La Comissió Europea proposa una intervenció en el mercat energètic per reduir les factures

La Comissió ha proposat una intervenció d’emergència en els mercats energètics d’Europa per donar resposta a l’increment de preus dels últims mesos.

La primera proposta és reduir la demanda, especialment en les hores punta.

Així mateix, la Comissió proposa un topall temporal als ingressos per als productors d’electricitat «inframarginal», és a dir, les tecnologies amb costos més baixos, com ara les renovables, la nuclear i el lignit, que subministren electricitat a la xarxa a un cost que està per sota del nivell de preus fixat pels productors «marginals», més cars.

En tercer lloc, la Comissió també suggereix una contribució solidària temporal sobre els beneficis extraordinaris generats per les operacions realitzades en els sectors que no estan inclosos en l’àmbit d’aplicació del topall dels ingressos inframarginals. Aquests sectors serien el del petroli, el gas, el carbó i les refineries.

Terrassa rebrà 2,8 milions d’euros dels fons Next Generation per rehabilitar edificis

El Departament de Drets Socials de la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, destinarà 97 milions d’euros (provinents dels fons europeus Next Generation) a la millora dels barris de 38 municipis catalans.

L’Ajuntament de Terrassa ha triat 6 barris que es beneficiaran dels 2,8 milions d’euros, el 100% de la quantitat que es va sol·licitar. Els barris escollits són: Zona nord de Ca n’Anglada, els Grups de Santa Margarida, Can Palet II, la Maurina, Can Boada casc antic i el barri d’Ègara.

Les rehabilitacions tenen com a condició que es redueixi el consum d’energia no renovable, la demanda en calefacció i refrigeració. Les obres també permeten la millora de l’accessibilitat amb la instal·lació d’ascensors, la millora de l’entorn i zones comunitàries i noves infraestructures de sanejament.

El pla també incorpora la creació d’oficines de rehabilitació en els barris per tal de facilitar la gestió de les actuacions.

La Comissió Europea presenta l’Estratègia europea d’atenció a les persones

La Comissió Europea ha presentat l’Estratègia europea d’atenció a les persones per garantir uns serveis d’atenció a les persones de qualitat, assequibles i accessibles arreu de la Unió Europea, també, per millorar la situació tant per als qui reben els serveis com per als qui els cuiden, sigui de manera professional o informal.

Els serveis d’atenció a les persones sovint es caracteritzen per unes condicions laborals dures i sous molt baixos.

Invertir en serveis d’atenció a les persones també suposa l’augment de les dones en el mercat laboral. S’estima que un 90% de la mà d’obra d’aquest sector són dones i uns 7,7 milions no treballen a causa de les responsabilitats assistencials de la família.

Aquesta és una estratègia que també millorarà la conciliació de la vida laboral i personal dels i les cuidadores.

Font Imatge

La Comissió proposa als estats nous objectius en matèria d’educació i atenció a la primera infància:

  • 50% dels menors de 3 anys escolaritzats en un centre d’educació infantil
  • 96% dels infants d’entre 3 anys i l’edat d’inici de l’escolarització obligatòria escolaritzats en un centre d’educació infantil

La Comissió també recomana que els estats membres garanteixin els serveis d’atenció a la infància tant en zones urbanes com en zones rurals o desfavorides, disposar de mesures que facilitin la participació en el sistema educatiu de les criatures amb necessitats especials i promoure el repartiment equitatiu de la cura dels fills i filles entre els progenitors.

Més informació sobre l’Estratègia europea d’atenció a les persones

Participa en l’avaluació del programa Erasmus

Erasmus és el programa de la Unió Europea dedicat a l’educació, formació, joventut i esport.

En el marc de l’avaluació del programa, la Comissió Europea va iniciar el període de feedback públic el 28 de juliol de 2022 i finalitzarà el 12 de setembre de 2022.

Es tracta d’un procés per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre aquest programa i saber si està funcionant segons el previst.

Les aportacions seran redactades (en qualsevol de les 24 llengües oficials de la Unió Europea) seguint la normativa corresponent, revisades i posteriorment publicades al web.

Pot participar en el procés d’avaluació qualsevol persona física o jurídica.

Més informació: Avaluació Erasmus

Catalunya rebrà 45.716.699€ destinats al Programa per a la millora de competències digitals #CompDigEU

La Confèrencia Sectorial d’Educació ha aprovat la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per les Comunitats Autònomes destinats al Programa per a la millora de competències digitals #CompDigEU, en el marc del component 19 “Pla nacional de capacitats digitals” del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per un import total de 284.741.600 euros. 

