Terrassa assisteix a l’Assemblea General de la xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps

L’Assemblea General es va organitzar en el marc de la Time Use Week, el principal esdeveniment internacional dedicat a promoure el coneixement i bones pràctiques en polítiques del temps. L’edició d’enguany es va celebrar entre els dies 24 i 28 d’octubre.

És un espai de debat i reflexió on hi participen persones que es dediquen a la recerca, institucions públiques, agents socials, organitzacions i ciutadania d’arreu del món.

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Programa Usos del Temps, està adherit a la Xarxa Mundial dels Governs Locals i Regionals de Polítiques del Temps que treballa amb l’objectiu de promoure, debatre i intercanviar experiències entorn a les polítiques locals del temps.

Pots tornar a veure la presentació de la Xarxa Catalana pel Dret al Temps aquí

En el marc d’aquest esdeveniment es va presentar la Xarxa Catalana d’Usos del Temps. Una xarxa per assegurar una vida equilibrada i vivible a tot Catalunya i amb tothom: empreses, municipis ciutadania i recerca. Ha estat impulsada pel Departament d’igualtat i feminismes dela Generalitat.

Terrassa participa al Consell Mundial de CGLU

Del 10 al 14 d’octubre es va celebrar a Daejeon (Corea del sud) el Consell Mundial de CGLU, del qual ha sorgit el Pacte per al Futur de la Humanitat, també conegut com a Declaració de Daejeon. Pots llegir-la en aquest enllaç: Declaració de Daejeon.

Amb el Pacte per al Futur, els governs locals i regionals tornen a declarar el seu compromís d’unir-se amb socis nacionals i internacionals per aconseguir canvis significatius per a les persones, el planeta i els governs. També marca les prioritats estratègiques de l’organització per al període 2022-2028.

Persones: Situar les persones al centre, analitzar les necessitats de les generacions actuals, garantir l’accés als serveis i bens comuns, oferir equitat i justícia interseccional. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, ha estat nomenada Ambaixadora per al Futur de les Persones.

Planeta: promoure sistemes i maneres de viure en harmonia amb el nostre entorn, renaturalitzar models de producció i consum. Anne Hidalgo, alcaldessa de París, serà Ambaixadora per al Futur del Planeta.

Govern: Revisar i millorar per donar resposta als nous reptes. Yücel Yilmaz, alcalde de Balikesir, serà l’Ambaixador per al Futur del Govern.

Terrassa participa a l’Smart City Expo World Congress

L’Smart City Expo World Congress, que va tenir lloc del 15 al 17 de novembre, és el gran esdeveniment dedicat a les ciutats intel·ligents i les solucions urbanes.

La regidora de Relacions Europees i Internacionals, Jennifer Ramírez, acompanyada de personal tècnic de Relacions Europees i Internacionals i Smartcity, va assistir a la trobada d’electes europeus de ciutats membres de la plataforma ICC (Intelligent Cities Challenge) per intercanviar perspectives i pràctiques locals en l’ambit de les smart cities i la transformació verda i digital de les ciutats europees.

Tanmateix, la regidora de Tecnologia, Ona Martínez conjuntament amb l’equip del servei de Tecnologia de l’Ajuntament de Terrassa i de l’empresa municipal Taigua, van presentar un projecte basat en la implantació del sistema de telelectura de comptadors i sensorització de la xarxa de distribució.

Terrassa assisteix a l’Assemblea General de la xarxa d’entitats locals per l’Agenda 2030

La Federació Espanyola de Municipis i Provincies (FEMP) i la Diputació de Barcelona van celebrar a Barcelona unes jornades sobre lideratge municipal i l’agenda 2030.

Les principals conclusions es van extreure de les jornades són les següents:

1. Cal defensar el paper central del municipalisme i institucionalitzar la seva participació en els espais de presa de decisions per a aconseguir la transformació que requereix l’Agenda 2030.
2. Impulsar aliances per a la sostenibilitat en tots els àmbits i nivells de govern, basades en el respecte dels principis de subsidiarietat i en col·laboració i concertació amb altres agents territorials.
3. Promoure institucions locals eficaces, transparents, innovadores i cocreadores de valor públic, capaços d’oferir a la ciutadania serveis públics accessibles i de qualitat amb criteris sostenibles, responsables i alineats amb els ODS.
4. Transformar i construir polítiques públiques des de la coherència, la integralitat i la multidimensionalitat d’aquestes, establint un cercle virtuós entre les dimensions econòmica, mediambiental i social.
5. Fomentar espais institucionals oberts a la participació ciutadana, millorant la presa de decisions i fomentant la col·laboració amb la societat civil en la definició, implementació i avaluació de polítiques públiques sostenibles.
6. Situar l’equitat i la no discriminació en el centre de l’acció, no sols en els drets econòmics i socials, sinó també els drets civils, polítics i culturals, analitzant les causes de les desigualtats i buscant solucions a aquestes.
7. Garantir la igualtat entre homes i dones, i combatre la violència contra les dones en tots els àmbits i entorns, capacitant-les i empoderant-les perquè tinguin les mateixes oportunitats.
8. Combatre la desinformació, especialment en els joves, promovent des dels nostres municipis una informació veraç i responsable, conscienciant sobre el nostre entorn i educant en valors i drets democràtics, creant així una societat crítica i empoderada.
9. Mesurar l’avanç dels resultats de les nostres polítiques i serveis públics en clau de sostenibilitat, dotant-nos dels recursos necessaris per a la creació de sistemes d’avaluació que ens orientin cap a la millora i permetin la rendició de comptes.
10. Treballar intensament per a accelerar el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, tenint en compte que estem a l’equador des de l’aprovació de l’Agenda.

