Terrassa participarà en el projecte europeu RESIST per preparar la UE davant el canvi climàtic

El projecte RESIST tindrà una durada de 5 anys i suposa una assignació de 284.375€ a la ciutat.

Terrassa serà una de les ciutats europees que participarà en el projecte RESIST - Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology (Regions per la resiliència del canvi climàtic a través de la Tecnologia, la Ciència i la Innovació), un projecte finançat per la UE per tal de provar solucions d’adaptació a cinc reptes climàtics clau a Europa: inundacions, sequeres, onades de calor, incendis forestals i erosió del sòl.

RESIST vol donar suport al desenvolupament d'estructures de govern i en l’ampliació d'enfocaments participatius, com ara la co-creació de mètodes i pràctiques tant en zones rurals com urbanes, que són necessaris per garantir l'èxit en la transformació cap a una Europa justa i resilient al canvi climàtic d’aquí a 2030. En aquest sentit, Terrassa hi participa, junt amb Blanes, com a una de les dues zones pilot a Catalunya on es desenvoluparan i provaran solucions per donar resposta als reptes relacionats amb aquesta zona: inundacions, sequeres, onades de calor i incendis forestals.

El projecte Resist, finançat per la UE, compta amb un pressupost total de 26,6 milions d'euros i inclou 56 socis compromesos de la UE, Noruega i Ucraïna. Es tracta d’un projecte de cinc anys, coordinat per SINTEF en col·laboració amb INOVA+, i que donarà suport a 12 regions de la UE en els seus esforços per construir resiliència davant els impactes del clima.

A Terrassa li correspondran 284.375 € amb els quals es treballarà per tal d’enfortir la resiliència a través dels serveis de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil d’una banda, i de Tecnologia i Sistemes d’Informació per l’altra, amb el suport del servei de Relacions Europees i Internacionals.

Web del Projecte: https://resist-project.eu/

Terrassa renova quatre anys més la distinció com a Ciutat Creativa de Cinema de la Unesco

El Comitè avaluador ha renovat aquesta distinció a la ciutat considerant com a excel·lent la feina feta en els darrers 4 anys i destacant aspectes com la capacitat de lideratge de Terrassa o l’activitat esenvolupada com a coordinadora de la Xarxa de Ciutats Creatives del Cinema.
Les accions dutes a terme a la ciutat han girat a l’entorn de tres eixos estratègics: ciutadania, educació i innovació/indústria.
El Comitè avaluador ha atorgat a Terrassa la valoració màxima, amb una qualificació d’excel·lent, pel que fa a la seva activitat durant els primers 4 anys de pertinença a la xarxa. En el seu anàlisi, el comitè avaluador ha destacat els aspectes que posen en valor les fortaleses de la Terrassa Unesco City of Film com a projecte d’abast local i internacional que comparteix les pautes i els valors estratègics de la Unesco.

Participació a la Cooperation Platform d’EUROCITIES

El Servei de Relacions Europees i Internacionals va assistir a la Cooperation Platform d'EUROCITIES que va tenir lloc a l'Ajuntament de Viena del 28 al 30 de novembre.

La Cooperation Platform es tracta d'un esdeveniment anual de la xarxa EUROCITIES, dirigit als responsables de Relacions Europees de les ciutats membres adherides. És l’oportunitat de trobar-se amb homòlegs d’altres ciutats europees per compartir metodologies i estratègies i possibles col·laboracions i creació de partenariats per a la participació en projectes europeus.

EUROCITIES convida també experts i alts funcionaris de les institucions europees per a que ofereixin als assistents les últimes novetats en convocatòries de finançament europeu per a les ciutats en l’actual marc financer plurianual 2021-2027 i Next Generation EU.

Tanmateix, l'esdeveniment va permetre estar al dia dels últims desenvolupaments polítics de la UE, rebre informació de primera mà de les oportunitats de finançament en temps de crisi, així com conèixer en profunditat l'impacte i les activitats d'EUROCITIES en les seves diverses àrees polítiques.

Representants de 85 ciutats europees membres d'EUROCITIES

Presentació de “Cultura al territori” a les jornades internacionals Culturopolis

El 18 de novembre el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Terrassa va presentar el projecte "Cultura al Territori" a les jornades internacionals Culturopolis, a Barcelona.

El Projecte de Cultura al Territori acosta la cultura als districtes de la ciutat per tal d'oferir una oferta plural, diversa i adaptada a les necessitats del territori.

La descentralització i la dinamització comunitària són de vital importància per tal de fer arribar continguts culturals i així crear oferta a la totalitat de la ciutat.

CULTUROPOLIS és una trobada per reflexionar i debatre sobre els drets culturals, per pensar sobre com es concreten i per imaginar i trobar mecanismes que els impulsin i els garanteixin. L’Ajuntament de Barcelona ha promogut aquestes primeres Jornades Internacionals pels Drets Culturals - CULTUROPOLIS coorganitzades amb Culture Action Europe, la xarxa europea més gran d’agents culturals, i amb el suport de l’Organització de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

Terrassa participa a l’Smart City Expo World Congress

L’Smart City Expo World Congress, que va tenir lloc del 15 al 17 de novembre, és el gran esdeveniment dedicat a les ciutats intel·ligents i les solucions urbanes.

