Fes la teva aportació

Podeu fer les vostres aportacions i comentaris sobre el contingut de l’esborrany. Les propostes de les sessions de debat als districtes i les propostes que ens feu arribar mitjançant aquest bloc,  es recolliran en un informe per a la seva valoració i incorporació al reglament.

L’esborrany del reglament s’estructura en cinc títols que hem classificat en quatre àmbits: