La Comissió Europea proposa una intervenció en el mercat energètic per reduir les factures

La Comissió ha proposat una intervenció d’emergència en els mercats energètics d’Europa per donar resposta a l’increment de preus dels últims mesos.

La primera proposta és reduir la demanda, especialment en les hores punta.

Així mateix, la Comissió proposa un topall temporal als ingressos per als productors d’electricitat «inframarginal», és a dir, les tecnologies amb costos més baixos, com ara les renovables, la nuclear i el lignit, que subministren electricitat a la xarxa a un cost que està per sota del nivell de preus fixat pels productors «marginals», més cars.

En tercer lloc, la Comissió també suggereix una contribució solidària temporal sobre els beneficis extraordinaris generats per les operacions realitzades en els sectors que no estan inclosos en l’àmbit d’aplicació del topall dels ingressos inframarginals. Aquests sectors serien el del petroli, el gas, el carbó i les refineries.

Terrassa s’adhereix al Pacte d’alcaldes per l’energia sostenible i el clima (PAESC)

Canvi climàtic

Photo by Markus Spiske on Unsplash

El ple va aprovar, el passat 31 de gener, per unanimitat, l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima que planteja millorar la resiliència dels municipis davant els impactes del canvi climàtic.

Les entitats locals del pacte es declaren conscients del canvi climàtic resultant de  l’escalfament global de la terra  i es comprometen a una actuació immediata i cooperativa de les administracions.

El pacte és un compromís dels municipis adherits per aconseguir els objectius -establerts per la UE pel 2030- de reducció de les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle, per mantenir l’escalfament global ben per sota dels 2ºC– mitjançant actuacions de millora de l’eficiència energètica, d’implantació d’energies renovables i d’adaptació als impactes del canvi climàtic.

Amb l’adhesió a aquest pacte, l’Ajuntament de Terrassa es compromet a reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40%* el 2030 i de crear plans d’acció contra per fer front al canvi climàtic.

*el 2008 Terrassa ja signava un primer pacte i es comprometia a una reducció del 20%, el 2020, sobre les emissions inventariades el 2005, any base de referència.   (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, nov 2009).