La regidora de Relacions Europees i Internacionals, Jennifer Ramírez, acompanyada de personal tècnic de Relacions Europees i Internacionals i Smartcity, va assistir a la trobada d'electes europeus de ciutats membres de la plataforma ICC (Intelligent Cities Challenge) per intercanviar perspectives i pràctiques locals en l'ambit de les smart cities i la transformació verda i digital de les ciutats europees.

Tanmateix, la regidora de Tecnologia, Ona Martínez conjuntament amb l'equip del servei de Tecnologia de l'Ajuntament de Terrassa i de l'empresa municipal Taigua, van presentar un projecte basat en la implantació del sistema de telelectura de comptadors i sensorització de la xarxa de distribució.

Terrassa assisteix a l’Assemblea General de la xarxa d’entitats locals per l’Agenda 2030

La Federació Espanyola de Municipis i Provincies (FEMP) i la Diputació de Barcelona van celebrar a Barcelona unes jornades sobre lideratge municipal i l'agenda 2030.

Les principals conclusions es van extreure de les jornades són les següents:

1. Cal defensar el paper central del municipalisme i institucionalitzar la seva participació en els espais de presa de decisions per a aconseguir la transformació que requereix l'Agenda 2030.
2. Impulsar aliances per a la sostenibilitat en tots els àmbits i nivells de govern, basades en el respecte dels principis de subsidiarietat i en col·laboració i concertació amb altres agents territorials.
3. Promoure institucions locals eficaces, transparents, innovadores i cocreadores de valor públic, capaços d'oferir a la ciutadania serveis públics accessibles i de qualitat amb criteris sostenibles, responsables i alineats amb els ODS.
4. Transformar i construir polítiques públiques des de la coherència, la integralitat i la multidimensionalitat d'aquestes, establint un cercle virtuós entre les dimensions econòmica, mediambiental i social.
5. Fomentar espais institucionals oberts a la participació ciutadana, millorant la presa de decisions i fomentant la col·laboració amb la societat civil en la definició, implementació i avaluació de polítiques públiques sostenibles.
6. Situar l'equitat i la no discriminació en el centre de l'acció, no sols en els drets econòmics i socials, sinó també els drets civils, polítics i culturals, analitzant les causes de les desigualtats i buscant solucions a aquestes.
7. Garantir la igualtat entre homes i dones, i combatre la violència contra les dones en tots els àmbits i entorns, capacitant-les i empoderant-les perquè tinguin les mateixes oportunitats.
8. Combatre la desinformació, especialment en els joves, promovent des dels nostres municipis una informació veraç i responsable, conscienciant sobre el nostre entorn i educant en valors i drets democràtics, creant així una societat crítica i empoderada.
9. Mesurar l'avanç dels resultats de les nostres polítiques i serveis públics en clau de sostenibilitat, dotant-nos dels recursos necessaris per a la creació de sistemes d'avaluació que ens orientin cap a la millora i permetin la rendició de comptes.
10. Treballar intensament per a accelerar el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, tenint en compte que estem a l'equador des de l'aprovació de l'Agenda.

Finalitzades les jornades, els membres de la xarxa van participar en l'assemblea general on es va aprovar la memòria de gestió i pressupost de novembre 2021 a octubre 2022 i el pla d'actuacions 2023-2024 i el seu pressupost.

Terrassa participa a les jornades Urban Days a Gijon

Els dies 20 i 21 d'octubre el servei de Relacions Europees i Internacionals va assistir a les jornades Urban Days a Gijón, amb l'objectiu de conèixer de primera mà les darreres convocatòries de programes europeus vinculats als fons Next Generation i al nou Marc Financer Plurianual (MFP) 2021-2027, per tal d’aconseguir finançament per als projectes prioritaris de les ciutats.

Es van organitzar diversos seminaris tècnics per explicar els detalls de les properes convocatòries de fons estructurals, del Pla de Recuperació i Resiliència i altres programes europeus. També es van oferir assessoraments personalitzats amb experts dels diversos programes per resoldre dubtes concrets en el disseny dels projectes.

Sessió dels Urban Days a Gijon

Hockey 4 All, un projecte Erasmus+ per lluitar contra la discriminació i la intolerància

L'Atlètic participarà durant els propers dos anys en un projecte europeu Erasmus+ dedicat a combatre la discriminació i la intolerància.

El club organitzarà activitats dirigides a nens i nenes d'entre 3 i 11 anys, amb o sense discapacitat intel·lectual, per tal de fomentar la integració i el respecte a través de l'esport. Les escoles terrassenques d'educació especial Heura, FACT, El Pi i Crespinell també hi participen. La resta de socis del projecte són: la Federació Europea d'Hoquei, dues universitats de Turquia i Portugal i el club AD Lousada.

Dos entrenadors terrassencs viatjaran a Brussel·les per rebre formació sobre aquesta temàtica i també es crearà una guia online per a entrenadors i entrenadores.

Construir Europa amb les autoritats locals

Terrassa s'uneix a la xarxa Construir Europa amb les autoritats locals (BELC, per les seves sigles en anglès).

L'objectiu és apropar els assumptes relacionats amb la Unió Europea a la ciutadania a través de les seves autoritats locals. Per aconseguir-ho, s'està creant una xarxa de representants polítics que seran el nexe entre les estructures del govern europeu i les del govern local.

En el cas de la nostra ciutat, la representant política escollida ha estat la regidora de Relacions Europees i Internacionals, Jennifer Ramírez.