El Reglament segueix el procediment per ser aprovat definitivament

En data 18 d’abril s’ha publicat l’anunci sobre l’aprovació inicial del Reglament Municipal de Participació Ciutadana al tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa i al Diari de Terrassa avui dimarts dia 19.

El termini dels 30 dies per fer les al·legacions començarà a comptar a partir del dia següent a la darrera publicació que es farà al BOP. En aquest blog us informarem de l’inici del termini.

Accedeix a la còpia digilenciada del reglament