Neutralitat climàtica: el PE confirma l’acord de reducció d’emissions.

Photo by veeterzy on Unsplash

El Parlament Europeu va confirmar l'acord per la neutralitat climàtica el 2050, és a dir: una producció de 0 emissions netes de gasos d'efecte hivernacle pel 2050. La nova Llei del Clima de la UE estableix un objectiu de reducció d'emissions pel 2030 més ambiciós que abans i eleva el percentatge del 40 al 55% (respecte a les emissions del 1990).

La Llei del Clima transforma el compromís polític del Pacte Verd d'aconseguir la neutralitat climàtica el 2050 en una obligació. D'aquesta manera ofereix als ciutadans i a les empreses la seguretat jurídica i la predictibilitat que necessiten per preparar aquesta transició. Després del 2050, la UE ha d'aspirar a emissions negatives.

La Comissió Europea, per la seva banda, farà una proposta d'objectiu intermedi pel 2040 després de la primera revisió global prevista en l'Acord de París i també publicarà la quantitat màxima estimada d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que la UE pot produir fins al 2050 sense posar en risc els compromisos presos en virtut d'aquest acord.

Photo by Callum Shaw on Unsplash

Abans del 30 de setembre de 2023, i cada cinc anys a partir d'aquesta data, la Comissió avaluarà el progrés col·lectiu de tots els Estats membres, així com la coherència amb les mesures nacionals, cap a l'objectiu d'assolir la neutralitat climàtica el 2050.

Podeu llegir la notícia en aquest enllaç.