Política de Cohesió UE 21-27: 373.000 M€

El Parlament Europeu i el Consell han adoptat un paquet de 373.000 milions d’euros que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2021. Aquesta informació és d’interès pels ens locals perquè regirà futures convocatòries.

El paquet està compost per 5 reglaments, que regulen els fons que conformen la Política de Cohesió:

  • El Reglament de Disposicions Comunes (RDC) per a fons de gestió compartida
  • El Reglament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons de Cohesió (FC)
  • El Reglament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
  • El Reglament Interreg, que estableix disposicions específiques per a l’objectiu de cooperació territorial europea finançat pel FEDER i instruments de finançament extern
  • El Reglament del Fons de Transició Justa (FTJ)

FEDER: Amb 226.000 milions d’euros, segueix sent un dels principals fons on poden accedir els ens locals. El FEDER prioritza una Europa verda, digital i més innovadora. Fins a un 30% serà destinat a la lluita contra el canvi climàtic i un mínim del 8% es destinarà al desenvolupament urbà sostenible.


FC: Al Fons de cohesió, Catalunya no hi té accés, no és regió elegible per rebre’n fons.

FSE+: el Fons Social Europeu +, el principal fons per invertir en les persones i compta amb 99.300 milions d’euros. És la combinació de l’antic FSE, la Iniciativa d’ocupació juvenil (YEI), el Fons d’ajuda europea dels més marginats (FEAD) i del Programa d’ocupació i innovació social (EASI).

Interreg: la Cooperació Territorial Europea (ETC en anglès), coneguda com a «Interreg», proveeix un marc per la implementació d’accions conjuntes i intercanvis de polítiques entre ens nacionals, regionals, i locals dels diferents Estats membres. Té un pressupost de 8.000M € i es divideix en 4 franges:
Interreg A. Transfronterer / Interreg B. Transnacional / Interreg C. Interregional / Interreg D. De veïnatge i per la integració de les regions remotes

FTJ: El Fons de Transició Justa (FTJ), té com a objectiu fer front a les repercussions socials, econòmiques, laborals i ambientals en la transició de la Unió Europea cap a una economia climàticament neutra d’aquí al 2050. Caldrà veure si Catalunya podrà optar a aquests fons.

La notícia sencera pot llegir-se aquí.