Construir Europa amb les autoritats locals

Terrassa s'uneix a la xarxa Construir Europa amb les autoritats locals (BELC, per les seves sigles en anglès).

L'objectiu és apropar els assumptes relacionats amb la Unió Europea a la ciutadania a través de les seves autoritats locals. Per aconseguir-ho, s'està creant una xarxa de representants polítics que seran el nexe entre les estructures del govern europeu i les del govern local.

En el cas de la nostra ciutat, la representant política escollida ha estat la regidora de Relacions Europees i Internacionals, Jennifer Ramírez.

Reunió de les ciutats espanyoles membres de la xarxa EUROCITIES i Fòrum Digital d’EUROCITIES

El Servei de Relacions Europees i Internacionals va assistir el passat dia 5 d'octubre al Fòrum Digital d'EUROCITIES i a la reunió de ciutats espanyoles membres de la xarxa.

El Fòrum Digital es va organitzar a Madrid amb l'objectiu de compartir els reptes i les oportunitats de l'Agenda Europea per la Transició Digital per a les ciutats membres d'EUROCITIES. L'agenda digital europea per a la dècada 2020-2030 estableix unes fites clau per al futur digital d'Europa, entre les quals facilitar la transformació digital de l'administració i promoure l'aplicació de la tecnologia com a mitjà per millorar l'eficiència dels serveis municipals, la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania. El Fòrum Digital de Madrid va oferir una oportunitat única per debatre sobre com estan treballant les ciutats per donar forma a la dècada digital europea i què necessiten per apropar les noves tecnologies a la ciutadania per a una sostenibilitat sostenible.

D'altra banda, la reunió de ciutats espanyoles membres de la xarxa amb el nou Secretari General, André Sobczak, va permetre posar sobre la taula les prioritats i expectatives de les ciutats espanyoles per al proper any així com compartir els reptes comuns a nivell de ciutats mitjanes i grans i les oportunitats que ens ofereix la xarxa EUROCITIES per millorar les polítiques públiques, participar en projectes europeus i obtenir informació de primera mà respecte les iniciatives i oportunitats a nivell europeu destinades a les entitats locals.

EUROCITIES és la xarxa de les principals ciutats europees. Fundada el 1986, la xarxa compta amb més de 140 ciutats grans de 30 països europeus. EUROCITIES facilita una plataforma per a les seves ciutats membres on compartir coneixements i idees, intercanviar experiències, analitzar problemes comuns i desenvolupar solucions innovadores, a través de diferents fòrums, grups de treball, projectes, activitats i esdeveniments.

A dia d’avui els municipis adherits al Sistema Urbà de Terrassa són Matadepera, Rellinars, Terrassa, Ullastrell i Viladecavalls.

El ple aprova l’Agenda Urbana de Terrassa

El ple de Terrassa, reunit en sessió extraordinària, va aprovar el passat 13 de setembre l'Agenda Urbana de Terrassa. Tots els grups municipals van votar a favor.

L'Agenda Urbana és un document que ha de marcar les línies estratègiques de la ciutat de cara al 2030, tenint sempre en compte les agendes globals.

En la seva el·laboració han participat ciutadans i agents socioeconòmics.

ODS

Pàgina de l'Agenda Urbana de Terrassa

Terrassa rebrà 2,8 milions d’euros dels fons Next Generation per rehabilitar edificis

El Departament de Drets Socials de la Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, destinarà 97 milions d'euros (provinents dels fons europeus Next Generation) a la millora dels barris de 38 municipis catalans.

L'Ajuntament de Terrassa ha triat 6 barris que es beneficiaran dels 2,8 milions d'euros, el 100% de la quantitat que es va sol·licitar. Els barris escollits són: Zona nord de Ca n’Anglada, els Grups de Santa Margarida, Can Palet II, la Maurina, Can Boada casc antic i el barri d’Ègara.

Les rehabilitacions tenen com a condició que es redueixi el consum d'energia no renovable, la demanda en calefacció i refrigeració. Les obres també permeten la millora de l'accessibilitat amb la instal·lació d'ascensors, la millora de l'entorn i zones comunitàries i noves infraestructures de sanejament.

El pla també incorpora la creació d'oficines de rehabilitació en els barris per tal de facilitar la gestió de les actuacions.

1a Setmana Iberoamericana dels Horaris i el Temps

La 1a Setmana Iberoamericana dels Horaris i el Temps tindrà lloc del 19 al 22 de setembre de 2022. Reunirà experts en polítiques del temps i representants polítics iberoamericans.

L'objectiu és sensibilitzar a la ciutadania i a les institucions polítiques, econòmiques i socials sobre la importància i els beneficis de garantir el dret al temps. També servirà per compartir bones pràctiques entre municipis iberoamericans i per connectar i enfortir els vincles de la xarxa.

Programa de les jornades

Inscripcions

Les jornades, que seran majoritàriament virtuals, compten amb la col·laboració de Diplocat, l'oficina regional de Llatinoamèrica i el Carib del Programa de Desenvolupament de Nacions Unides (PNUD), la Universitat de San Andrés (Argentina), l'Associació Iberoamericana de Bancs del Temps i els municipis iberoamericans de la Xarxa Mundial de Governs Locals i Regionals de les polítiques del temps.

La Comissió Europea presenta l’Estratègia europea d’atenció a les persones

La Comissió Europea ha presentat l’Estratègia europea d'atenció a les persones per garantir uns serveis d’atenció a les persones de qualitat, assequibles i accessibles arreu de la Unió Europea, també, per millorar la situació tant per als qui reben els serveis com per als qui els cuiden, sigui de manera professional o informal.

