Descripció: Cicle Formatiu de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva impartit a Joaquima de Vedruna.

Durada: 7 minuts

Ponents: Equip del Joaquima de Vedruna

Entitat:

Joaquima de Vedruna

Relacionats