El Cinema Catalunya rebrà 12.000€ dels Fons Europeus Next Generation per a la millora de les seves instal·lacions

El Cinema Catalunya ha obtingut una subvenció de 12.000 euros concedits per l’Institut Català de les Empreses Culturals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea i destinat a sales d’exhibició cinematogràfica. Les actuacions aprovades es duran a terme al llarg d’aquest 2023.
El projecte presentat pel Cinema Catalunya ha prioritzat els següents elements: la substitució de les pantalles de projecció de les dues sales actuals, la incorporació de nova maquinària digital en els elements de projecció, la substitució de la il·luminació actual per llums LED de baix consum, la instal·lació de nous sanitaris als lavabos públics per a un major estalvi d’aigua, i la substitució de les vitrines de la façana per expositors més accessibles i visibles per a tots els públics. Tot plegat, amb l’objectiu d’oferir un millor servei i una experiència més confortable al públic.

1,9 milions d’euros dels Fons Next Generation per a la modernització i rehabilitació dels mercats de la ciutat

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha aprovat la subvenció del projecte de modernització dels mercats municipals que l’Ajuntament va presentar a la convocatòria dels fons europeus Next Generation.

El pressupost del projecte és de 2.488.730,15€, dels quals, 1.990.984,12€ corresponen a la subvenció del Ministeri i 497.746,03€ provenen d’aportació municipal.

Es contemplen diverses actuacions al Mercat de Sant Pere i al Mercat de la Independència que serviran per millorar els següents àmbits:

– Transformació digital: personalització, millora i adaptació dels marketplace dels que disposen els dos mercats; millora i implantació de noves tècniques de comunicació i màrqueting; instal·lació de sistemes de publicitat digital; i instal·lació de sistemes de control d’accessos i telegestió.
– Sostenibilitat i economia circular: posada en marxa de diferents campanyes per evitar el malbaratament d’aliments i la reducció de l’ús de plàstics d’un sol ús.
– Cadena de subministrament i traçabilitat: incorporació al marketplace de proveïdors de km 0.
-Sensibilització i formació: formacions per als comerciants en l’ús de les noves eines digitals i campanyes per a la millora de la sostenibilitat per part de la clientela a l’hora de comprar als mercats.
– Transformació del punt de venda: recondicionament per la millora del confort tèrmic de les instal·lacions al Mercat de la Independència; rehabilitació de la xarxa de sanejament; implantació dels tiquets electrònics als comerços participants, tant dels mercats com dels comerços de la ciutat; adaptació de noves eines de comunicació externa amb la clientela; i instal·lació de taquilles intel·ligents refrigerades.
– Altres: diferents campanyes comercials per a l’impuls de la compra als mercats municipals i instal·lació de xarxa wifi als mercats de Sant Pere i de la Independència per facilitar la telegestió de la xarxa.

Està previst que les obres s’iniciïn durant el segon semestre de l’any 2023 i es duran a terme de manera que l’afectació sigui la menor possible en l’activitat diària dels mercats.

Terrassa rebrà 2,8 milions d’euros dels fons Next Generation per rehabilitar edificis

El Departament de Drets Socials de la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, destinarà 97 milions d’euros (provinents dels fons europeus Next Generation) a la millora dels barris de 38 municipis catalans.

L’Ajuntament de Terrassa ha triat 6 barris que es beneficiaran dels 2,8 milions d’euros, el 100% de la quantitat que es va sol·licitar. Els barris escollits són: Zona nord de Ca n’Anglada, els Grups de Santa Margarida, Can Palet II, la Maurina, Can Boada casc antic i el barri d’Ègara.

Les rehabilitacions tenen com a condició que es redueixi el consum d’energia no renovable, la demanda en calefacció i refrigeració. Les obres també permeten la millora de l’accessibilitat amb la instal·lació d’ascensors, la millora de l’entorn i zones comunitàries i noves infraestructures de sanejament.

El pla també incorpora la creació d’oficines de rehabilitació en els barris per tal de facilitar la gestió de les actuacions.

Catalunya rebrà 45.716.699€ destinats al Programa per a la millora de competències digitals #CompDigEU

La Confèrencia Sectorial d’Educació ha aprovat la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per les Comunitats Autònomes destinats al Programa per a la millora de competències digitals #CompDigEU, en el marc del component 19 “Pla nacional de capacitats digitals” del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per un import total de 284.741.600 euros. 

Els objectius del Programa són:

  • Aconseguir que tots els centres disposin d’un Pla Digital integrat en el seu Projecte Educatiu que estructuri les estratègies organitzatives i acadèmiques empreses de forma col·lectiva per a la transformació del centre en una organització educativa digitalment competent. 
  • Facilitar que el professorat acrediti el desenvolupament de la seva competència digital mitjançant activitats formatives certificades. 
  • Acreditar el grau de competència digital del professorat. 

A Catalunya li corresponen un total de 45.716.699 d’euros segons els següents criteris:

  • Número de professors i professores. Ponderació del 70% 
  • Número de centres. Ponderació del 25% 
  • Dispersió de la població. Ponderació del 5% 

Ha de destinar aquests recursos a la transformació digital per tal d’aconseguir la certificació de les competències digitals de, com a mínim, 92.868 professors/es i també el desenvolupament i revisió dels Plans Digitals de Centre de, com a mínim, 3.541 centres.

