Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona

Adreça: Gerència de Serveis d’Educació. Àrea d’Educació, Esports i Joventut, Diputació de Barcelona. C/ Comte d’Urgell, 187 (Escola Industrial – Edifici del Rellotge, 1a planta) 08036 Barcelona.

Telèfon: 93 402 22 63

E-mail: [email protected]

Web: diba.cat/web/educacio