APEU: oportunitat per impulsar el teixit comercial gràcies als Fons Europeus Next Generation

Terrassa és un dels 10 municipis que formen part de la prova pilot de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), liderada per la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'un projecte amb un cost total de 1.311.500€, que ha rebut una subvenció de 786.900€ dels Fons Europeus Next Generation per tal d'impulsar l’activitat comercial en aquests municipis.

Les APEU són instruments de col·laboració publicoprivada que tenen com a objectiu la modernització i promoció de determinades zones urbanes; la millora de la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; la consolidació del model de ciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient i l’increment de la competitivitat tot afavorint la creació de l’ocupació.

Les APEU afavoriran que qualsevol zona amb una alta concentració d’activitat econòmica que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, pugui ser gestionada de manera conjunta (col·laboració entre serveis públics i privats) amb l’objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l’entorn.

Més informació

Exposició sobre els ODS a Terrassa

Sindicalistes Solidaris, el nom amb el qual es dóna a conèixer públicament la Fundació Comaposada, és una fundació sense afany de lucre, creada per la UGT de Catalunya el 1988, amb l’objectiu d’acompanyar processos de desenvolupament de sindicats al Sud, en particular a Centreamèrica, Àrea Mediterrània i Regió Andina.

Aquest mes de febrer, exposaran la mostra ODS, REPTES COMPARTITS sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Això és a la planta baixa del Vapor Universitari, carrrer Colom, 114.

Els objectius de sostenibilitat, reconeguts i signats per la pràctica totalitat dels països, són el reconeixement que l'actual manera de produir i consumir està gastant uns recursos dels quals quedaran privades les properes generacions. Conscients d'aquest fet, les ciutats, regions i països s'han proposat uns objectius de sostenibilitat que passen per reduir emissions de gas d'efecte hivernacle, l'economia circular (reduir residus i reutilitzar-los), tenir cura del mediambient i la biodiversitat, eliminar les desigualtats socials, de gènere, d'edat, eliminar la fam i la pobresa.

Com diu l'exposició, la sostenibilitat és cosa de tots, la suma de les accions individuals faran el canvi efectiu.

L'exposició compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.