Neutralitat climàtica: el PE confirma l’acord de reducció d’emissions.

Photo by veeterzy on Unsplash

El Parlament Europeu va confirmar l’acord per la neutralitat climàtica el 2050, és a dir: una producció de 0 emissions netes de gasos d’efecte hivernacle pel 2050. La nova Llei del Clima de la UE estableix un objectiu de reducció d’emissions pel 2030 més ambiciós que abans i eleva el percentatge del 40 al 55% (respecte a les emissions del 1990).

La Llei del Clima transforma el compromís polític del Pacte Verd d’aconseguir la neutralitat climàtica el 2050 en una obligació. D’aquesta manera ofereix als ciutadans i a les empreses la seguretat jurídica i la predictibilitat que necessiten per preparar aquesta transició. Després del 2050, la UE ha d’aspirar a emissions negatives.

La Comissió Europea, per la seva banda, farà una proposta d’objectiu intermedi pel 2040 després de la primera revisió global prevista en l’Acord de París i també publicarà la quantitat màxima estimada d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que la UE pot produir fins al 2050 sense posar en risc els compromisos presos en virtut d’aquest acord.

Photo by Callum Shaw on Unsplash

Abans del 30 de setembre de 2023, i cada cinc anys a partir d’aquesta data, la Comissió avaluarà el progrés col·lectiu de tots els Estats membres, així com la coherència amb les mesures nacionals, cap a l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica el 2050.

Podeu llegir la notícia en aquest enllaç.

Terrassa s’adhereix al Pacte d’alcaldes per l’energia sostenible i el clima (PAESC)

Canvi climàtic

Photo by Markus Spiske on Unsplash

El ple va aprovar, el passat 31 de gener, per unanimitat, l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima que planteja millorar la resiliència dels municipis davant els impactes del canvi climàtic.

Les entitats locals del pacte es declaren conscients del canvi climàtic resultant de  l’escalfament global de la terra  i es comprometen a una actuació immediata i cooperativa de les administracions.

El pacte és un compromís dels municipis adherits per aconseguir els objectius -establerts per la UE pel 2030- de reducció de les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle, per mantenir l’escalfament global ben per sota dels 2ºC– mitjançant actuacions de millora de l’eficiència energètica, d’implantació d’energies renovables i d’adaptació als impactes del canvi climàtic.

Amb l’adhesió a aquest pacte, l’Ajuntament de Terrassa es compromet a reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40%* el 2030 i de crear plans d’acció contra per fer front al canvi climàtic.

*el 2008 Terrassa ja signava un primer pacte i es comprometia a una reducció del 20%, el 2020, sobre les emissions inventariades el 2005, any base de referència.   (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, nov 2009).