Els serveis d'atenció a les persones sovint es caracteritzen per unes condicions laborals dures i sous molt baixos.

Invertir en serveis d'atenció a les persones també suposa l'augment de les dones en el mercat laboral. S'estima que un 90% de la mà d'obra d'aquest sector són dones i uns 7,7 milions no treballen a causa de les responsabilitats assistencials de la família.

Aquesta és una estratègia que també millorarà la conciliació de la vida laboral i personal dels i les cuidadores.

Font Imatge

La Comissió proposa als estats nous objectius en matèria d'educació i atenció a la primera infància:

  • 50% dels menors de 3 anys escolaritzats en un centre d'educació infantil
  • 96% dels infants d'entre 3 anys i l'edat d'inici de l’escolarització obligatòria escolaritzats en un centre d’educació infantil

La Comissió també recomana que els estats membres garanteixin els serveis d'atenció a la infància tant en zones urbanes com en zones rurals o desfavorides, disposar de mesures que facilitin la participació en el sistema educatiu de les criatures amb necessitats especials i promoure el repartiment equitatiu de la cura dels fills i filles entre els progenitors.

Més informació sobre l'Estratègia europea d'atenció a les persones

Participa en l’avaluació del programa Erasmus

Erasmus és el programa de la Unió Europea dedicat a l'educació, formació, joventut i esport.

En el marc de l'avaluació del programa, la Comissió Europea va iniciar el període de feedback públic el 28 de juliol de 2022 i finalitzarà el 12 de setembre de 2022.

Es tracta d'un procés per conèixer l'opinió de la ciutadania sobre aquest programa i saber si està funcionant segons el previst.

Les aportacions seran redactades (en qualsevol de les 24 llengües oficials de la Unió Europea) seguint la normativa corresponent, revisades i posteriorment publicades al web.

Pot participar en el procés d'avaluació qualsevol persona física o jurídica.

Més informació: Avaluació Erasmus

Catalunya rebrà 45.716.699€ destinats al Programa per a la millora de competències digitals #CompDigEU

La Confèrencia Sectorial d'Educació ha aprovat la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per les Comunitats Autònomes destinats al Programa per a la millora de competències digitals #CompDigEU, en el marc del component 19 “Pla nacional de capacitats digitals” del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per un import total de 284.741.600 euros. 

Els objectius del Programa són:

  • Aconseguir que tots els centres disposin d’un Pla Digital integrat en el seu Projecte Educatiu que estructuri les estratègies organitzatives i acadèmiques empreses de forma col·lectiva per a la transformació del centre en una organització educativa digitalment competent. 
  • Facilitar que el professorat acrediti el desenvolupament de la seva competència digital mitjançant activitats formatives certificades. 
  • Acreditar el grau de competència digital del professorat. 

A Catalunya li corresponen un total de 45.716.699 d'euros segons els següents criteris:

  • Número de professors i professores. Ponderació del 70% 
  • Número de centres. Ponderació del 25% 
  • Dispersió de la població. Ponderació del 5% 

Ha de destinar aquests recursos a la transformació digital per tal d'aconseguir la certificació de les competències digitals de, com a mínim, 92.868 professors/es i també el desenvolupament i revisió dels Plans Digitals de Centre de, com a mínim, 3.541 centres.

Font imatge: Pixabay

Pots llegir la Resolució al BOE

Espanya rep 274,9 milions addicionals del REACT-UE

El REACT-UE forma part d'un paquet d'ajudes europeu més ampli aprovat per la Comissió Europea el juliol de 2020, denominat Next Generation EU, destinat a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de coronavirus. REACT- UE busca promoure la cohesió econòmica, social i territorial.

La meitat d'aquests recursos addicionals s'afegiran al programa operatiu espanyol del Fons Europeu d'Ajuda a les Persones més Desfavorides (FEAD), amb la finalitat de proporcionar ajuda alimentària i acompanyament a grups vulnerables, incloses les persones que han abandonat Ucraïna a causa de la guerra.

L'altra meitat s'afegirà als programes del Fons Social Europeu. S'utilitzarà principalment per millorar la formació dels treballadors i demandants de feina, i per facilitar l'accés al mercat laboral.

Trobada amb els directors de les oficines de la Comissió Europea i el Parlament Europeu a Barcelona

El dia 13 de juliol la regidora de Relacions Europees i Internacionals de l'Àrea de Presidència, Jennifer Ramírez es va reunir amb el Sr. Manuel Szapiro, director de l'oficina de la Comissió Europea i el Sr. Sergi Barrera, director de l'oficina del Parlament Europeu, de Barcelona, per tal d'establir aliances i col·laboracions en el marc de la Unió Europea. La regidora va presentar les línies estratègiques del Servei de Relacions Europees i Internacionals i va exposar alguns dels projectes més destacats de la ciutat que han rebut finançament europeu per tal que des de les institucions europees es visibilitzin i es comparteixin els resultats a través dels seus canals. Altres temes que es van tractar van girar entorn el Dia d'Europa i l'Any Europeu de la Joventut i l'organització d'activitats de sensibilització per apropar la Unió Europea a la ciutadania.

Sergi Barrera, director de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona i Jennifer Ramírez, regidora de Relacions Europees i Internacionals de l'Àrea de Presidència de l'Ajuntament de Terrassa