Finalitzades les jornades, els membres de la xarxa van participar en l’assemblea general on es va aprovar la memòria de gestió i pressupost de novembre 2021 a octubre 2022 i el pla d’actuacions 2023-2024 i el seu pressupost.

Terrassa participa en el projecte europeu de formació continuada EULEP

EULEP és la Plataforma Europea d’Experiència d’Aprenentatge que reuneix a 20 organitzacions de 8 països diferents que treballen per fomentar l’Educació i Formació Professional Contínua i per oferir a les empreses nous mòduls de formació més personalitzats que s’adeqüin a les seves necessitats. Terrassa oferirà mòduls en intel·ligència artificial, innovació social i realitat virtual.

La ciutat participa a través dels serveis municipals d’Educació i Promoció Econòmica.

El projecte consta d’un pressupost de 3.940.376€ i tindrà una durada de 4 anys.

Web del projecte EULEP

Terrassa s’adhereix al projecte UserCentriCities impulsat per EUROCITIES

UserCentriCities és un projecte Horizon 2020 que va començar el desembre de 2020. Està liderat per l’Ajuntament de Lisboa en col·laboració amb EUROCITIES i el Centre de Recerca Tècnica VTT de Finlàndia, a més, reuneix 23 municipis i regions europees adherides.

UserCentriCities construirà una plataforma perquè les autoritats locals puguin avaluar i comparar el seu rendiment amb la resta de municipis establint uns estàndards i indicadors comuns de govern digital.

El projecte reforçarà la col·laboració local-UE a través de l’operativitat de la Declaració de Tallinn per a adaptar-se a les necessitats i els nous reptes del govern local i els ciutadans i proporcionarà un tauler de control de referència en línia per comparar el rendiment de les ciutats en els serveis centrats en l’usuari.

Web del projecte UserCentriCities

Terrassa participa a les jornades Urban Days a Gijon

Els dies 20 i 21 d’octubre el servei de Relacions Europees i Internacionals va assistir a les jornades Urban Days a Gijón, amb l’objectiu de conèixer de primera mà les darreres convocatòries de programes europeus vinculats als fons Next Generation i al nou Marc Financer Plurianual (MFP) 2021-2027, per tal d’aconseguir finançament per als projectes prioritaris de les ciutats.

Es van organitzar diversos seminaris tècnics per explicar els detalls de les properes convocatòries de fons estructurals, del Pla de Recuperació i Resiliència i altres programes europeus. També es van oferir assessoraments personalitzats amb experts dels diversos programes per resoldre dubtes concrets en el disseny dels projectes.

Sessió dels Urban Days a Gijon

Llibertat de circulació de persones, un dret fonamental de la ciutadania de laUnió Europea

El 13 d’octubre es va celebrar al Vapor Universitari de Terrassa una ponència sobre el dret de circulació que ens otorga el fet de ser ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea. Un dret que permet a les persones desplaçar-se per tot el territori de la Unió Europea, fixar la seva residència en qualsevol estat membre i no tenir fronteres dins l’espai Schengen.

Durant l’exposició es van tractar temes que afecten directament als i les ciutadanes que volen moure’s per Europa, com per exemple, l’obtenció de la targeta sanitària europea.

Pots tornar a veure la sessió aquí

Terrassa acull un mòdul del programa europeu d’aprenentatge Digital Leap

Durant el mes d’octubre el Teatre Principal ha acollit el tercer mòdul del programa europeu Digital Leap, dirigit a artistes de circ i dansa, per facilitar la integració d’eines digitals en la seva professió. Es tracta d’incorporar la tecnologia tant en el procés creatiu com en la difusió dels espectacles.

És una iniciativa europea en la qual participen 7 països. A Catalunya està coordinada per l’Institut Ramon Llull. La ciutat participa amb Terrassa Arts Escèniques.

El primer mòdul va abordar l’optimització de la feina dels artistes a les xarxes socials i els entorns virtuals. El segon va aprofundir en les transmissions a través de streaming.

Pàgina web de Digital Leap

El servei de Relacions Europees i Internacionals participa en la 1a edició de la Universitat Europea del Consell Català del Moviment Europeu

El 7 i 8 d’octubre, a Torroella, va tenir lloc la primera edició de la Universitat Europea del Consell Català del Moviment Europeu, titulada: «Europa es prepara per a les noves generacions», en el marc de l’any Europeu de la Joventut .

Es van organitzar quatre taules rodones per tractar diferents temes relacionats amb Europa. La jornada va comptar amb les veus expertes de gent com Arnau Queralt, Francina Esteve, Carme Colomina o Antoni Segura.

El servei de Relacions Europees i Internacionals va moderar la taula sobre les aportacions i mancances de la Unió Europea als municipis, en el que van intervenir la Sra. Conxita Font, responsable de fons europeus de la Secretaria d’Acció Exterior, Joaquim Llimona, advocat i consultor i Pere Casellas, regidor de l’Ajuntament de Figueres.

Taules rodones:

  • “Conferència sobre el Futur d’Europa (CoFoE): Valoració i efectes”, divendres 7
  • “Respon la Unió Europea a les necessitats de la joventut?”, dissabte 8
  • “Aportacions i mancances de la Unió Europea als municipis”, dissabte 8
  • “Els efectes polítics, econòmics i socials de la guerra d’Ucraïna”, dissabte 8
Imatge de la tercera taula rodona