Fons europeus: s’amplien terminis a les convocatòries

Donat l’estat d’emergècia sanitària pel COVID19 s’aplien els terminis de presentació de les convocatòries de fons europeus.

Us desitgem molta salut i un bon confinament a casa!!!!

Convocatòries europees recents (Desembre 2016)

Us presentem algunes convocatòries recents destacades:

1. URBACT

Consultar: URBACT

PROGRAMA: URBACT

QUI EL CONVOCA: Cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

INFORMACIÓ: URBACT promou el desenvolupament urbà sostenible, capacitant les ciutats per desenvolupar bones pràctiques en col·laboració amb altres ciutats. Què s’entén com una “bona pràctica” a URBACT? Són aquelles pràctiques vinculades a la sostenibilitat que han demostrat bons resultats i es poden recomanar com a model per a altres ciutats. Alguns dels temes poden anar des de la mobilitat urbana fins a la qualitat de l’aire, passant per oferir eines laborals per a immigrants, entre molts altres reptes que afronten les ciutats europees avui dia.

OBJECTIUSSeleccionar bones pràctiques de desenvolupament urbà a escala europea per compartir-les i reproduir-les arreu d’Europa.

ACCIONSLes ciutats seleccionades tindran l’oportunitat d’aconseguir el reconeixement europeu i millorar la seva experiència mitjançant eines d’URBACT. També guiaran i dirigiran les xarxes de transferència de coneixement, tot convidant a participar les ciutats interessades.

DATA LÍMIT31 de març del 2017

2. EUROPA CREATIVA

Consultar: CREATIVE EUROPE

PROGRAMA: EUROPA CREATIVA (CULTURA I MEDIA)

QUI EL CONVOCA: Comissió Europea

INFORMACIÓ: Europa Creativa vol dotar de recursos els projectes que tinguin com a objectiu promoure la internacionalització, enfortir la capacitat financera cultural, impulsar la innovació i estimular la creació de nous públics. Europa Creativa fusiona els antics programes de MEDIA i Cultura i s’adreça al sector cultural i creatiu.

Pel que fa al subprograma MEDIA, es destinaran ajuts al sector audiovisual europeu, que inclouran suport al desenvolupament de projectes; suport a la programació televisiva d’obres audiovisuals; ajut a la distribució transnacional de pel·lícules europees; suport als festivals de cinema; ajut al desenvolupament de videojocs; suport a l’accés als mercats; i, com a gran novetat, ajut al desenvolupament de les audiències.

El subprograma CULTURA té per objectius l’enfortiment del sector i la creació de capacitats, el desenvolupament d’audiències, els nous models de negoci i els projectes digitals.

OBJECTIUS I POSSIBLES ACCIONSEls objectius generals del subprograma MEDIA són:
• Millorar la competència de la indústria europea en el mercat europeu i internacional mitjançant el suport a la formació dels professionals i al desenvolupament, distribució i promoció de les obres audiovisuals europees, tenint en compte el desenvolupament de les noves tecnologies;
• Respectar la diversitat lingüística i cultural europea;
• Fomentar el patrimoni audiovisual europeu, mitjançant la digitalització i la interconnexió en xarxa dels arxius audiovisuals;
• Desenvolupar el sector audiovisual en els països o regions amb una escassa capacitat de producció audiovisual i/o d’àrea geogràfica o lingüística reduïda, i fomentar l’associació i cooperació transnacional entre PIMES europees;
• Fomentar la difusió de nous tipus de continguts audiovisuals que utilitzin noves tecnologies;
• Fomentar el desenvolupament de noves audiències i l’educació en la imatge.

I els objectius generals del subprograma CULTURA són:
Cooperació entre organitzacions culturals i creatives de diferents països;
• Iniciatives per traduir i promoure les obres literàries d’arreu la Unió Europea;
• Xarxes ajudant al sector cultural i creatiu per operar competitivament i transnacionalment;
• Establiment de plataformes per promoure artistes emergents i estimular la programació europea per a les obres culturals i artístiques.

3. iniciatives urbanes innovadores (uia)

Consultar: UIA

PROGRAMA: UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)

QUI EL CONVOCA: Comissió Europea

INFORMACIÓ: La iniciativa d’Accions Urbanes Innovadores (UIA) ha publicat la seva segona convocatòria de propostes per proporcionar a les àrees urbanes de tota Europa els recursos per testar solucions noves per fer front als reptes urbans. La convocatòria està dotada amb un pressupost de 50 milions d’euros, amb un cofinançament del 80% dels costos, i per a projectes no superiors als 3 anys de durada.

