<![CDATA[

La Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics està representant un gran pas endavant en l’adopció de l’administració electrònica en el nostre país. I molt especialment en les Administracions Locals, que són al cap i a la fi, les administracions públiques que estan més prop dels ciutadans. No obstant això, la llei és tan ambiciosa (es reconegui per primera vegada als ciutadans el seu dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, així com l’obligació d’aquestes a garantir aquest dret) i dóna abast tants aspectes que és realment complex per a les Administracions Locals garantir el compliment de la mateixa.

Recordem breument que la Llei d’Accés Electrònic dels ciutadans als Serveis Públics comprèn dins de l’àmbit tecnològic, el desplegament de serveis electrònics, la creació de seus electròniques, l’atenció multicanal als ciutadans, la interoperabilitat entre les Administracions Públiques, la creació d’expedients i arxius electrònics, i tot això en un entorn d’alta seguretat i màxima confidencialitat.

Cal destacar que tot i l’entorn macroeconòmic que estem vivint, les Administracions Locals estan posant tots els esforços i recursos possibles per al compliment de la Llei. En aquest sentit, cal destacar la iniciativa de diversos Municipis per a desplegar projectes realment innovadors que probablement es convertiran en projectes de referència per a la resta d’Administracions tant pel seu abast funcional, com per la tecnologia utilitzada.

Dintre d’aquest grup de projectes destaca, sens dubte, el projecte Paradís de l’Ajuntament de Terrassa. Aquest projecte té com eix central el desplegament d’una gestió documental i arxiu electrònic corporatiu en tot l’Ajuntament. Cal ressaltar que es tracta d’un projecte horitzontal que busca estandarditzar, i per tant optimitzar, la gestió i preservació de tots els documents electrònics que genera l’Ajuntament. Va ser la Direcció del Servei de Tecnologia que en el seu moment va tenir la visió d’impulsar un projecte que involucrés alhora usuaris funcionals i tècnics per a establir les millors pràctiques en els processos de gestió documental i arxiu electrònic a l’ajuntament. Sense dubte, una de les principals fites del projecte va ser la creació del Quadre de Classificació. Aquest esquema de classificació és un dels principals pilars sobre els quals es construeix el sistema Paradís. Un altre de les fites importants del projecte va ser la selecció de la tecnologia necessària per al mateix. En aquest sentit l’Ajuntament va seleccionar la tecnologia de gestió documental d’Oracle que a més de complir amb tots els requeriments funcionals necessaris garantia la seguretat i escalabilitat requerides.

El projecte Paradís, així com altres projectes tecnològics que té en marxa l’Ajuntament de Terrassa, posicionen a aquest Municipi com un referent nacional en el desplegament de l’Administració Electrònica en el nostre país.

Alex Tortras
Director de Desenvolupament de Negoci per al Sector Públic

Be Sociable, Share!
Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *