Descripció: Testimonis sobre l’àmbit de infermeria comunitària per l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa – UAB Terrassa.

Durada: 5 minuts

Ponent: Equip de l’EUIT-UAB

Institució:

Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa - UAB

Relacionats