Programa LIFE

El 13 de juliol es van obrir les primeres convocatòries del programa LIFE de la UE.

Un fons de 580 M€ per ajudar a finançar projectes que contribueixin al canvi cap a una economia més sostenible, circular, energèticament més eficient, basada en energies renovables, cap a la restauració del medi ambient, la biodiversitat i els ecosistemes.

Les convocatòries d’agrupen en 4 apartats:

Natura i biodiversitat, per aturar i revertir la pèrdua d’hàbitats i espècies de fauna salvatge;
Economia circular i qualitat de vida, per ajudar a la transició cap a una economia circular;
Mitigació i adaptació al canvi climàtic, per ajudar en la política energètica i climàtica 2030, i de neutralitat climàtica de la UE el 2050;
Transició energètica neta, per implementar polítiques d’eficiència energètica i energies renovables.

El 8 i 9 de setembre de 9h a 13h, hi haurà una sessió de Preguntes i Respostes sobre el programa LIFE i les seves convocatòries. Els detalls de la sessió els trobareu aquí.

Notícia en anglès (web UE)

Pàgina web de la UE amb les convocatòries i informació relacionada

Més informació del LIFE al web d’acció exterior de la Generalitat.

Es comencen a publicar els plans de treball pel 2021

Voleu finançament de la Unió Europea?

La Comissió Europea ha començat a publicar els plans de treball per a l’any 2021, dins el nou període financer 2021-2027. Els plans de treball són els documents on es detallen les prioritats d’aquell any pel que fa a cada fons europeu concret.

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Allà s’hi troben les prioritats de finançament, la previsió de les convocatòries, l’elegibilitat dels participants i les accions que caldrà desenvolupar, entre d’altres coses.

Consultar-los és útil a l’hora de preparar-los!

Enllaç als plans de treball per a l’any 2021, a dia d’avui.

Convocatòries europees recents

L’objectiu d’aquest blog és informar i difondre, és clar, però també creiem que és important donar a conèixer algunes convocatòries. Per això, us fem cinc cèntims de dues iniciatives interessants:

CE4

1. europa de les diversitats

Europa de les diversitats

PROGRAMA: De Drets, igualtats  ciutadania

QUI EL CONVOCA: Direcció General de Justícia de la Unió Europea

INFORMACIÓ: El programa drets, igualtat i ciutadania de la direcció general de justícia de la UE vol contribuir al desenvolupament d’una àrea on la igualtat i els drets de les persones siguin promoguts i protegits per les institucions. Totes les accions que desenvolupa aquest programa persegueixen obtenir resultats que vagin més enllà de les mateixes fronteres dels estats membres.

CONVOCATÒRIA:

Europa de les diversitats. Pressupost 1 milió d’euros. Termini: Fins el 28/02/2017. La convocatòria té com a objectiu difondre la comprensió mútua, l’acceptació i la tolerància per a una profitosa convivència entre diferents grups ètnics, religiosos, nacionals i lingüístics, mitjançant el finançament de diferents tipus de projectes pilot: 1 Formació, seminaris, tallers i conferències, 2 Intercanvi de bones pràctiques, i 3 Identificar pràctiques discriminatòries.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Promoure la no-discriminació.
 • Combatre el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i altres formes d’intolerància.
 • Promoure els drets de les persones amb discapacitat.
 • Promoure la igualtat entre dones i homes i la integració de la perspectiva de gènere.
 • Prevenir la violència contra els nens, els joves, les dones i altres grups de risc (Daphne).
 • Promoure els drets de l’infant.
 • Assegureu-vos que el més alt nivell de protecció de dades.
 • Promoure els drets derivats de la ciutadania de la Unió.
 • Fer complir els drets del consumidor.

POSSIBLES ACCIONS:

 • Activitats de formació (intercanvi de personal, tallers, desenvolupament de mòduls de formació, etc) 
 • Aprenentatge mutu, activitats de cooperació, l’intercanvi de bones pràctiques, avaluacions interorganitzatives, el desenvolupament d’eines TIC.
 • Activitats de sensibilització, difusió i conferències.
 • Suport als actors principals (ONG i xarxes europees clau, les autoritats dels Estats membres que apliquin el dret de la Unió, etc) 
 • Activitats d’anàlisi (estudis, recopilació de dades, el desenvolupament de metodologies comunes, indicadors, enquestes, elaboració de guies etc)

 

2. acciONS urbanES innovadorES

Accions Urbanes Innovadores

PROGRAMA: Fons Estructurals

QUI EL CONVOCA: La Comissió Europea i la Secretaria d’Acció Urbana

INFORMACIÓ: AUI és una iniciativa de la Comissió Europea, a través del qual la institució proporciona recursos a les àrees urbanes de tot Europa per provar noves solucions per afrontar reptes urbans. Té un pressupost total del FEDER de 372 milions d’euros per al període 2014-2020.

OBJECTIUS:

Els temes per a la segona convocatòria d’AUI són:

 • L’ECONOMIA CIRCULAR
 • LA MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE
 • LA INTEGRACIÓ D’IMMIGRANTS I REFUGIATS

ACCIONS:

Pressupost El projecte de pressupost màxim és de 5 milions d’euros, amb un 80% de cofinançament.