OBJECTIUSProporcionar recursos a les àrees urbanes per experimentar solucions innovadores que responguin als principals reptes urbans i, així, poder contrastar el seu funcionament a la pràctica.

ACCIONSEstà centrada en tres temes urbans:

• L’ECONOMIA CIRCULAR: varis exemples i aplicacions, des de la reutilització eficient de l’aigua fins a una economia sostenible hipocarbònica i competitiva, passant per una possible cooperació entre fabricants, minoristes locals, empreses del tercer sector o iniciatives ciutadanes per promoure la fabricació de productes reparables, reciclables i que durin més temps. També inclou aspectes d’economia col·laborativa, prevenció del malbaratament d’aliments, reciclatge de materials provinents de projectes de construcció i enderrocament.

• La INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS: fa referència a salud dones; joves amb antecedents migratoris, i infraestructures socials, d’habitatge i educatives.

• La MOBILITAT URBANA: amb àrees, entre d’altres, com promoure la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu, net i rendible; centres logístics de reducció de reducció d’embussos; solucions de mobilitat compartida, i infraestructures innovadores de combustibles alternatius

DATA LÍMIT14 d’abril del 2017

Convocatòries europees recents

L’objectiu d’aquest blog és informar i difondre, és clar, però també creiem que és important donar a conèixer algunes convocatòries. Per això, us fem cinc cèntims de dues iniciatives interessants:

CE4

1. europa de les diversitats

Europa de les diversitats

PROGRAMA: De Drets, igualtats  ciutadania

QUI EL CONVOCA: Direcció General de Justícia de la Unió Europea

INFORMACIÓ: El programa drets, igualtat i ciutadania de la direcció general de justícia de la UE vol contribuir al desenvolupament d’una àrea on la igualtat i els drets de les persones siguin promoguts i protegits per les institucions. Totes les accions que desenvolupa aquest programa persegueixen obtenir resultats que vagin més enllà de les mateixes fronteres dels estats membres.

CONVOCATÒRIA:

Europa de les diversitats. Pressupost 1 milió d’euros. Termini: Fins el 28/02/2017. La convocatòria té com a objectiu difondre la comprensió mútua, l’acceptació i la tolerància per a una profitosa convivència entre diferents grups ètnics, religiosos, nacionals i lingüístics, mitjançant el finançament de diferents tipus de projectes pilot: 1 Formació, seminaris, tallers i conferències, 2 Intercanvi de bones pràctiques, i 3 Identificar pràctiques discriminatòries.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Promoure la no-discriminació.
 • Combatre el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i altres formes d’intolerància.
 • Promoure els drets de les persones amb discapacitat.
 • Promoure la igualtat entre dones i homes i la integració de la perspectiva de gènere.
 • Prevenir la violència contra els nens, els joves, les dones i altres grups de risc (Daphne).
 • Promoure els drets de l’infant.
 • Assegureu-vos que el més alt nivell de protecció de dades.
 • Promoure els drets derivats de la ciutadania de la Unió.
 • Fer complir els drets del consumidor.

POSSIBLES ACCIONS:

 • Activitats de formació (intercanvi de personal, tallers, desenvolupament de mòduls de formació, etc) 
 • Aprenentatge mutu, activitats de cooperació, l’intercanvi de bones pràctiques, avaluacions interorganitzatives, el desenvolupament d’eines TIC.
 • Activitats de sensibilització, difusió i conferències.
 • Suport als actors principals (ONG i xarxes europees clau, les autoritats dels Estats membres que apliquin el dret de la Unió, etc) 
 • Activitats d’anàlisi (estudis, recopilació de dades, el desenvolupament de metodologies comunes, indicadors, enquestes, elaboració de guies etc)

 

2. acciONS urbanES innovadorES

Accions Urbanes Innovadores

PROGRAMA: Fons Estructurals

QUI EL CONVOCA: La Comissió Europea i la Secretaria d’Acció Urbana

INFORMACIÓ: AUI és una iniciativa de la Comissió Europea, a través del qual la institució proporciona recursos a les àrees urbanes de tot Europa per provar noves solucions per afrontar reptes urbans. Té un pressupost total del FEDER de 372 milions d’euros per al període 2014-2020.

OBJECTIUS:

Els temes per a la segona convocatòria d’AUI són:

 • L’ECONOMIA CIRCULAR
 • LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
 • LA INTEGRACIÓ D’IMMIGRANTS I REFUGIATS

ACCIONS:

Pressupost El projecte de pressupost màxim és de 5 milions d’euros, amb un 80% de cofinançament.