Els objectius del Programa són:

  • Aconseguir que tots els centres disposin d’un Pla Digital integrat en el seu Projecte Educatiu que estructuri les estratègies organitzatives i acadèmiques empreses de forma col·lectiva per a la transformació del centre en una organització educativa digitalment competent. 
  • Facilitar que el professorat acrediti el desenvolupament de la seva competència digital mitjançant activitats formatives certificades. 
  • Acreditar el grau de competència digital del professorat. 

A Catalunya li corresponen un total de 45.716.699 d’euros segons els següents criteris:

  • Número de professors i professores. Ponderació del 70% 
  • Número de centres. Ponderació del 25% 
  • Dispersió de la població. Ponderació del 5% 

Ha de destinar aquests recursos a la transformació digital per tal d’aconseguir la certificació de les competències digitals de, com a mínim, 92.868 professors/es i també el desenvolupament i revisió dels Plans Digitals de Centre de, com a mínim, 3.541 centres.

Font imatge: Pixabay

Pots llegir la Resolució al BOE

La Comissió Europea incrementa 7.706 milions d’euros els fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència destinats a l’Estat Espanyol

L’Estat Espanyol percebrà 7.706 milions d’euros de més dels inicialment previstos, de manera que passarà de rebre 69.528 milions d’euros a 77.234 milions.

Aquest augment comportarà també una actualització del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per tal d’incloure les noves inversions.  

D’aquesta manera, l’Estat Espanyol haurà rebut, fins ara, 31.000 milions d’euros, comptant l’anticipació de 9.036 milions d’euros rebuts a l’agost de 2021, els 10.000 milions d’euros del primer desemborsament transferit el desembre de l’any passat i els 12.000 milions d’euros corresponents al segon pagament. 

El Parlament Europeu aprova una resolució sobre la implementació dels ODS a la Unió Europea

El Parlament Europeu ha aprovat un informe on anima a la Comissió Europea a adoptar una estratègia per facilitar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a la Unió Europea i recorda que queden menys de vuit anys per arribar al 2030.

L’estratègia inclou un Comissari o Comissària que es faci càrrec d’aquest àmbit, un sistema de seguiment actualitzat i un pla financer per donar impuls a les accions necessàries per complir amb els ODS.

Ha rebut 470 vots a favor, 56 en contra i 67 abstencions.

Pots consultar la resolució aquí

Nova presidència del Consell de la UE

La República Txeca substitueix a França i assumeix la presidència del Consell de la Unió Europea durant el segon semestre de 2022.

El primer ministre txec, Petr Fiala, va presentar el programa i objectius de la seva presidència. Entre les prioritats destaquen: fer front a l’onada migratòria provocada per la guerra d’Ucraïna, buscar alternatives per evitar dependre dels combustibles fòssils provinents de Rússia i lluitar contra la desinformació.

Imatge de Petr Fiala Font: European Union 2022

La presidència d’aquest òrgan és rotatòria i té una durada de sis mesos. Espanya serà el país que presidirà el Consell durant el segon semestre de 2023. Serà la cinquena vegada que Espanya exerceixi aquest càrrec.

Més informació sobre el funcionament del Consell de la Unió Europea aquí

Conferència anual Eurocities 2022

Durant tres dies Espoo (Finlàndia) va acollir la Conferència anual d’Eurocities. Un esdeveniment que un any més mostra la importància de treballar conjuntament entre ciutats.

Les sessions principals van tractar el canvi climàtic i com les ciutats són aliades indispensables en aquesta lluita, la co-creació i els partenariats publico-privats i sobre com volem que siguin les ciutats del futur.

Terrassa també hi va assistir i va signar la declaració d’adhesió a Living in EU, un compromís per millorar la qualitat de vida de les persones incorporant solucions digitals en àmbits com la mobilitat urbana, l’eficiència energètica o les relacions amb l’administració pública.

També es van donar a conèixer les ciutats guanyadores dels Premis Eurocities 2022. Entre elles, Donostia-San Sebastian, pel seu projecte d’innovació Donostia Innovation Challenge.

Setmana Verda Europea 2022

La Setmana Verda Europea, que tindrà lloc del 30 de maig al 5 de juny, és una oportunitat anual per debatre sobre la legislació ambiental europea amb els responsables polítics, líders ambientalistes i altres grup d’interés.

L’edició d’enguany, en format híbrid, està centrada en el Pacte Verd Europeu (Green Deal), l’estratègia de la UE per aconseguir un creixement sostenible i climàticament neutre el 2050.

La setmana començarà amb un debat sobre què passa amb les polítiques ambientals en temps de crisi. L’endemà, es parlarà sobre economia circular, contaminació zero i biodiversitat. Durant la setmana se celebraran diferents actes arreu d’Europa.

El registre virtual es pot fer al següent enllaç: https://eugreenweek2022.tw.events/