant l’actual context favorable a l’ús de les noves tecnologies en la ciutat.


Portal de Transparència

http://transparencia.terrassa.cat/

El portal de Transparència pretén ser un canal d’informació que serveixi per conèixer en tot moment què fa l’Ajuntament, com es gestiona el pressupost, a quines empreses contracta i, en general, tot un conjunt ampli d’informació sobre els aspectes més rellevants de la gestió municipal.

El portal inclou també indicadors sobre la qualitat de la gestió municipal i sobre la qualitat de vida en la ciutat, extrets respectivament de l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) i el Global City Indicators (GCI) del Banc Mundial.

Amb la posta en marxa d’aquestes dues actuacions l’Ajuntament de Terrassa ha fet un pas important cap al Govern Obert, però no pas el definitiu.

Volem que aquests dos portals creixin de manera progressiva amb més continguts, amb més i millor informació. Properament incorporarem l’agenda dels càrrecs polítics, el detall de tota la contractació municipal així com els indicadors associats al Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública.

Volem establir sinèrgies de col·laboració amb la ciutadania, les persones emprenedores, les institucions o les empreses de la ciutat que utilitzin dades obertes per tal de fer-les més riques i usables. Impulsarem mecanismes que garanteixin el tractament d’aquestes aportacions, amb l’encàrrec de transmetre aquesta nova visió de la gestió de dades públiques, per identificar i marcar les prioritats d’obertura de les dades a nivell de ciutat, per aconseguir la generació real de valor i innovació.

Be Sociable, Share!
Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *