La necessitat de disposar d’una eina de Business Intelligence sorgeix des dels diferents serveis de l’Ajuntament en el mateix moment que cal poder creuar i comparar dades dels diversos sistemes d’informació existents a l’Ajuntament i, d’aquesta manera, obtenir una visió mes completa de la informació. No és que fins ara no s’estigui fent, ans al contrari, però suposa invertir-hi molts recursos, sobretot temps, procediments molt manuals i eines de difícil gestió davant de volums d’informació tant alts. És per això que, molts cops, massa sovint, els integrants dels diferents serveis es troben davant la dificultat de no poder obtenir d’una manera clara la informació que necessiten i és en aquest punt on es comencen a valorar possibles solucions.Els paràmetres més importants que s’han tingut en compte alhora de construir la solució tecnològica són l’escalabilitat en el mercat, l’estabilitat de la solució, la capacitat de creixement de la solució a tot l’àmbit de l’Ajuntament i l’adaptació de l’eina a l’organització de manera que permeti i faciliti l’aprofitament de sistemes d’informació ja existents.

L’objectiu fonamental que s’ha volgut afrontar és el de dotar d’una eina que faciliti informació per tal que les usuaris puguin respondre’s a les preguntes que a nivell de gestió es fan i que fins ara, o no disposaven de mitjans per a obtenir-la o el cost per obtenir-la era, com dèiem, molt elevat. La gran majoria d’ajuntaments no disposen de sistemes automatitzats que ajudin a la presa de decisions. L’elevada càrrega de treball manual requerida és una barrera molt gran que dificulta extremadament l’accés a la informació en el moment necessari, amb el format adequat i amb la dada correcta.

La primera solució que s’ha implantat ha donat resposta a les necessitats del servei de tributs i recaptació, de cara a facilitar al servei una eina de suport i informació sobre la pròpia gestió interna, portant a terme un anàlisi detallat de la informació associada a càrrecs i cobraments per tipus de tribut, comparatives i evolutius mensuals, interanuals, per situació voluntària i executiva, situació del pendent, evolució domiciliacions i un llarg etcètera.

Actualment s’està posant en funcionament una segona fase, associada a finances, intervenció i tresoreria, que proporciona informació analítica per àrea, regidoria, capítols, articles, funcions, etc. A més, assegura el compliment del pressupost, mitjançant comparatives amb exercicis i períodes anteriors, i analitza l’estacionalitat de les despeses/ingressos i el control dels terminis de pagaments a proveïdors, entre altres funcions. Finalment, comentar que s’estan planificant les següents fases del projecte en els àmbits dels serveis de població i de la gestió d’expedients.

Tecnològicament la solució implantada a l’Ajuntament de Terrassa està desenvolupada dins del marc tecnològic existent amb solucions Microsoft (SQL Server, Sharepoint i Office) i sobre la que s’ha evolucionat una solució pre-construïda i adaptada a les necessitats detectades.

Els beneficis obtinguts principalment són:

  • Dotar d’autonomia als usuaris simplificant la manera d’obtenir la informació.
  • Unificar la mateixa. Això és, que tots els usuaris disposin de la mateixa informació en el mateix format en el moment que ho necessitin.
  • Poder creuar i relacionar dades de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament de manera totalment automatitzada.
  • Permetre preveure situacions de necessitats a la ciutat i per als ciutadans.

En resum, facilitar a l’organització eines d’accés i de gestió de la informació per a facilitar la presa de decisions.

A partir d’aquest projecte ja s’està treballant amb la idea d’enllaçar aquesta informació de la qual disposa l’Ajuntament amb un mitjà públic i obert (portal Open Data) perquè tant empreses com ciutadans puguin tenir una visió clara i en temps real de l’estat de la ciutat i utilitzar aquesta informació com a informació de valor afegit pels seus negocis.

Enllaços relacionats:

 

Be Sociable, Share!
Categories: General

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *