Categories
ApS acabats Banc d'experiències

Projecte ApS: Una lliga inclusiva de bàsquet escolar

NECESSITAT O PROBLEMA SOCIAL

Necessitat de desenvolupar una experiència inclusiva d’un equip de bàsquet amb persones amb discapacitat psíquica dins el marc d’una competició escolar, per poder tractar la diferència des d’una vessant d’equitat i normalitat i trobar un espai de normalització dins i/o fora dels centres educatius a on es treballa el respectar i ser respectat.