Font imatge: Pixabay

Pots llegir la Resolució al BOE

Espanya rep 274,9 milions addicionals del REACT-UE

El REACT-UE forma part d’un paquet d’ajudes europeu més ampli aprovat per la Comissió Europea el juliol de 2020, denominat Next Generation EU, destinat a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de coronavirus. REACT- UE busca promoure la cohesió econòmica, social i territorial.

La meitat d’aquests recursos addicionals s’afegiran al programa operatiu espanyol del Fons Europeu d’Ajuda a les Persones més Desfavorides (FEAD), amb la finalitat de proporcionar ajuda alimentària i acompanyament a grups vulnerables, incloses les persones que han abandonat Ucraïna a causa de la guerra.

L’altra meitat s’afegirà als programes del Fons Social Europeu. S’utilitzarà principalment per millorar la formació dels treballadors i demandants de feina, i per facilitar l’accés al mercat laboral.

Presentació dels projectes terrassencs que desitgen finançament dels fons Next Generation EU

El passat 17 de maig l’Ajuntament de Terrassa va fer la presentació dels projectes terrassencs que aspiren al finançament europeu que proporcionarà el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Aquest “Mecanisme” suposa la partida més important dels Fons NextGenerationEU que la Unió Europea posarà a disposició dels estats membres per ajudar-los a refer-se econòmicament arran de l’embat que han suposat les restriccions comercials per pal.liar els efectes de la pandèmia del COVID-19.

En una primera etapa, del 2021-2023, l’Estat Espanyol té previst administrar entorn d’uns 50.000M€. Molts municipis s’han preparat definint els seus projectes més ambiciosos, amb la intenció que provoquin canvis estructurals i permetin millorar el funcionament de la ciutat, fent-la més justa socialment i econòmica, més sostenible, més verda, més eficient energèticament i més innovadora.

L’acte es va gravar en un plató del Parc Audiovisual de Catalunya i fou presentat per l’alcalde Jordi Ballart i conduït per la periodista Rosa Talamàs.

Foren uns 40 projectes, del mateix consistori i d’altres entitats que citem per ordre d’intervenció: CECOT, Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, Consorci Sanitari, ESEIAAT UPC, Mútua de Terrassa, Leitat, Avan, PRODIS, Som mobilitat, Càritas Diocesana de Terrassa, Eina Cooperativa i Consell Comarcal del Vallès Occ.

L’import pressupostat del total dels projectes ascendeix aproximadament a uns 900M€.

Per a més informació adjuntem l’enllaç a la llista de projectes i llur resum

Gravació de l’acte:

Llista dels 40 projectes:

L’Estat Espanyol presenta el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El passat 27 d’abril el Consell de Ministres d’Espanya aprovava el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat per poder-lo presentar-a la Comissió Europea dins el termini estipulat del 30 d’abril. La comissió ara l’haurà de valorar i validar com a pas previ a l’aprovació final del Consell de Ministres de la UE.

El pla vol impulsar la inversió pública i un seguit de reformes estructurals: modernitzar el teixit productiu i l’administració, impulsar l’economia perquè sigui capaç de crear llocs de treball de qualitat, reduir les bretxa de gènere i social i impulsar l’economia verda, la sostenibilitat i la transició digital.

El Govern de l’Estat vol mobilitzar els prop de 70.000 milions d’euros (entre el 2021 i el 2023) que han d’arribar en forma de subvencions procedents dels fons Next Generation EU, amb un paper principal en l’àmbit de la sostenibilitat (39%) i la transició digital (29%).

En una primera fase, se’n destaquen les següents inversions (vegeu el gràfic de sota), on queda palès que la mobilitat sostenible i la rehabilitació d’habitatges hi jugaran un paper important.

D’acord amb el que es va concretar en la darrera Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, entre el Ministeri d’Hisenda, les Comunitats Autònomes i els ens locals (representats per al FEMP) es vol que aquests darrers tinguin un paper destacat en la gestió del Pla.

Properament sortiran les primeres convocatòries del fons Next GenerationEU. Enllaç a la notícia.

Les regions i ciutats reclamen una millor governança dels Plans de recuperació

L’Aliança per la Cohesió (#Cohesion Alliance) -una aliança a escala de la UE que advoca per una política de cohesió més forta després del 2020- insta els Estats membres a treballar en associació amb els governs locals i regionals en el disseny i la governança dels plans nacionals de recuperació i resiliència.

L’Aliança per la Cohesió també insta els parlaments nacionals a ratificar el més aviat possible la decisió sobre els recursos propis, que permetrà a la Comissió Europea obtenir préstecs de fins a 750 000 milions EUR en els mercats de capitals per fer front als efectes negatius de la crisi causada per la COVID-19.

Podeu llegir més informació sobre aquesta notícia al següent enllaç.

El pressupost de la UE pel 2021 centrat en la recuperació

Foto: ImatgesMoney a FLICKR

La Comissió ha proposat un pressupost de la UE de 166 700 milions d’euros per a 2021, que completarà amb 211 000 milions d’euros en subvencions i aproximadament 133 000 milions d’euros en préstecs amb càrrec a “Next Generation EU”, l’instrument de recuperació temporal per a mobilitzar inversions i la recuperació de l’economia europea. Conjuntament, el pressupost anual i l’instrument “Next Generation EU” mobilitzaran importants inversions de la UE per al 2021 per fer front als danys econòmics i socials causats per la pandèmia del coronavirus, promoure una recuperació sostenible i protegir i crear ocupació. El pressupost també està plenament en consonància amb el compromís d’invertir en el futur per aconseguir una Europa més verda, més digital i resistent.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1171