Descripció: Presentació del Programa de Formació i Inserció en Auxiliar en treballs de fusteria i d’Auxiliar en Hoteleria impartit pel PFI-PTT de Terrassa.

Durada: 9 minuts

Ponent: Gerard Serrabasa

Entitat:

Programes de Formació i Inserció i Pla de Transició al Treball

Relacionats