Terrassa, activament contra el racisme. La ciutat s’ha adherit a la xarxa ECCAR

El 30 de novembre el Ple Municipal va aprovar l’adhesió de la ciutat a la Coalició Europea de Ciutats Contra el Racisme, coneguda pel seu acrònim ECCAR. ECCAR va néixer el 2004 promoguda per la UNESCO per tal de crear una xarxa de ciutats interessades a compartir experiències i millorar llur política de lluita contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia.

Ha estat des del Servei de Ciutadania que s’ha impulsat l’adhesió en aquesta xarxa.

ECCAR té establert un pla d’acció de 10 punts, que podeu consultar en aquest enllaç, entre els quals hi figuren: una major vigilància contra el racisme, proporcionar assessorament i seguiment de les polítiques municipals, més suport a les víctimes del racisme i la discriminació, entre d’altres punts.

ECCAR ofereix una caixa d’eines molt interessant per combatre les injustícies per raó de raça.

Terrassa subscriu la Declaració del Plàstic d’Oslo, la primera ciutat catalana que ho fa

 

Bossa de plàstic al mar

Photo by Brian Yurasits on Unsplash

El dilluns 27 de gener la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar l’adhesió a la Declaració del Plàstic d’Oslo, la primera ciutat catalana que la subscriu.

La Declaració està impulsada per la xarxa de ciutats europees EUROCITIES i suposa un compromís per reduir l’impacte dels residus plàstics en el medi ambient.

Les xifres
Les Nacions Unides estimen que només un 9% del plàstic és reciclat i que la producció incrementarà fins als 300 milions de tones/any i també ho faran els residus.

El problema
Els residus plàstics contaminen els ecosistemes, les substàncies tòxiques associades a les partícules de plàstic entren a la cadena alimentària i finalment són consumides pels éssers humans.

Per altra banda, les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades al cicle de vida del plàstic amenacen la capacitat de la comunitat internacional per mantenir la temperatura global per sota dels 1,5ºC.

Continue reading